Jelenlegi hely

Egyesület a Keresztény - Nemzeti Értékek Megmaradásáért

Horti Réka (2016, 2017)
Horti Réka (2016, 2017)
Túros Dorottya (2018, 2019)
Túros Dorottya (2018, 2019)

Egyesületünk 1996 óta működik Szesztán, és keresztény-nemzeti értékeink megmaradását igyekszik megvalósítani 2012-ig a Bodrogközi, majd 2012 után a Kassa és vidéke régióban.

Általános célunk, hogy elősegítsük a régió kulturális örökségének védelmét, támogassuk az oktatás és a helyi kultúra fejlődését, a helyi polgári közösség kialakulását, más, hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel történő kapcsolatfelvételt, együttműködést és tapasztalatcserét. Támogatjuk az egész életen át tartó szakmai képzést, és vállaljuk, hogy a térségben munkaértekezleteket, képzéseket, tréningeket, konferenciákat, és szakmai műhelyeket, programokat szervezünk.

Egyesületünk fő partnerei a régió magyar civil szervezetei, történelmi egyházai, iskolái és önkormányzatai. Magyarországi stratégiai partnereink pedig a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely és a Debreceni Metropólia.

Tevékenységeink közül kiemelném a kulturális és történelmi értékek támogatását és fejlesztését, az oktatási, kulturális és társadalmi események szervezését. Összegyűjtjük, nyilvántartjuk és bemutatjuk a tárgyi és szellemi kulturális örökséget és hagyományokat.(népi irodalom és a zene, jelmezek, fényképek és képek, stb.) Elősegítjük az egyes tematikus körök és társulások kialakulását, és biztosítjuk a támogatásokat.

Egyéves távlatokban tervezünk, és főleg magyar kulturális rendezvényekre, továbbképzésekre, tanulmányutakra, népfőiskolai rendezvényekre, hagyományőrző programokra, határon átnyúló közösségépítő rendezvényekre (magyar nemzeti ünnepeink közös megünneplésére, közös családi napok, zarándoklatok, lelkigyakorlatok) gyerektáborokra és ifjúsági missziókra koncentrálunk.

Sokat lehetne írni a sérelmeinkről és mindarról, amit tennünk kellene a megmaradásunk érdekében. Először viszont saját magunkat kell újra megtanulnunk tisztelni. Gondolok itt a nyelvünkre, kultúránkra, hitünkre és hagyományainkra, amelyek igazán magyarrá tesznek. A jövő mindig arra van, amerre még nem jártunk, de közösen menni akarunk. A jövő titka az, ami még nem volt, de közös célunk, hogy legyen.