Jelenlegi hely

Március 15-i ünnepi rendezvények Déván és környékén – körkép

/ Koffol Gábor /
koffol.gabor képe

Piski

Az ünnepi rendezvénysorozat a Dévától a mintegy 10 km-re fekvő Piskin kezdődött déli 12 órától, a római katolikus templom udvarán lévő emlékoszlopnál. A megemlékezésre érkezett a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum énekkara, a Dalos pacsirták, akik Lengyel Izabella tanárnő vezényletével, alkalomhoz illő forradalmi, valamint katonadalokat énekeltek. Az ünnepség alkalmából beszédet mondtak az elöljárók, majd végezetül megkoszorúzták az emlékművet. Az ünnepség végén a “házigazdák” kisebb fogadásra invitálták a jelenlévőket.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik nagyon fontos helyszíne volt Piski, ahol 1849. február 9-én a magyar csapatok Bem József vezérletével győzedelmeskedtek a Puchner Antal Szaniszló által vezetett osztrák-orosz haderő felett. Itt hangzott el Bem József elhíresült mondása, miszerint: „Ist die Brücke verloren, ist Siebenburgen verloren! avagy Ha a híd elveszett, Erdély is elveszett!” De ezen a napon a magyar csapatok győzedelmeskedtek az ellenség felett.

Déva

A következő állomás a dévai reformátustemető volt, ahol 14 órakor kezdődött a megemlékezés. Az eseményen tiszteletét tette a város polgármestere, valamint Hunyad megye elöljárói is. Az ünnepi beszédek után megkoszorúzták a temetőben lévő Tokay Vigh Károly 1848-as honvédszázados sírját.

Vajdahunyad

Az ünnepség délután 16 órától folytatódott a vajdahunyadi református templomnál, ahol a Téglás Gábor iskola kisdiákjai Dulinszky Izabella tanárnő vezetésével ünnepi előadást mutattak be. A diákok forradalmi verseket szavaltak, majd katonadalokat énekeltek, méltóképpen megemlékezvén a 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről. Ezt követően került sor az ünnepi beszédekre, majd megkoszorúzták a Petőfi Sándoregyetlen Hunyad megyeiszobrát.

Déva

Déván 18 órától folytatódott tovább az ünnepség, amikor is a Téglás Gábor Elméleti Líceum aulájában a diákok egy csodálatos előadást mutattak be. Az “Adományozás a Kossuth-bankó elkészítésére” című ünnepi műsort Kun-Gazda Kinga, Mészáros Enikő, Lengyel Izabella tanárnők állították össze, amelyben a gyerekek énekeltek, szavaltak és táncoltak. Az előadás során fellépett a Szent Ferenc alapítvány Margaréta tánccsoportja. Tompos Krisztina – Petőfi Sándor program ösztöndíjasa – vezetésével toborzó, illetve szatmári táncokat mutattak be, valamint az iskola énekkara a Dalos pacsirták emelték az ünnepély hangulatát. Az egy órás előadást követően a jelenlévők vastapssal köszönték meg a nem mindennapi előadást, majd közösen énekelték el a Himnuszt, ezzel megkoronázva a Nemzeti Ünnepünket.

Déva, 2017. március 19. - Unitárius istentisztelet

A vasárnapi istentisztelet alkalmával, Koppándi Zoltán lelkész, felhívta a hívek figyelmét arra, hogy napjainkban is vannak jelképes “hidak”, amelyeket Bem apó példájára nekünk kell megvédenünk.Kihangsúlyozván azt, hogy ezek a“hidak” jelképezhetik akár az anyanyelvünket, a szülőföldünket, amelyek ha elvesznek, akkor elvész a nemzet is. Majd arra kérte a jelenlévő híveket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy jelenünkben hol találkozhatunk ehhez hasonló “hidakkal”, valamint hogyan tudjuk megvédeni azokat. Az istentiszteletet követően egy megragadó gondolat is elhangzott, miszerint:

Nem az a magyar, akinek a nagyapja magyar, hanem az, akinek az unokája is az lesz!

Piski - EmlékoszlopPiski - A "Dalos pacsirták" előadásaDéva - Megemlékezés Tokay Vigh Károly 1848-as honvédszázados sírjánálDéva - Emléktábla a Tokay Vigh Károly 1848-as honvédszázados sírjánálVajdahunyad - Ünnepi előadással készültek a diákokVajdahunyad - Ünnepi előadással készültek a diákokVajdahunyad - Ünnepi előadással készültek a diákokVajdahunyad - Ünnepi előadással készültek a diákokVajdahunyad - Megemlékezés a Petőfi-szobornálVajdahunyad - EmléktáblaDéva - Táblafelirat a Téglásban: "Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, mindig újra kezdeni."-Kossuth LajosDéva - Ünnepi műsor "Adományozás a Kossuth-bankó elkészítésére" címmelDéva - Ünnepi műsor "Adományozás a Kossuth-bankó elkészítésére" címmelDéva - Ünnepi műsor "Adományozás a Kossuth-bankó elkészítésére" címmelDéva - Ünnepi műsor "Adományozás a Kossuth-bankó elkészítésére" címmelDéva - Toborzó táncDéva - A Margaréta tánccsoport előadásaDéva - A "Dalos pacsirták" előadásaDéva - Ünnepi áldásDéva - A jelenlévők vastapssal köszönték meg a diákoknak a csodálatos előadást