Jelenlegi hely

Zsoboki Református Egyházközség - Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola-központ

Ottucsák Melinda Anikó (2015)
Ottucsák Melinda Anikó (2015)
Becske Adrienn (2016)
Becske Adrienn (2016)
Simon Luca Eszter (2017)
Simon Luca Eszter (2017)
Molnár Judit (2018)
Molnár Judit (2018)

A BETHESDA GYERMEKOTTHON ZSOBOKON

Zsobok Erdély nyugati részén, Bánffyhunyad közelében, a kalotaszegi Alszegen található. Neve szláv eredetű, magyarul gödröt jelent, s mint neve is mutatja, védett, eldugott helyen, egy festői gödörben fekszik. Rejtett fekvése és nehezen járható útjai megkímélték a pusztulástól, lakossága a reformáció óta színmagyar, református. Bár a falunak 1930-ban még 693 lakosa volt, 2014-ben már csak 253. Gyerekhiány miatt az 1990-es tanévvel megszűnt az addig működő óvoda, és csupán egy alsó tagozat működött – egy tanárral. Ilyen körülmények között a fiatal családok sem akartak a faluban maradni.

Ebben a nehéz helyzetben egy új lelkészházaspár vezetésével, a kicsi, de lelkes közösség támogatásával, valamint külföldi segítséggel gyökeres változások kezdődtek: a vasúton könnyen megközelíthető faluban 1994-ben felépült a Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola Központ. Lehetővé vált az óvoda és iskola újraindítása, új munkahelyek létesültek, önerőből járható út épült, a tanárok pedig szolgálati lakáshoz jutottak. 1998-ra mezőgazdasági vállalkozások is létesültek, először a malom és a pékség, majd a kertészet, az állatfarm, a géppark, a varroda, a tejfeldolgozó és az almaprés. Így leállt a falu elnéptelenedési folyamata, sőt több fiatal és nyugdíjas család is visszaköltözött a faluba.

A mezőgazdaságon kívül Zsobok fontos megélhetési forrása földrajzi elhelyezkedéséből adódik: Kalotaszeghez tartozik és e tájegység múltba gyökerező, ősi hagyományokat és motívumkincseket megtartó értékei (a színes népviselet, a hímző és díszítőművészet, a templom és házépítési stílus, valamint a fafaragás) egyben jó megélhetési forrás is.

A Bethesda Gyermekotthon és Szórványközpont a Zsoboki Református Egyházközség keretén belül működő árvaház és szórványiskola-központ. 1994-ben kezdte meg működését, és létrejöttével újraindulhatott a korábban bezárt felső tagozat, így az általános iskola minden osztályában biztosított a szükséges gyermeklétszám.

A Bethesda otthon kettős tevékenységet folytat: egyrészt otthont, gondoskodást, neveltetést, önálló életre való felkészítést és pályaválasztást biztosít az árva, félárva vagy szociálisan terhelt családokból származó gyermekek számára. Másrészt iskolázási lehetőséget ad azoknak a szórvány területekről származó gyermekeknek, akiknek lakhelyén nincs megfelelő magyar iskola, városban való anyanyelvi iskoláztatásuk pedig nehéz vagy lehetetlen lenne. Az tanévközben ezek a gyermekek is az otthon lakói.

A gyermekek iskolai oktatása a helybéli általános iskolában, a továbbtanuló árva gyerekeké különböző szaklíceumokban, szakiskolákban, egyetemeken (Kolozsváron, Bánffyhunyadon) történik. A Bethesdában tanulóterem, könyvtár, játszóterem (játszótér), tornaterem, varroda és kerámiaműhely áll a gyerekek rendelkezésére.

A Bethesdában jelenleg 45 árva, félárva vagy szociális problémával küszködő családból származó, valamint 23 szórványterületről érkezett gyermek él. Mindnyájan ugyanabban a szolgáltatásokban részesülnek, ugyanabban az épületben, akár közös szobákban laknak.

Számukra biztosítunk:

  • Családias környezetet, teljes ellátást és megfelelő tisztálkodási lehetőséget (minden szobához fürdőszoba tartozik);
  • Pszichológiai tanácsadást, orvosi ellenőrzést, szükség esetén speciális orvosi vizsgálatot;
  • Tanulási lehetőséget, a 8. osztály befejezése után koruknak és képességeiknek megfelelő iskolaválasztást, és az elért eredményeket figyelemmel követjük;
  • Képességfejlesztő foglalkozásokat (kerámiázás, kézimunkakör), szabadidős tevékenységeket (kirándulások, TV nézés, bábszínház, színház stb);
  • Szolgálati lakást és ellátást az iskolában tanító, nem helybeli tanároknak;
  • Életkoruktól függően a gyermekeket az önálló életre való nevelés érdekében bevonjuk a házkörüli és mezőgazdasági munkába;
  • A 8. osztály elvégzése után tovább nem tanuló gyermekek számára munkahelyet keresünk az egyház keretén belül működő malomban, pékségnél, kertészetben, állatfarmon, illetve magában az intézetben.