Jelenlegi hely

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség

Szabó Bernadette (2018)
Szabó Bernadette (2018)
Gáspár Barra Szilárd (2019)
Gáspár Barra Szilárd (2019)
Gáspár-Barra Áron (2023)
Gáspár-Barra Áron (2023)

Elnök: Gabona Ferenc

A cserkészet önkéntes, vallásos, politikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A világ több mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőtté váljanak.

A cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek.

A vajdasági magyar cserkészet gyökerei egészen a magyar cserkészet születéséig nyúlnak vissza. Králik László nagybecskereki piarista tanár a „Scouting for boys” című, Baden-Powell, a cserkészet alapítója által írt könyvet 1909/1910 gimnáziumi évkönyvben fordította le magyar nyelvre. Nyolcvan évvel később, 1989-ben, a Nagybecskerek melletti településen, Muzslyán, néhány lelkes fiatal a padláson megtalálta a „Cserkészet fiúknak” című könyvet és megalakították Muzslyán az első őrsöt. Az őrs (kis csoport, amely 6-7 egykorú fiatalból áll és egy vezetőből) a Turul nevet kapta. A szövetség hivatalos bejegyzése 1992. május 5-én történt.

Szövetségünk tagja a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának (Továbbiakban: MCSSZF) is, amely a világ összes magyar cserkészszövetségét (Magyar Cserkészszövetség, Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, Romániai Magyar Cserkészszövetség és a horvátországi magyar cserkészek) tömörítő fórum.

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség jelenleg 400 fős tagsággal rendelkezik. A szövetségen belül napjainkban 12 csapat működik 13 településen Vajdaságban. (Muzslya, Szabadka, Szentmihály, Temerin, Horgos, Martonos, Csantavér, Kispiac, Királyhalom, Hajdújárás, Kevi, Tornyos, Törökfalu). Emellett több településen vannak alakuló cserkészcsapatok, így Gunarason, Erzsébetlakon, Bácsfeketehegyen, Kanizsán és Tótfalun. A csapatok területi alapon szerveződnek körzetekbe, így négy körzet tartozik a szövetséghez, Észak-Bácskai Magyar Cserkészegyesület, Torontál Cserkészkörzet, Dél-Bácskai Szerémségi Cserkészkörzet és Homokháti Kistérségi Cserkészkörzet. A négy körzet vezetője, illetve egy elnök, egy alelnök és egy mozgalmi vezető alkotják a szövetség elnökségét.

A cserkészmunka őrsökben zajlik, több őrs alkot egy rajt (kb. 2-3 őrs) és több raj egy csapatot. A cserkészeket korosztályokba osztjuk, annak érdekében, hogy megfelelő nevelést biztosíthassunk nekik fejlődésük minden szakaszában: 7-10 éves korig kiscserkészek, 10-16 év között cserkészek, 16 év fölött roverek, 24 éven felül pedig már felnőtt cserkészekről beszélünk.

Programjaink sokszínűek. Év közben heti szinten vannak őrsi gyűlések, havi vagy kéthavi szinten csapatprogramok és félévente egyszer van kirándulás. Vannak nagyobb körzeti vagy szövetségi rendezvények, mint például sportnap, akadályverseny, regös hétvége. Ugyanakkor léteznek szűkebb körű, csak adott korosztálynak vagy meghatározott vezetőknek szervezett hétvégék és továbbképzések, mint például a csapatvezetői találkozók és az őrsvezetői továbbképző hétvégék.

Egy 2018-ban indított sikeres programunk a felnőttképzés, melynek keretében a cserkészet iránt érdeklődő, munkánkba bekapcsolódni vágyó felnőttekkel ismertetjük meg a cserkészet eszmei és módszertani alapjait, elméleti és gyakorlati tudásanyagát. Kiemelten fontos programunk a vezetőképzés, lévén, hogy az őrsvezetők és segéd-őrsvezetők feladata a csapatok magjait alkotó őrsök irányítása. A vezetőképzéseken 11-13 éves (segéd-őrsvezetők esetében) illetve 14-16 éves (őrsvezetők esetében) fiataloknak igyekszünk átadni azt a tudást mely egy őrs vezetéséhez szükséges, felébresztve bennük az ehhez nélkülözhetetlen elköteleződést és felelősségérzetet is.

Évente több alkalommal veszünk részt külföldön szervezett programokon is. Így például Európa más cserkészszövetségeivel együtt minden évben Bécsben vesszük át a betlehemi Békelángot, melyet aztán Vajdaság egész területére igyekszünk eljuttatni. Ugyanakkor más magyar cserkészszövetségek meghívásainak is eleget teszünk, így vagyunk például résztvevői a RMCSSZ által szervezett Össze-Szövő nevet viselő őrsök közti vetélkedőnek.

A cserkészév csúcsa a nyári tábor, a cserkészek itt hasznosíthatják igazán az év közben szerzett tudásukat. A szövetségünkben szervezett táborok változatosak, vannak szakági táborok (amikor egy adott szakág, pl. vízi, regös, vadonlakó szakterületek foglalkoznak), csapattáborok (az adott cserkészcsapat tagjainak tábora), korosztályi cserkésztáborok (kiscserkész tanyázás stb.) és vezetőképző táborok.