Jelenlegi hely

„Templom és Iskola” Szórvány Egyesületet

Kovács Ágnes (2015)
Kovács Ágnes (2015)
Csőke Krisztina (2016)
Csőke Krisztina (2016)

A Resicabányai Református „Templom és Iskola” épületében, mely multifunkcionális rendeltetésű, 2011 szeptemberétől beindítottuk a  hosszúprogramú magyar óvódát, mely 2 szakképzett óvónővel működik. Ez az egyedüli magyar tanintézmény a megyében. Az óvodán túl a gyerekek, fiatalok magyar oktatása fakultatív programokon keresztül történik önkéntesek bevonásával. Pályázati úton egy 7 személyes személygépkocsit is vettünk, amit kettős célra kaptunk.

  1. Óvodások ingáztatására: az óvodások között többen vannak, akik a város új negyedében laknak, ami 7 km-re van az óvodától. Ha nem biztosítanánk számukra az ingyenes napi kétszer oda vissza való szállítást, akkor a szülők általában anyagi okok miatt egy közeli román tagozatra iratnák gyerekeiket. Ezzel a város illetve Krassó Szörény megye egyedüli magyar tanintézménye kerülne veszélybe.
  2. Szórványkiszállások: a megye lakosságának kb. 1%-a magyar, melynek  a fele a megyeközpontban, azaz Resicabányán él (kb 2ooo személy), a másik fele pedig szétszórtan. Elkezdtük ezen emberek feltérképezését, megkeresését szórványkiszállások révén. Anina, Újmoldova, Oravicabánya, Boksánbánya, Karánsebes, Nándorhegy városok mellett kisebb számban falvakon is élnek magyarok. Csoportos kiszállások révén vallásos, kulturális programokat szerveztünk nekik. Szükség van ezen közösségek rendszeres látogatására, családok megkeresésére, hiszen ezekkel az emberekkel, közösségekkel évtizedeken keresztül nem foglalkozott senki. Katolikus vonalon nincs magyar miséjük, nem olvasnak magyar sajtót, nincs Magyar Házuk, ahova rendszeresen összejárhatnának. Jelenleg tervezzük Újmoldován egy Magyar Ház megvásárlását, amire az „összefogás az újmoldovai magyarokért” című facebookos oldalon gyűjtést indítottunk el.

Minden évben tábort szerveztünk a resicabányai gyerekeknek, fiataloknak. A cél: kiragadni őket legalább egy hétre a román környezetből. Így juthattak el a fiatalok Szegedre, Fehér Patak, Villa Klaus és Temesfő táborhelyeire. Szegedi és helyi önkéntesekkel havonta egyszer szombaton magyar programokat szerveztünk a gyerekeknek, fiataloknak, amit a jövőben szeretnénk folytatni. Kulturális programokat szerveztünk felnőtteknek, szavalóestet, színdarabot, nemzeti és egyházi ünnepeink kapcsán megemlékezéseket a helyi Hóvirág Daloskör részvételével. Felvállaltuk a megye magyarságának a magyar állampolgársághoz való hozzásegítését. Tanácsadásban, az iratcsomójuk összeállításában segítettük őket, többszöri kunzuli napot is szerveztünk városunkban.

Terveink között szerepel:

  1. Biztosítani az állandó kiszállásokat a szórványokba, ahol programok, rendezvények révén szeretnénk az ottani közösségeket megerősíteni.
  2. Főleg 4 helyen (Boksánbánya, Anina, Újmoldova, Karánsebes-Nándorhegy) magyar házat szeretnénk létrehozni, ahol az ottani magyarság hetente találkozhat, önszerveződhet.

2006 szeptember 1. óta dolgozom Resicabányán, a Temesvári Egyházmegyéhez tartozó szórványgyülekezetben, mely Krassó-Szörény megye egyedüli református anyaegyháza. Feladatomnak tartom nemcsak a lelkészi teendőimet végezni, hanem itt a szórványok szórványában, ahol oly nagy az asszimiláció, az itteni magyarság fennmaradásáért is dolgozunk. Ennek érdekében létrehoztuk a „Templom és Iskola” Szórvány Egyesületet, melynek megalapításával felvállaltuk megyei szinten a szórványmunkát. A román tengerben élők számára az általunk szervezett programok egy oázist jelentenek. Közösségi, nyelvi, spirituális, kulturális, nevelési stb. igényeknek próbálunk megfelelni. A magyar nyelv megtanítása mellett, identitástudatukban szeretnénk őket megerősíteni. Krassó-Szörény megyében a magyarság utolsó bástyája, ahol magyar vonalon folyik magyar munka, az a mi egyházközségünk illetve egyesületünk. 

Megyasszai Attila