Jelenlegi hely

Czeglédi Péter Református Gimnázium

Kertész Csilla (2015, 2016)
Kertész Csilla (2015, 2016)
Martin Vivien (2017, 2018, 2019)
Martin Vivien (2017, 2018, 2019)

Négy osztályos gimnáziumként már egy erősen asszimilált területen vállaltuk fel azt a nemes feladatot, hogy a környék magyar ifjúságát anyanyelvén, minőségi oktatásban és keresztyén nevelésben részesítsük. Gimnáziumunkat a lévai gyülekezet 2000-ben alapította. Intézményünk négy évfolyamos gimnázium, fenntartónk a Lévai Református Keresztyén Gyülekezet. Az iskola épülete szép, történelmi környezetben fekszik, a lévai vár s más, műemlék jellegű épületek közelében található.

Célunk, hogy diákjainkat elmélyítsük keresztyén hitükben, erősítsük nemzeti identitásukban, és természetesen felkészítsük őket az érettségire, illetve egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikra. Egyformán fontos a tehetségek felkarolása és a lemaradók felzárkóztatása. Diákjaink számos versenyen sikerrel szerepeltek, de a továbbtanulók magas száma is bizonyítja intézményünk létjogosultságát. A bizalmas, családias légkör, a jó tanár-diák-szülő kapcsolat a záloga gyermekeink kiegyensúlyozott lelki és szellemi fejlődésének.

Tárgyi felszereltségben igyekszünk megfelelni a XXI. század kihívásainak, oktatási segédeszközeink számát rendre bővítjük. Rendelkezünk szaktantermekkel, digitális táblával, nyelvi laborral, meteorológiai állomással, gazdag könyvtárral, és munkánkat a modern technika egyéb eszközei is segítik. Tanáraink folyamatosan képezik magukat, alkalmazzuk a korszerű pedagógiai módszereket és eszközöket.

A tanárok és diákok egyaránt több társadalmi szervezettel is szoros kapcsolatot ápolnak, és rendszeres résztvevői a város és környéke kulturális életének. Iskolán belül gazdag szakköri tevékenységre is sor kerül: az irodalmi-művészeti szakkör (Gaudium) mellett média, robotika, történelem, diakónia szakkörök és nyelvórák is szerepelnek programunkban. Bekapcsolódtunk a Comenius projektbe is.

Minden tantárgyon belül a gazdag ismeretanyag átadása mellett igyekszünk diákjainknak továbbadni a keresztyén erkölcs, az emberség és a tisztesség értékeit is. Tesszük mindezt azért, hogy megvalósíthassuk küldetésünket: „Hitvalló, hűséges, nemes ifjak nevelése, akik szorgalmas, becsületes munkájukkal, tiszta erkölcsi magatartásukkal egy mindig magasabb minőségi életre törekednek“.