Jelenlegi hely

Hagyományőrző Egyesület

Pataki Brigitta (2018)
Pataki Brigitta (2018)

Még mielőtt megfogalmazódott volna a Hagyományőrző Egyesület megalapításának gondolata, egy maroknyi ember úgy gondolta, hogy szükség van olyan kezdeményezések, tevékenységek elindítására, amelyeknek elsősorban közösségteremtő erejük van. Emellett kapcsolódnak a hagyományok és szokások megőrzéséhez, és jó alapot szolgáltatnak a népzene, néptánc és népdal tovább örökítéséhez. A Hadadi Néptánc és Kézműves Tábor hatására már 2014-ben néptánc oktatást hirdettünk két, Románia északkeleti részén fekvő településen, Sárközújlakon és Avasújvárosban, melyre nagy számban jelentkeztek kisiskolás és nagyobb gyerekek. 2015 őszén táncházakat is szerveztünk, ahova a szomszédos települések néptánc kedvelői is eljöttek. Majd ezen alkalmakat összekötöttük olyan szokások felelevenítésével, mint a csűrdöngölő és a májusfaállítás.

Megmozgatta a helyi közösségeket a Karácsonyváró hagyományőrző délután, illetve a Gyermeknap szórakoztató játékos tevékenységei is.

2017 nyarán megszerveztük a megyei szintű XXI. Néptánc és kézműves tábort, amelynek új helyszíne ettől az évtől Avasújváros lett.

Ezen programok arra sarkalltak, hogy 2017 decemberében létrehozzuk a Hagyományőrző Egyesületet, melynek fő célkitűzései:

- a magyar nyelvterület népzene és néptánc hagyományainak megismerése, megismertetése és bemutatása.
- folklór hagyományaink gyűjtése, kutatása.
- a közösségi élet és a táncpróbák szervezésével szociális és etikai nevelés, az egyéniség fejlesztése, az állóképesség és mozgáskultúra fejlesztése.

- A közművelődés, az iskolán kívüli és felnőttkori tanulás lehetőségének, és az értékes szabadidő minden korosztály számára hasznos eltöltésének megteremtése.

Jelenleg az egyesület folytatni szeretné megkezdett kezdeményezéseit, mellyel a helyi és a közelben fekvő települések közösségeit próbálja összefogni. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekekkel való rendszeres munkára, még élő népszokásaink, népdalaink felkutatására és gyűjtésére, a néptáncos, népdalos összejövetelek szervezésére, amelyek minden korosztály számára elérhetők.