Jelenlegi hely

HÍD - Szebeni Magyarok Egyesülete

Simon Andrea (2016, 2017, 2019)
Simon Andrea (2016, 2017, 2019)
Gresa Dávid (2018, 2019)
Gresa Dávid (2018, 2019)
Bucz Júlia (2019)
Bucz Júlia (2019)

HÍD - Szebeni Magyarok Egyesülete

A HÍD - Szebeni Magyarok Egyesülete 2005-ben alakult meg. Munkássága 2007-ben teljesedett ki, amikor is Nagyszeben az Európa Kulturális Fővárosa címet viselte.

Az egyesület működésének fő célja a magyar közösség érdekeinek meghatározása, képviselete és segítése. Cselekvő közösségek szellemében folytatja munkáját, ahol a szebeni magyarok körében az aktív közösségi szerepvállalást serkenti a kultúra és az esélyegyenlőség szellemében. Az egyesület neve „HÍD” amely az összefogásra és átkarolásra utal.

A HÍD Egyesület a nagyszebeni, dél-erdélyi magyar közösségeket érintő döntésekben társszervezetként és helyi kulturális katalizátorként közreműködik, és támogatja mindazokat, akik a magyar kulturális örökség megőrzését és fejlesztését, a magyar közösségek megerősödését és a magyar nyelv ápolását igyekeznek elősegíteni.

Ugyanakkor szívügyének tartja, nem csupán a helyi magyar kultúra, hanem az egész magyar nyelvterület közművelődésének fejlesztését, amelyhez megfontolt stratégia alapján végzi munkáját. Ezért az egész Kárpát-medencében elismert és fontos intézményként tartják számon ma.

A HÍD a következő szakterületeken folytatja felelősségteljes programszervezői és közösségfejlesztői munkáját: kultúra, turizmus, ifjúság, sajtó, oktatás, vállalkozások, nők, gyermek és család.

Mindezek közül a legfontosabb a kultúra, mert erősíti a helytállás szellemét, a magyarságtudatot, a kisebbségi lét felvállalását, a megmaradást, és az erdélyi magyar társadalom jövőjének alakítását.

Az egyesület meghatározó rendszeres eseményei az Ars HUNGARICA kulturális fesztivál novemberben, a nyári gasztronómiai HUNGARIKUM Napok, mely tízezer főt is meghaladó közönséggel bír, valamint a FILM Napok és szakmai rendezvények.

Kiemelten fontosak a gyerekeknek és az ifjúságnak szánt programok, úgymint a Csodavár foglalkozás, a Baba-mama vagy Folk Csoport műsorok hiszen a mostani fiatalok a jövő generációja, akik képesek lesznek a magyar nyelvet és kultúrát továbbadni.

Az egyesület által szervezett rendezvényeken a magyar ajkúakon kívül rendszeresen más anyanyelvűek is részt vesznek, s ezzel is bizonyítható, hogy a kultúra nem ismer határokat.

A HÍD fontosnak tarja a környező vidéken élő magyarok bevonását is, így sok esemény a környékbeli településeken - Vízaknán, Oltszakadáton, Mihályfalván - élő magyaroknak kerül bemutatásra.

A HÍD - Szebeni Magyarok Egyesülete Nagyszebenben a HÍD – Magyar Házban működik, amely a Református Egyházközség ingatlanában található.

Munkatársai lelkes önkéntesek, akik  nagyfokú odaadással végzik értékteremtő munkájukat szabadidejük önzetlen feláldozásával.

2013. március 15-én, a HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete a szórványban sikeresen működő és a magyar nemzet öntudatáért kifejtett tevékenysége elismeréseként Magyar Közművelődés díjat kapott.

Az egyesület jelenlegi elnöke Serfőző Levente, alelnökei Takács Gyöngyi és Páll Ákos.

Elnökségi tagok: Pászka Edit, Márton Ildikó, Mátyás Csilla, Hrincu Mária, Orth István, Lózer László Csaba; Póttagok: Laczkó Ramona, Simon Andrea; Felügyelő Bizottság: Varró Sándor, Mátyás Alpár, Bándi István Jenő; Tiszteletbeli tagok: Józsa Benjámin, Guttmann Szabolcs

Cím: Sörház utca/str. Berariei 2. 550173 Nagyszeben/Sibiu

E-mail: hid@szeben.ro

Honlap: http://www.szeben.ro

Facebook:

https://www.facebook.com/nagyszebeni.magyar

https://www.facebook.com/hidmagyarhaz

https://www.facebook.com/arshungarica/

https://www.facebook.com/HungarikumNapok/

 

Legfrissebb rövid dokumentumfilm a HÍD munkásságáról:

Erdély TV – Artériák: HÍD - Szebeni Magyarok Egyesülete – 2019. június 25.