Jelenlegi hely

Hálát adtunk az idei év terményeiért

Gyimesbükkiek hálaadó szentmiséje

/ Tankó Előd /
tanko.elod képe

Hála Istennek, az idei év bőséges terméssel látta el a gyimesbükkieket. Persze a sok-sok eső, kellemes meleg, és a kemény munka is közrejátszott mindebben. Az itteniek soha nem felejtenek el hálát adni, mert tudják, a hegyek között kemény az élet és a jó termés ritka kincs. Ezért az oltár elé hozzák, köszönetet mondanak, és kérik Teremtőjük áldását további életükre.

Bálványosi terményekBálványosi terményeka "bükki" templom szentmise előtta "bükki" templom szentmise előtta "bükki" templom szentmise előttHanuleac Tamás segédlelkész és Gagyi Zsolt szabadévesaz olvasmányok felolvasásaaz oltár előttaz oltár előttaz oltár előttA "nagygyimesi templomban..."A "nagygyimesi templomban..."A "nagygyimesi templomban..."A "nagygyimesi templomban..."