Jelenlegi hely

Erdélyi tájak, falvak, városok

Évszázados múltú magyar és szász települések és táji környezetük

/ Prosenszki Róbert /
prosenszki.robert képe

Ma már bárki korlátlan mennyiségben készíthet fényképeket telefonjával, hiszen a kamerával ellátott telefon is ugyanolyan tömegcikk, mint bármi más. Nem kell különösebb szakértelem, nincs szükség fényképészeti és kompozíciós ismeretekre a tömegfotózáshoz, annál is inkább, mert a telefon vagy a kompakt fényképezőgép automatikája tulajdonképpen mindent elvégez helyettünk. Mégis, fotó és fotó között hatalmas különbség van, és hogy ezt a különbséget érzékeljük fotó és tömegfotó között, legtöbbször elég természetes szépérzékünk. Ez az ösztönös esztétikai érzék minden ember veleszületett adottsága, enélkül az emberi művészet nem létezne, se alkotók, se alkotás, se közönség. Egy igazi fotót nem technikai paraméterei határoznak meg, vagy hogy manuálisan, több munkafolyamatot magába foglaló kidolgozással és tudatos műgonddal készül, hiszen ezek a körülmények a kép mögött rejtve maradnak, hanem sokkal inkább a szemlélő ösztönös szépérzéke dönti el, egy-egy képnek mi az értéke, mi az üzenete. Ebben a tematikus galériámban nagyobbrészt analóg (hagyományos fényérzékeny nyersanyagra, negatívra exponált) fekete-fehér és színes fotók segítségével mutatom meg Erdély magyarok és (egykor) szászok lakta városait, falvait, tájait, a teljesség igénye nélkül. Mert ha teljességre törekednék, az még egy vaskos albumba se férne bele. Ízelítőt adok az évszázados múltú települések és táji környezetük fény rajzolta arcairól, ahogyan én láttam őket a fényképezőgépek objektívjei mögül.

Székelykeresztúri utcakép az unitárius gimnáziummal Nagybánya főtere nyár végi fesztiválozáskor  Besztercei utcakép Riviérai hangulat a szovátai Medve-tónál szeptember elején Segesvár történelmi főtere egy nyár végi napon, naplemente után A segesvári óratorony Mátyás király szobra Kolozsvár főterén Belvárosi utcarészlet Segesváron, késő ősszel Székelyudvarhely történelmi főtere a református templommal Énlaka felé Brassó történelmi főtere a régi városházával Barcarozsnyói utcakép a várral A brassói "Váci utca" Kézdivásárhely főtéri részlete Utcakép Brassó belvárosában Mezei út Kisgalambfalva határában Brassó történelmi főtereBelvárosi utcakép Tordán Szászfehéregyházi utcakép Kőhalom városka a várdombról fényképezve Szász polgárházak Szászfehéregyházán Törcsvári utcakép eső után, háttérben Nagy Lajos és Zsigmond uralkodása alatt épített várral - a korábbit, II. András a Német Lovagrend kiűzése után leromboltattaSzínek és kontrasztok naplemente után Fiatfalva határában Utcakép Székelykeresztúron 2018. március 15-én Szászkézd látképe vihar előttBarcarozsnyó főtere Fiatalok a marosvásárhelyi vár udvarán Az állatkert bejáratához vezető promenád Marosvásárhelyen A Hazugok hídja Nagyszebenben, a mai Románia legrégibb öntöttvas hídja, amelyet 1859-ben szereltek fel egy fahíd helyéreNagyszeben történelmi főtere a Városházával és a Szentháromság-plébániatemplommal A nagyszebeni Albert Huet tér, jobb oldalt szélen, a német tannyelvű gimnázium homlokzatávalNagyszeben belvárosa, háttérben a gótikus stílusú szász evangélikus székesegyházzal Sepsiszentgyörgy főtere a színházzal és a Székely Mikó Kollégiummal Kalotaszegi táj, a völgyben Méra községNyári színek Székelyudvarhely főterén, háttérben Orbán Balázs szobra Székelyudvarhely főtéri részlete, a "Patkó", a református templom mellől fényképezveSzász polgárházak a régi városfal mentén Medgyesen Csíkszereda belvárosi sétálóövezete, a Petőfi utca Bögöz község a Nagy-Küküllő mentén Székelykeresztúr látképeSzékelykeresztúr látképe egy nyári naplemente utánSzékelykeresztúr március 15-i ünnepi megemlékezése Székelykeresztúr, szilárd hűséggel, ahol a csatába induló Petőfi Sándor élete utolsó estéjét töltötteMedgyes főtéri részlete a szász evangélikus templommal