Jelenlegi hely

Kallós Zoltán Alapítvány

Hegedűs István (2015)
Hegedűs István (2015)
Simoncsics Sára (2016, 2017)
Simoncsics Sára (2016, 2017)
Hrágyel Dóra (2017, 2018)
Hrágyel Dóra (2017, 2018)
Vargyas Ildikó (2018, 2019)
Vargyas Ildikó (2018, 2019)

Az 1989-es változások után Kallós Zoltán visszaigényelte családi házát, öthektáros telkét, és 1992-ben létrehozta a nevével fémjelzett alapítványt, amelyre minden vagyonát átruházta. A Kuratórium felmérte az alapítványt életre hívó igényeket, és azokhoz mérten kezdte meg programjainak kifejlesztését, a szükséges infrastruktúra megteremtését, ami lehetővé tette az anyanyelvi, a kézműves, a népzenei és néptánc táborok szervezését; egyre több gyerek, fiatal, felnőtt bevonását.

Jogos az a megállapítás, miszerint a Kolozsvár közelében fekvő Válaszút ma a Mezőség jelentős oktatási, népművészeti és közművelődési központja. Három fő tevékenysége szorosan összefügg, szervesen egymásra épül, és ugyanakkor kiegészíti egymást.

Mezőségi oktatási program
Válaszút vonzáskörének felmérésével láttunk munkához. Felkerestük a legnagyobb nyelvi veszélynek kitett szórványközösségeket, és 26 településről bevontuk a gyerekeket az alsó tagozatos magyar oktatási rendszerbe. 1999-ben négy gyerekkel indítottuk útjára a negyedszázadig szünetelő magyar nyelvű oktatást óvodai és elemi szinten.

2013-ban láttunk hozzá a mezőgazdasági szakképzés megszervezéséhez. Ez azoknak a szamoshátsági, közép- és észak-mezőségi falvakból érkező a diákok számára indult, akik nem akarják elméleti líceumban folytatni tanulmányaikat. Számukra az oktatás mellett kollégiumi ellátást is biztosítunk. Célunk az, hogy jól megalapozott szaktudással térhessenek vissza szülőfalujukba.

A jelenleg Válaszúton lakó 114 kollégista életkora 5 és 18 között van. A kollégiumi lehetőség nélkül Kolozs megye kis szórványközösségeinek gyermekei kimaradnának a magyar oktatási rendszerből.

Intézményünk, a sármási közösség kérésére elvállalta az ottani szórványoktatási központ létrehozását, hogy ezzel intézményi keretet és hátteret biztosítson a magyar nyelvű oktatás számára. Az új kollégium beiskolázási körzete Maros megye peremvidéke, az úgy nevezett „székely Mezőség”. Az itteni kollégisták jelenleg előkészítő csoportos, alsó tagozatos tanulók illetve gimnazisták.

Felnőttképzések
Első képzésünket pedagógusoknak szerveztük „Népi játékok és kismesterségek oktatója” címen. Ebből az „iskolából” kerültek ki a későbbi tábori oktatók és a jelenleg szakmai irányítást végző táncosok, kézművesek. Tudásukat nyári táborokban, játszóházakban Erdély-szerte ma is kamatoztatják. A Kallós-gyűjtemény a népi kézművesség oktatásának alapját szolgálja, lehetőséget nyújtva a kutatásra, a tájegységenkénti mintakincs és technika alapos megismerésére, továbbgondolására.

Annak az ötlete, hogy gazdálkodókat képezzünk, akkor merült fel, amikor felmértük beiskolázott gyerekeink családjainak anyagi hátterét. Tanácsadás mellett tanulmányutakat is szerveztünk, amelynek keretében jól működő, jövedelmező gazdaságokat látogattunk meg, és ezzel a mezőségi gazdáknak követendő példákat mutattunk.

Intézményünk 2014 januárjában – kolozsvári helyszínnel – fiatalok, illetve felnőttek számára népzenei oktatást is indított. A résztvevők népi hangszereken (hegedű, brácsa, nagybőgő) tanulnak, és népdaléneklésben képezik magukat.

Múzeum és Népművészeti Központ
A népművészeti programokból csírázott ki a jelenlegi intézmény, amely most is sokszínű tevékenységünk alapja.

2010-ben nyitottuk meg a nagyközönség számára a Kallós Zoltán Múzeumot és Népművészeti Központot, amely Kallós Zoltán páratlanul gazdag néprajzi gyűjteményét mutatja be. Feladata Kallós Zoltán kiadványainak gondozása, valamint szakmai rendezvények és múzeumpedagógiai programok szervezése.

Közművelődési tevékenység
Közművelődési tevékenységünkhöz nemcsak a nyári táborok tartoznak. Igyekszünk a különböző, elszigetelt települések magyarságának találkozási lehetőségeket biztosítani, bennük a közösséghez tartozás érzését erősíteni. Olyan programokat állítunk össze, amelyek növelik a nyelvhasználat lehetőségeit és a nyelv értékét. Ilyen találkozási lehetőség az évi rendszerességgel megszervezett, majálissal összekötött „Családi nap”, és a „Mezőségi vándoroktatási program”, amelynek célja, hogy honismereti, anyanyelvi és népművészeti tevékenységünket kivigye a szórványtelepülésekre. Az oktatás mellett vállalunk közösségeket támogató kulturális, szociális, ifjúsági programokat is. Pályázati tanácsadással és a hivatalos ügyintézésben is segítséget nyújtunk.

Hisszük, hogy oktatási programunkkal, közművelődési és népművészeti tevékenységeinkkel, a következetesen végzett munkával ez a szórványosodó tájegység képes önazonosságát és magyarság-tudatát megőrizni. Reméljük, hogy fiataljaink között lesznek majd olyan vezetők, akik a maguk fizikai, erkölcsi erejével eredményesen gondozzák, segítik, fejlesztik ezt a területet.