Jelenlegi hely

XIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - Déva, 2016. november 5.

/ Koffol Gábor /
koffol.gabor képe

A Dávid Ferenc emlékzarándoklatról röviden

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvű vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) névadó és egyházalapító püspöke emlékére 1998 óta évente zarándoklatot szervez. Az Unitárius Egyház Főtanácsa 2011-ben a zarándoklatot egyetemes egyházi rangú rendezvénnyé nyilvánította.

A zarándoklat állandó színhelye a dévai vár, melynek falai között Dávid Ferenc 1579-ben életfogytiglani börtönt szenvedett. A zarándoklat elsődleges célja az, hogy Dávid Ferencre méltó módon emlékezzenek a Kárpát-medencei magyar unitárius fiatalok és felnőttek, valamint a más felekezetű érdeklődők. A zarándoklatok részvételi száma átlagosan 700 fő. Az idei emlékzarándoklaton körülbelül 1200-1300 személy vett részt, amely rekordnak számít.

A zarándoklatok szokásos menetrendje: a várdomb lábánál gyülekező zarándokok közösen vonulnak fel a várba, ahol az emlékezés szabadtéri istentisztelettel kezdődik, majd alkalmi színjáték (várjáték) következik, és ezután fáklya- és gyertyagyújtás mellett sor kerül a börtöncellabeli emléktábla megkoszorúzására.

A zarándoklat által nyújtott lelki élmény mellett fontos annak közösségformáló ereje is. A XXI. századelő unitáriusainak – és más felekezetű nemzettársainknak számára is – fontos olyan történelmi határkövek és -helyszínek közvetlen megismerése, mely által napjaink gyökértelenedési folyamatában sikerül egy-egy biztos támpontot találni.

Az elmúlt években a zarándoklat olyan mértékben nőtte túl az unitárius kereteket, amilyen mértékben a Magyar Unitárius Egyház megalapítójának és vértanú püspökének rendkívüli jelentősége a résztvevők köre által (is) kifejezésre jutott. Dávid Ferencnek két fő érdemet tulajdonítunk: (1) alapvető hozzájárulását ahhoz, hogy az Erdélyi Országgyűlés 1568-ban, Tordán tartott ülésén – a világon addig sehol nem ismert mértékben – foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadságot, valamint (2) az egyetlen magyar gyökerű történelmi egyház megalapítását.

XIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - Gyülekező a várdomb lábánálXIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklatXIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklatXIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - Háttérben a dévai látképXIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - Érkezés a várbaXIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat XIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - Ünnepi istentisztelet Déva várábanXIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - Ünnepi istentisztelet Déva várábanXIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - A zarándokok Dávid Ferencre emlékeztekXIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - GyertyagyújtásXIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - A hívek fogadása az imaház udvaránXIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - Dávid Ferenc szobrának felavatásaXIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat - A régi emléktábla az imaház udvaránXIX. Dávid Ferenc emlékzarándoklat