Jelenlegi hely

Zsoboki Református Egyházközség - Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola-központ

Ottucsák Melinda Anikó (2015)
Ottucsák Melinda Anikó (2015)
Becske Adrienn (2016)
Becske Adrienn (2016)
Simon Luca Eszter (2017)
Simon Luca Eszter (2017)
Molnár Judit (2018)
Molnár Judit (2018)
Bársony Kata (2019)
Bársony Kata (2019)

A BETHESDA GYERMEKOTTHON ZSOBOKON

Zsobok Erdély nyugati részén, Bánffyhunyad közelében, a kalotaszegi Alszegen található. Neve szláv eredetű, magyarul gödröt jelent, s mint neve is mutatja, védett, eldugott helyen, egy festői gödörben fekszik. Rejtett fekvése és nehezen járható útjai megkímélték a pusztulástól, lakossága a reformáció óta színmagyar, református. Bár a falunak 1930-ban még 693 lakosa volt, 2014-ben már csak 253. Gyerekhiány miatt az 1990-es tanévvel megszűnt az addig működő óvoda, és csupán egy alsó tagozat működött – egy tanárral. Ilyen körülmények között a fiatal családok sem akartak a faluban maradni.

Ebben a nehéz helyzetben egy új lelkészházaspár vezetésével, a kicsi, de lelkes közösség támogatásával, valamint külföldi segítséggel gyökeres változások kezdődtek: a vasúton könnyen megközelíthető faluban 1994-ben felépült a Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola Központ. Lehetővé vált az óvoda és iskola újraindítása, új munkahelyek létesültek, önerőből járható út épült, a tanárok pedig szolgálati lakáshoz jutottak. 1998-ra mezőgazdasági vállalkozások is létesültek, először a malom és a pékség, majd a kertészet, az állatfarm, a géppark, a varroda, a tejfeldolgozó és az almaprés. Így leállt a falu elnéptelenedési folyamata, sőt több fiatal és nyugdíjas család is visszaköltözött a faluba.

A mezőgazdaságon kívül Zsobok fontos megélhetési forrása földrajzi elhelyezkedéséből adódik: Kalotaszeghez tartozik és e tájegység múltba gyökerező, ősi hagyományokat és motívumkincseket megtartó értékei (a színes népviselet, a hímző és díszítőművészet, a templom és házépítési stílus, valamint a fafaragás) egyben jó megélhetési forrás is.

A Bethesda Gyermekotthon és Szórványközpont a Zsoboki Református Egyházközség keretén belül működő árvaház és szórványiskola-központ. 1994-ben kezdte meg működését, és létrejöttével újraindulhatott a korábban bezárt felső tagozat, így az általános iskola minden osztályában biztosított a szükséges gyermeklétszám.

A Bethesda otthon kettős tevékenységet folytat: egyrészt otthont, gondoskodást, neveltetést, önálló életre való felkészítést és pályaválasztást biztosít az árva, félárva vagy szociálisan terhelt családokból származó gyermekek számára. Másrészt iskolázási lehetőséget ad azoknak a szórvány területekről származó gyermekeknek, akiknek lakhelyén nincs megfelelő magyar iskola, városban való anyanyelvi iskoláztatásuk pedig nehéz vagy lehetetlen lenne. Az tanévközben ezek a gyermekek is az otthon lakói.

A gyermekek iskolai oktatása a helybéli általános iskolában, a továbbtanuló árva gyerekeké különböző szaklíceumokban, szakiskolákban, egyetemeken (Kolozsváron, Bánffyhunyadon) történik. A Bethesdában tanulóterem, könyvtár, játszóterem (játszótér), tornaterem, varroda és kerámiaműhely áll a gyerekek rendelkezésére.

A Bethesdában jelenleg 45 árva, félárva vagy szociális problémával küszködő családból származó, valamint 23 szórványterületről érkezett gyermek él. Mindnyájan ugyanabban a szolgáltatásokban részesülnek, ugyanabban az épületben, akár közös szobákban laknak.

Számukra biztosítunk:

  • Családias környezetet, teljes ellátást és megfelelő tisztálkodási lehetőséget (minden szobához fürdőszoba tartozik);
  • Pszichológiai tanácsadást, orvosi ellenőrzést, szükség esetén speciális orvosi vizsgálatot;
  • Tanulási lehetőséget, a 8. osztály befejezése után koruknak és képességeiknek megfelelő iskolaválasztást, és az elért eredményeket figyelemmel követjük;
  • Képességfejlesztő foglalkozásokat (kerámiázás, kézimunkakör), szabadidős tevékenységeket (kirándulások, TV nézés, bábszínház, színház stb);
  • Szolgálati lakást és ellátást az iskolában tanító, nem helybeli tanároknak;
  • Életkoruktól függően a gyermekeket az önálló életre való nevelés érdekében bevonjuk a házkörüli és mezőgazdasági munkába;
  • A 8. osztály elvégzése után tovább nem tanuló gyermekek számára munkahelyet keresünk az egyház keretén belül működő malomban, pékségnél, kertészetben, állatfarmon, illetve magában az intézetben.