Jelenlegi hely

Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület

Dávid Zsuzsanna (2023)
Dávid Zsuzsanna (2023)

Egyesület elnöke: Dr. Csámpai Ottó

A polgári társulás gróf Esterházy János tisztelőinek közösségéből alakult meg. A gróf halála utáni 60. és halálra ítélésének 70. évfordulóján 2017-ben ennek az egyesületnek köszönhetően sikerült a gróf végakaratát teljesítve a földi maradványait végső nyugalomra helyezni, arra a helyre, mely szívéhez közel állt, a Zobor hegy alá. Ez a hely ma az Esterházy János Zarándokközpontként működik, évről évre több ezer zarándok keresi fel. A népek találkozásának helye, Esterházy János gazdag lelki örökségnek közvetítője, a megbékélés és kiengesztelődés üzenetével. A zarándokhely egész évben fogadja az ideérkezőket. Minden hónap első szerdáján szentmisét mutatnak be a kápolnában, szeptemberben pedig zarándoknap keretében tartják meg a zarándokhely főünnepét Szent Kereszt Felmagasztalásának tiszteletére.

Esterházy János a felvidéki magyarság kiemelkedő személyisége, mártír sorsú politikusa. Lengyel édesanya és magyar édesapa gyermeke. Közéleti tevékenységét a teljes elkötelezettség, keresztény emberség, szülőföldjének és reábízottak szolgálata, szeretete és igazsághoz való hűség jellemezte. 1942. május 15-én a zsidóság kitelepítéséről szóló törvény szavazásakor egyedüliként NEM-mel szavazott. A politikai pályafutása alatt sokat harcolt a jó szlovák-magyar viszonyok ápolásához, segített a Magyarországhoz csatolt szlovák nemzetiségű polgárokon is. A menekültek, üldözöttek pártfogója, segítője, az igazság szószólója. A háború után 1945-ben letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, távollétében  halálra ítélte. A szovjet hatóságok 1949-ben kiadták a csehszlovák hatóságoknak. Majdnem minden börtönben raboskodott, míg 1957. március 8-án, Mírov börtönben meghalt. A börtönparancsnok nem adta ki a hamvait a családnak. Sokáig a halála után a család nem tudta hol vannak eltemetve hamvai. A kilencvenes években kerültek elő azok a dokumentumok, melyek alapján be lehetett azonosítani Esterházy János utolsó nyughelyét. Így bukkantak rá hamvaira és adták át a családjának. A család beleegyezésével itt Alsóbodokon, Zoboralján lettek elhelyezve az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolna altemplomában. Ez volt Esterházy János utolsó akarata is, hogy itt, szülőföldjén legyen eltemetve. A munkálatok Paulisz Boldizsár vezetése alatt folytak. A kápolna felszentelése és Esterházy János hamvainak elhelyezése közös ünnepi szentmise keretében valósult meg 2017. szeptember 16-án a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén. A főpapi szentmise főcelebránsa a krakkói érsek: Mons. Marek Jędraszewski, koncelebránsok: a szlovák és a magyar tábori püspök: Mons. František Rábek és Mons. Bíró László volt. Az egyházi szertartáson közel húsz magyar, szlovák, lengyel és cseh lelkiatya vett részt. A temetésen itt volt Esterházy-Malfatti Alice, Esterházy János lánya és unokája Giovanni is. 2019. március 25-én hivatalosan megkezdődött Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásának pere Marek Jedraszewszki érsek krakkói kápolnájában, aki a boldoggá avatási pert közvetlenül Vatikánban kezdeményezte. Ennek a rangos eseménynek ünnepélyességét személyes jelenlétével fokozta Esterházy János leánya Esterházy Malfatti Alice, az unokák Giovanni és Roberto Malfatti családjaikkal. A boldoggá avatási per szertartása után Alice asszony megköszönte a megjelent alsóbodoki lakosoknak, hogy édesapja hamvait 2017-ben örök nyugalomra helyezték a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában, Alsóbodokon.