Jelenlegi hely

Lengyelországi Magyar Egyesület

Csordás Emőke (2015)
Csordás Emőke (2015)
Gecse Adrienn (2016, 2017)
Gecse Adrienn (2016, 2017)
Kalós Petra (2018)
Kalós Petra (2018)
Vékey Melinda (2019)
Vékey Melinda (2019)

A Lengyelországi Magyar Egyesület és a Divéky Adorján Hétvégi Magyar Iskola

A Lengyelországi Magyar Egyesület 1994-ben alakult. Célja a magyar nemzeti identitástudat megőrzése, a magyar kultúra és nyelv ápolása, a Lengyelországban élő magyarok közötti kapcsolat segítése, az anyaországgal való kapcsolattartás, a magyar kultúra terjesztése Lengyelországban, valamint a hagyományos lengyel-magyar barátság fennmaradását szolgáló eszmék és vállalkozások ösztönzése. Céljaink megvalósítása érdekében találkozókat, közös ünnepségeket rendezünk, felkutatjuk a lengyelországi magyar emlékhelyeket, és a varsói Magyar Nagykövetséggel és a Magyar Intézettel közösen immár 15 éve működtetjük a Divéky Adorján Hétvégi Magyar Iskolát, amely akkreditáció nélkül, honismereti szakkörként tevékenykedik.

A Lengyelországi Magyar Egyesület non-profit, civil szervezetként pályázatokkal teremti elő a fenntartásához, működtetéséhez szükséges anyagi bázist. Tagságtól függetlenül nyitott minden Lengyelországban élő magyar számára. A nagykövetséggel közös rendezésben, annak dísztermében kerül sor minden évben az úgynevezett „Kolónia találkozóra”, amelyre minden Lengyelországban élő magyar és magyarul beszélő lengyel szimpatizáns meghívást kap. A legutóbbi, 2015 márciusában tartott találkozó is igen nagy érdeklődés mellett, rendkívül sikeresen zárult. 

A Divéky Adorján Hétvégi Magyar Iskolát minden Lengyelországban élő magyar és magyar származású gyermek látogathatja. Jelenleg körülbelül 30, főleg vegyes családokból származó óvodáskorú, kisiskolás és 10-13 év körüli gyerekek a tanulói, de vannak köztük diplomata gyerekek is. Az iskola arra törekszik, hogy a gyerekekben erősítse a magyarságtudatot, és ápolja magyar nyelvtudásukat. A gyerekek négy csoportban tanulnak: a 2-5 év közötti gyerekek játékos foglalkozásokon vesznek részt, az 5-7 évesek gyermekverseket, meséket olvasnak, adnak elő, az alsós  „betűvetők” megtanulnak magyarul írni, olvasni, a nagyok pedig Magyarország tájaival, történelmével és irodalmával ismerkednek. A gyerekek szeretnek az iskolába járni, jól érzik ott magukat, és szívesen beszélnek magyarul. Az iskola lengyelbarát, amelynek tanárai és tanulói, ill. a szülők is hisznek az ezeréves magyar-lengyel barátságban, ismerik közös történelmünket.

2014. május 24-én, a Nagykövetség dísztermében ünnepeltük a hétvégi magyar iskola fennállásának 15. évfordulóját. Díszoklevelet kapott minden régi és jelenlegi tanár, és azok is, akik valamilyen módon segítették az iskola működését. Az ünnepségre régi és mai diákok, szüleik, követségi dolgozók és más vendégek is eljöttek. A köszöntő után a gyerekek előadása következett, de volt vetélkedő, néptánc előadás, bábszínház is, sőt a vendégek igazi magyar ételeket is kóstolhattak.Nemrég az egyik tanár az iskola számára egy internetes levelező fórumot készített, ami nagyon megkönnyíti a szülők és az iskola tanárai, támogatói közötti kommunikációt. 2015 folyamán szeretnénk létrehozni az Egyesület honlapját és logóját is. 2014. május végén az észak-lengyelországi, magyar emlékeket is őrző Bydgoszczba szerveztünk egynapos buszkirándulást, amelyen a Nagykövetség kulturális tanácsosán kívül a varsói lengyel-magyar baráti társaság magyarul beszélő lengyel tagjai és a Varsói Egyetem Magyar Tanszékének tanárai és diákjai vettek részt. Bydgoszcz vezetése, egyeteme és a tiszteletbeli konzul is nagyon örült, hogy megmutathatták városuk nevezetességeit, kultúráját, a helyi sajtó fényképeket és cikket is közölt látogatásunkról. Szeptembertől júniusig havonta egyszer Varsóban magyar misén is részt vehetünk egy magyarul tudó fiatal lengyel pap jóvoltából. Keresztelőt, esküvőt is tart magyarul, amit már többen igénybe vettek. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy régi vágyunk teljesülhet: 2015 őszétől egy olyan fiatal érkezik hozzánk tíz hónapra, aki népdalénekes és néptáncos is, nyitott táncház vezetésre, szívesen foglalkozik kicsikkel és egyetemi fiatalokkal, és vidékre is örömmel utazik majd. Szükség lesz rá a Hétvégi Magyar Iskolában, az Egyetem Magyar Tanszékén, az Egyesületünkben, Krakkóban és Poznanban. Nyitott, jó humorérzékű, pedagógiai érzékkel is megáldott ösztöndíjast várunk, aki a népi kultúra közvetítésén keresztül tudna bekapcsolódni a nálunk folyó közösségépítő munkába.

Mivel Lengyelországban a népzene, a néptánc csak fesztiválokon létezik, és nem szerves része a városi kultúrának, a Petőfi Sándor Program nem csak az itt élő magyar közösség és magyarul tanuló diákság életét élénkíti majd fel, hanem  a programjainkba bevont lengyelek is ráérezhetnek a népi kultúra különös szépségére, összetartó erejére, a hagyományőrzésben betöltött szerepére.