Jelenlegi hely

Kapcsok

Gömörszőlős

/ Rákos Ágota /
rakos.agota képe

„Gömörszőlős fönn van az istenháta mögött, úgy bebújtatva a rossz dombok közé, hogy onnan még a híre sem megy ki. Nem is tud Gömörszőlős sokat a világról, de a világ se őróla. Sőt a világ egyenesen megfelejtkezett Gömörszőlősről.” /Szeberényi Lehel, 1948/

Gömörszőlős a magyar-szlovák határnál található Borsod-Abaúj-Zemplén megye északnyugati részén. A festői környezetben megbúvó kicsiny zsákfalút Kelemérrel egy 2 km hosszan kanyargó út köti össze. A bekötőúton a falu felé haladva a táj szépsége mellett a régmúltat idéző emlékekkel találkozhatunk; egy gémeskút hívja fel az állattartásra a figyelmet, egy tábla jelzi, milyen messze is található az a fa, melynek tövében valaha Tompa Mihály találkozott barátaival, költőtársaival, s vetette papírra rímekbe szedett nemes gondolatait a hazáról, a haza szeretetéről.

Gömörszőlős, régi nevén Poszoba településének első okleveles említése 1232-ből való. Mai nevét 1904-ben kapta a vidék szőlőinek állítva így emléket. Eképpen vált egyetlen olyan településünkké mely nevében őrzi Gömör-Kishont vármegye emlékét, s mely település a mai napig az ott élő emberek kitartó és szorgalmas munkájának köszönhetően megőrzi azokat az értékes kulturális javakat, melyek a település múltját hivatottak tovább éltetni. A helyiek tudományos, művészeti munkásságukhoz kötődő programjaik által erősítik a kapcsokat Magyarország és az elszakított Gömörország között.

A falu értékeinek megismerésében É. Kovács Judit polgármesterasszony volt a segítségemre. A látnivalók sokaságából először a református templomot csodálhattam meg. A településen egykor fatemplom állt, közadakozásból az új templomot 1824-ben kezdték el építeni. A templomkertet záró két kapu Ráczi István putnoki fafaragó kezemunkáját dicséri. Tompa Mihály emlékét őrzi az épület falán elhelyezett márványtábla, mely tanúságtétele szerint a Keleméren szolgáló lelkész-költő 1849-től 1851-ig volt a filia lelkésze. A templom mennyezetét festett fakazetták díszítik. Érdekessége az a 1673-ra datálható Úrasztala, mely koránál fogva a Tiszán inneni Református Egyházközségnek legrégibb úrasztalának számít. A templom belső falait fotográfiák és a tájra jellemző festett kazetták díszítik, mely állandó kiállításként a megye templomait mutatja be. A fotókat ifj. Dobosy László fotóművész készítette, míg a kazetták összegyűjtése id. Dobosy László érdeme.

A falu lakosságának száma mára a száz lelket sem éri el. Ennek ellenére a kulturális élet virágzik. A településen ötven éve működő hagyományápoló kulturális egyesület Tompa Mihály nevét viseli. Az egyesület munkájaként jöhetett létre az a néprajzi gyűjtemény, melynek tárgyai a népi életbe engednek betekintést. Nyaranta Máger Ágnes miskolci festőművész vezetése alatt szerveződik meg a fiatal tehetségek számára a képzőművészeti alkotótábor. Az elkészült munkák kiállításával egy házban kapott helyet a Tompa Mihály Emlékkönyvtár, ahol nyomtatásban megjelent verseinek, írásainak gyűjteménye mellett a lelkészköltőről készült festmények, szobrok is kiállításra kerültek. A lelkész emlékét őrzi egy emlékoszlop is, dr. Kövér József szobrászművész munkája, mely a templomdombon került elhelyezésre a költőt ihletésre sarkalló virágokból kialakított kis kert szomszédságában.

A falu felbecsülhetetlen értékű emlékeinek megtekintését követően lehetőségem nyílt rá, hogy találkozhassak É. Kovács Lászlóval, aki 1923. március 21-én látta meg a napvilágot Gömörszőlősön, s életét szülőhelye értékeinek megőrzésére tette fel. A mai napig aktívan alkotó művész, Tompa Mihályról elkészült portréját tekinthettem meg. A közösség múltjának továbbéltetéséért tett munkássága közül kiemelendő a Tompa Mihály Emlékbizottság megalakítása, honismereti munkái jelentek meg, a mai napig gyűjti a fellelhető néprajzi kincseket, bővítve általuk a falu népi hagyatékát. Állandó néprajzi kiállítást szervezett a faluban. A népi élet mozzanatait, a gömöri táj szépségeit bemutató képeit a szülőföld, a vidék, a falu szeretete ihlették. Munkássága elismeréseként A Magyar Kultúra Lovagjává címmel tűntették ki.

É. Kovács Lászlónál való látogatásomkor tett ígéretemhez híven, viszem hírét Gömörszőlősnek, hogy Magyarországon innen és túl minél több emberhez eljuthasson a népi kulturális örökség épületeinek, tárgyaiból rendezett gyűjteményeinek csodája.

A Református TemplomFestett kazettás mennyezetTemplombelsőA templomban berendezett kiállítás részleteA karzat mellvédje Madarász István, naprágyi asztalosmester munkájaIfj. Dobosy László fotóművész képeiTemplombelsőA Templomban elhelyezett állandó kiállítás részleteFestett kazetták SzentsimonrólFestett kazetta SzentsimonrólFestett kazetták SzentsimonrólA templomban berendezett kiállítás részleteÉpületrészletA néprajzi gyűjtemény részleteA néprajzi gyűjtemény részleteA népi élet tárgyaiA népi élet tárgyaiCsizmákA múlt emlékeiA népi élet tárgyaiRuhákA népi élet tárgyaiA néprajzi gyűjtemény részleteSzövőszék részleteA néprajzi gyűjtemények udvaraÉpületrészletFlorence Ayshford Wood emléktáblájaTompa Mihály - Boncsér Árpád alkotásaTompa Mihály emlékéreTompa Mihály - Igó Aladár alkotásaTompa emlékszobaA nemzeti függetlenség apostolaTompa Mihály írásaiGömörszőlős kitüntetéseiGömöri csomós hímzésAz alkotótábor remekeiA kültéri néprajzi gyűjtemény részleteMúltat idéző házTompa Mihály Emlékoszlop, dr. Kövér József szobrászművész munkájaÉ. Kovács László alkotásai