Jelenlegi hely

Magyar Unitárius Egyház - Déva

Barna György (2015)
Barna György (2015)
Koffol Gábor (2016)
Koffol Gábor (2016)
Virág Ádám (2017, 2018)
Virág Ádám (2017, 2018)
Orosz Erzsébet (2019)
Orosz Erzsébet (2019)

Egyházközségünk három megye – Hunyad, Temes és Arad – unitárius híveit fogja össze.

A Hunyad megyei Déván, amely hagyományos szórványvidék, egyházközségünk egy nagy ingatlannal rendelkezik. Ebben egyrészt méltó emléket állítunk egyházalapító püspökünknek, Dávid Ferencnek, másrészt zarándok-, és szórványközpontként működik az itt élő unitárius és más felekezetű hívek számára, továbbá zarándokközpont a világ minden unitáriusa számára. A közösségi házban a dévai hívek hitéleti, kulturális és közösségépítő tevékenységei zajlanak, a szórványhelyzetben élő magyar közösség számára pedig biztos menedéket nyújt, és egyben vallási-kulturális központként is szolgál.

Egyházközségként, vallásos közösségként mindig a hívek, a helyi magyar közösség érdekeit szolgáltuk. Célunk, hogy a térségben élő magyarok számára biztosítsuk azt a vallási, infrastrukturális, szakmai, és kulturális hátteret, amely a kisebbségi sors ellenére a magyar identitás és önazonosság megőrzését biztosítja itt, ezen a szórványterületen. Célunk, hogy a vallásos élet mellett, előadások, képzések, kiállítások és egyéb tevékenységek által „élettel” töltsük meg a dévai központot. Az unitáriusok számára Déva komoly értékkel bír, hiszen évente több ezren zarándokolnak el Déva várába, és Kőműves Kelemen várfalainak meghitt csendjében az egyházalapító emléktáblája előtt tisztelegnek. Dávid Ferenc volt az egyetlen magyar anyanyelvű vallás megalapítója és első püspöke. Az ő nevéhez fűződik a Vallásszabadság törvényének kihirdetése is: a világon először itt Erdélyben, 1568-ban a tordai országgyűlésen mondták ki, hogy mindenki azt a vallást gyakorolhatja, mely felfogásával megegyezik, mert „a hit Isten ajándéka”. Egyházközségi szórványlelkészként munkámban arra törekszem, hogy a vallásos szertartások mellett szerves része legyek a magyar közösség életének is. Ennek érdekében, társaim segítségével sokféle közösségi találkozót szerveztem. Voltak megemlékezések, teadélutánok, farsangi mulatságok, színielőadások, verses esték és koncertek (pl. Hobo), vallásos elmélkedések és szabadidős programok, amelyeken minden magyar ember megtalálta a maga helyét és örömét.