Jelenlegi hely

Adventi Sokadalom Négyfaluban

2019. december 14-15.

/ Simon Andrea /
simon.andrea képe

2019. december 14-15-én került sor az Adventi Sokadalomra Négyfaluban, amelynek számos izgalmas programja volt. December 14-én a bácsfalusi evangélikus egyházközség udvarán gyülekeztünk. Itt a zágoni ifjúsági fúvós-zenekar előadását hallgattuk meg. Zenei kísérettel indultunk a Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub által szervezett Karácsonyi Vásárhoz, ahol a háromfalusi boricások táncát csodálhattuk meg. Szombat késő délután rendezték meg a soron következő Borcsa Estet. Adorjáni Dezső Zoltán, illetve Kondor Péter püspök urak beszélgettek Zelenák József esperes úrral. Másnap a Bácsfalusi Evangélikus - Lutheránus Egyházközség templomába ünnepi úrvacsorás istentiszteletre várták a híveket, amelyen igét hirdetett Kondor Péter püspök, a liturgiai szolgálatot Adorjáni Dezső Zoltán püspök és Zelenák József esperes végezték. Az ünnepi istentiszteleten került sor Koszta István püspökhelyettes szentelésére. Majd az egyházközség udvarán vendégül látták a megjelenteket. 

Vendéglátás - ünnepi istentisztelet után - 2019.12.15.Brassói Mátka népdalcsoportBarcasági csángó népviseletbe öltözött asszonyKoszta István püspökhelyettes köszöntője - 2019.12.15.Tóth László - főkonzul beszéde - 2019.12.15.Kovács Attila - Brassó Megyei RMDSZ elnök beszédeVirgil Popa - Négyfalu polgármestereA brassói Mátka népdalcsoportA sepsiszentgyörgyi Cantante gyermekkórus Hálaadás és áldás - Kondor Péter és Adorjáni Dezső Zoltán püspök urakPüspökhelyettes szentelés - Hankó Szilamér lelkész, Adorjáni Dezső Zoltán püspök, háttal - Koszta István püspökhelyettesPüspökhelyettes szentelés - Hankó Szilamér, Adorjáni Dezső Zoltán püspök, Zelenák József esperes. Háttal- Koszta István püspökhelyettesAdorjáni Dezső Zoltán püspök úrKajcsa Lóránt lelkész-jelölt Igehirdetés - Kondor Péter püspökAz Ige liturgiája - Koszta István és Zelenák József esperesÜnnepi istentisztelet - Hankó Szilamér köszöntésBorcsa Est - Géczi Gellért - 2019.12.14.Borcsa Est - Hankó Szilamér lelkész köszönti a megjelenteket (2019.12.14.)Borcsa Est - Adorjáni Dezső Zoltán püspök, Zelenák József esperes és Kondor Péter püspökTatrangi boricatánc a vásárban (2019.12.14.)Tatrangi boricatánc a vásárban (2019.12.14.)Tatrangi boricások tánca a vásárban (2019.12.14.)Tatrangi boricások tánca a vásárban (2019.12.14.)Zajzoni boricások tánca a vásárban (2019.12.14.)Zajzoni boricások tánca a vásárban (2019.12.14.)Zajzoni boricások tánca a vásárban (2019.12.14.)Pürkereci boricások tánca a vásárban (2019.12.14.)Pürkereci boricások tánca a vásárban (2019.12.14.)Pürkereci boricások tánca a vásárban (2019.12.14.)Karácsonyi vásár NégyfalubanKarácsonyi vásár NégyfalubanIndul a menet a zágoni ifjúsági  fúvós zenekarral Musát Gyula karnagy vezetésével Kondor Péter és Adorjáni Dezső Zoltán püspök urak Hankó Szilamér lelkésszelPürkereci boricatánc a parókia udvaránPürkereci boricatánc a parókia udvaránHankó Szilamér lelkész bemutatja a négyfalusi cserkészek által készített BetlehemetAdventi SokadalomZágoni Ifjúsági Fúvószenekar Zágoni Ifjúsági FúvószenekarAdventi Sokadalom - gyülekező a bácsfalusi evangálikus parókia udvaránBoricások csizmájaBetlehem a parókia udvarán