Jelenlegi hely

Mit keressünk fel... ha Dévára érkeztünk?

- látnivalók Déván -

/ Koffol Gábor /
koffol.gabor képe

Magos Déva vára, Kőműves Kelemenné balladája

Bárhonnan is érkezünk meg Dévára, leghamarabb a “Magos Déva várát” pillantjuk meg, ahogyan a város fölé emelkedik.

Kőmives Kelemen - A falba épített asszony – népbalda a vár keletkezésének elképzelt történetét eleveníti fel:

Tizenkét kőmives összetanakodék,

Magos Déva várát hogy fölépittenék.

Hogy fölépittenék fél véka ezüstér,

Fél véka ezüstér, fél véka aranyér.

Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek.

Amit raktak délig, leomlott estére,

Amit estig raktak, leomlott reggelre….”

A történelemkönyvek szerint a várat a tatárjárás után IV. Béla építette. 1302-től a dévai vár az erdélyi alvajdák székhelye volt, legjelentősebb birtokosai: Hunyadi János, Szapolyai János, Bocskai István és Bethlen Gábor.

forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Déva_vára, http://mek.oszk.hu/06200/06204/html/manepbal00005.html

Magyar Unitárius Egyház (Dél-Nyugat-Erdélyi Szórványegyházközség)

Az egyházközség három megye – Hunyad, Temes és Arad – unitárius híveit fogja össze.

A Hunyad megyei Déván az egyházközség zarándok-, és szórványközpontként működik az itt élő unitárius és más felekezetű hívek számára, illetve méltóképpen őrzi Dávid Ferenc egyházalapító püspök emlékét.

Az egyházközség kiemelkedő célja, a kisebbségi sors ellenére a magyar identitás és önazonosság megőrzése a szórványterületen, továbbá a vallásos élet mellett, előadások, képzések, kiállítások és egyéb tevékenységek által „élettel” töltsék meg a dévai központot

Megjegyzés: Dávid Ferenc volt az egyetlen magyar anyanyelvű vallás megalapítója és első püspöke. Az ő nevéhez fűződik a Vallásszabadság törvényének kihirdetése is. A világon először, Erdélyben, 1568-ban a tordai országgyűlésen mondták ki, hogy mindenki azt a vallást gyakorolhatja, mely felfogásával megegyezik, mert „a hit Isten ajándéka”.

forrás: https://www.petofiprogram.hu/partnereink/magyar-unitarius-egyhaz-del-nyugat-erdelyi-szorvanyegyhazkozseg

A Dávid Ferenc emlékzarándoklatról röviden

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvű vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) névadó és egyházalapító püspöke emlékére 1998 óta évente zarándoklatot szervez. Az Unitárius Egyház Főtanácsa 2011-ben a zarándoklatot egyetemes egyházi rangú rendezvénnyé nyilvánította.

A zarándoklat állandó színhelye a dévai vár, melynek falai között Dávid Ferenc 1579-ben életfogytiglani börtönt szenvedett. A zarándoklat elsődleges célja az, hogy Dávid Ferencre méltó módon emlékezzenek a Kárpát-medencei magyar unitárius fiatalok és felnőttek, valamint a más felekezetű érdeklődők.

A zarándoklatok szokásos menetrendje: a várdomb lábánál gyülekező zarándokok közösen vonulnak fel a várba, ahol az emlékezés szabadtéri istentisztelettel kezdődik, majd alkalmi színjáték (várjáték) következik, és ezután fáklya- és gyertyagyújtás mellett megkoszorúzzák a börtöncellában lévő emléktáblát.

forrás: https://www.petofiprogram.hu/galeria/kepek/xix.-david-ferenc-emlekzarand....

Szent Ferenc Alapítvány

“A Szent Ferenc Alapítványnak ez a célja, a legkisebbeket, az elesett bajban levő gyermekeket szeretné oktatni, nevelni, szakmai képzéssel felemelni oda, hogy ne koldusként, hanem megbecsült adófizető állampolgárként családot alapítva gyermekeket vállalva, boldogan éljen a szeretteik körében!

Csaba testvér ofm

forrás: http://szentferencalapitvany.org

Páduai Szent Antal plébánia - "Telepi" templom

A bukovinai székelyek 1911-ben költöztek Déva egyik telepére, óhajuk az volt, hogy egy római katolikus templomot építsenek. 1935-ben P. Varga Ireneusz zárdafőnöknek (1939-ig), a két telepi bírónak, Zsók Fábiánnak és Gáspár Antalnak a vezetésével elkezdődtek a munkálatok. 1940. augusztus 18-án P. Varga Ireneusz megáldotta a Déva-telepi Szent Antal templomot, amelyet 2002. április 20-án önálló plébániává nyilvánították.

forrás: https://ersekseg.ro/ro/templom/624

Dévai református templom

A templom első említése 1332-re nyúlik vissza, de az 1898-ra a templom használhatatlanná vált. A építészmérnöki szakvélemény a teljesen új templom építése mellett döntött. A jelenlegi templom 1910-re készült el a dévai gyülekezet lelkipásztorának Bitay Béla és fia, Dezső segítségével.

forrás: http://delerdely.eloerdely.ro/epitett-orokseg/templom/devai-reformatus-templom

Dévai Magna Curia

Bethlen Gábor reneszánsz “nagy udvarháza”, amely a XVIII.századi Erdély híres szépségének, a Murányi Vénusznak is otthona volt, 1882-ben a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat rendezte be múzeumnak régészeti gyűjteménye számára

forrás: http://delerdely.eloerdely.ro/epitett-orokseg/kastely/devai-magna-curia

Téglás Gábor Elméleti Líceum

A Téglás Gábor Elméleti Líceum Erdély egyik legfiatalabb, legmodernebb iskolája. Hunyad megye egyetlen magyar iskolája, amely lakhatást biztosít a szórványból érkező magyar diákoknak, valamint otthont ad különböző konferenciáknak, találkozóknak, előadásoknak, valamint nagyobb szabású rendezvényeknek.

forrás: http://www.devatgi.ro/hu

Megyeháza

„1890-re elkészült német reneszánsz stílű, s Erdély-szerte páratlanul szép megyeház. amelyet Alpár Ignácz tervezett.” – írta Téglás Gábor 1902-es Hunyad megyei bedekkerébe. Az épület 1887-1889 között épült.

forrás: http://delerdely.eloerdely.ro/epitett-orokseg/emlekmu/deva-megyehaza

Károlyi Béla, szül. 1942. szeptember 13, Kolozsvár. Szülővárosában végezte a Testnevelési Főiskolát, ezután a Zsil-völgyében tanított, majd Ónfalvára került az újonnan indult sportiskolához. Tanítványai kimagasló eredményeket értek el, amelyek az 1976-os montreali olimpián csúcsosodtak ki. Pályája Déván folytatódott, majd 1981-ben feleségével és Pozsár Gézával kivándorolt az Egyesült Államokba. Itt, előbb Houstonban, majd egy 140 km-re fekvő ranch-en folytatta munkáját, rövid idő alatt megreformálta az amerikai tornát. Két országban nevelt olimpiai bajnokokat. Munkabírása legendás, szerepe a tornasport megújításában elévülhetetlen.

forrás: Móra László: Károlyi Béla Dikta-torna, 187. old.

Károlyi Márta, szül. Erőss Gyöngyvér Márta, 1942. augusztus 29, Székelyudvarhely. Testnevelési szakot végzett, a kolozsvári főiskolán házasodtak össze Károlyi Bélával. Közös munkával érték el sikereiket. 2001-ben őt nevezték ki az Egyesült Államok női tornászválogatottjának koordinációs edzőjévé. Irányításával az amerikai torna ott van a világ élvonalában. Bekerült, számos kitüntetése mellett, a Hall of Fame-be, a Hallhatatlanok Társulatába.

forrás: Móra László: Károlyi Béla Dikta-torna, 187. old.

Szabó Katalin, szül. 1968. január 22., Zágon. 6 évesen került Ónfalvára, a Károlyi házaspárhoz. 1983-84-ben 17 alkalommal kapott maximális, 10-es osztályzatot. Legnagyobb sikerét az 1984-es, Los Angeles-i olimpián érte el, négy arany- és egy ezüstérmet szerzett. Sikerei ellenére mellőzték, bár megkapta a kijáró kitüntetéseket. Ő is bekerült a Hallhatatlanok Társulatába.

forrás: Móra László: Károlyi Béla Dikta-torna, 189. old.

Déva váraA város fölé emelkedik "magos" Déva váraA várfalak köztDávid Ferenc emlékcellája a várbanUnitárius parókia Déván, amely zarándok - illetve szórványközpontként is működikEredetileg Dávid Ferenc emlékcellájánál elhelyezett márványtábla - jelenleg az unitárius parókia udvarán találhatóDávid Ferenc szobor - Az unitárius parókia kertjébenA dévai Nagyboldogasszony templom és ferences rendházPáduai Szent Antal plébánia - "Telepi" templomA dévai református templomA dévai Magna CuriaA dévai Magna CuriaTéglás Gábor Elméleti Líceum - egyetlen magyar iskola Hunyad megyébenMegyeházaTokay Vigh Károly 1848-as honvédszázados sírja - a református temetőbenKárolyi Béla és Márta tornászedzők szobra - akik Déváról indulva hódították meg a tornasport világátSzabó Katalin négyszeres olimpiai bajnok tornász szobra - aki háromszéken, Zágonban születettLátkép Déva várából