Jelenlegi hely

Csemadok Bercsényi Miklós Alapszervezete, Kaposkelecsény

Veres Annamária (2015)
Veres Annamária (2015)
Horti Réka (2016, 2017)
Horti Réka (2016, 2017)
Kurdi Gábor (2017, 2018, 2019)
Kurdi Gábor (2017, 2018, 2019)
Balázs Lilla (2018, 2019)
Balázs Lilla (2018, 2019)

A Csemadok Bercsényi Miklós Alapszervezete 2010-ben alakult Kaposkelecsényben lelkes, tenni akaró fiatalok részvételével. Azóta sokrétű tevékenységet végzünk az Ung-vidékre összpontosítva, de nagy odafigyeléssel a bodrogközi és a kárpátaljai magyarságra. Munkánk a magyar közösség nemzeti öntudatának és a szülőföldhöz való kötődésének erősítésére, hagyományaink megélésére, közösségünk megtartására irányul.

Legnagyobb hagyományokkal bíró rendezvényünk az Ung-vidéki Fafaragótábor, amit 2011 óta minden évben megtartunk, össznemzeti jelleggel. Székelyföldi, kárpátaljai, illetve felvidéki állandó vezetői, mesterei vannak a tábornak, melybe folyamatosan bekapcsolódnak a helyi és környékbeli diákok, érdeklődők, hobbifaragók. A tábor vezetői a fafaragó mesterség alapvető technikáinak és eszközeinek bemutatása mellett különös hangsúlyt fektetnek a magyar népi motívumok megismertetésére is. A tábornak egyéb küldetése is van: a hagyományőrzés és a nemzeti identitás erősítése. További cél emlékjelek hagyása a magyar nemzeti ünnepekre, jeles évfordulókra, gyásznapokra, emlékállítás kiváló magyar történelmi személyiségeknek. Az esemény a maga nemében egyedülálló a régióban. Az évek során nemcsak azt eredményezte a megvalósítása, hogy számos magyar és keresztény-keresztyén kötődésű műalkotással gazdagodott a régió, hanem azt is, hogy többen érdeklődnek a fafaragó mesterség iránt.

Büszkék vagyunk a néptánccal kapcsolatos ébresztő, motiváló munkánkra, amivel hozzájárultunk ahhoz, hogy táncházak szerveződjenek, néptánccsoportok alakuljanak meg vagy éledjenek újjá a környéken. Az I. Ung-vidéki Magyar Táncház megszervezése 2012-ben egyfajta kovásza volt a néptánc iránti érdeklődés fellendítésének a régióban. Felismerve a néptánc és népzene közösségépítő, nemzeti identitás megtartó szerepét, és köszönhetően annak, hogy a Petőfi Sándor Program fogadószervezete lettünk, néptánchoz is értő ösztöndíjasaink segítik kultúránk e gyönyörű alkotóelemének minél szélesebb körben való megismertetését környékünkön.

Az Ung-vidéki esték elnevezésű rendezvénysorozat keretében évről évre számos közösségépítő, ismeretterjesztő, hagyományőrző programot valósítunk meg úgy Kaposkelecsényben, mint szerte a vidéken. Ide tartoznak továbbá koncertjeink is, amelyek közül többet jótékonysági célból szerveztünk meg.

Honismereti kirándulásaink is népszerűek, melyek keretében barangoltunk már Erdélyben, Magyarországon és Kárpátalján is.

Az általunk megvalósított programokról rendszeresen beszámol a felvidék.ma és a hirek.sk internetes oldal is, valamint a közösségi oldalakon is folyamatosan tájékoztatjuk a nagyérdeműt.

Ami a jövőbeni céljainkat illeti, a fentebb kifejtett tevékenységeink folytatásán túl dolgozunk azon, hogy újra eleven kapcsolat legyen Ung vármegye magyar települései között, függetlenül attól, hogy Ukrajna vagy Szlovákia területén fekszenek, továbbá partnerszervezeteinkkel hozzá akarunk járulni a régió idegenforgalmi fellendítéséhez is.

Isten, áldd meg a magyart!