Jelenlegi hely

Szórvány Alapítvány

Dani Bence (2016)
Dani Bence (2016)
Domokos Anikó Emese (2017)
Domokos Anikó Emese (2017)
Mecser Szilvia (2018)
Mecser Szilvia (2018)
Kovács János (2019)
Kovács János (2019)

A temesvári SZÓRVÁNY ALAPÍTVÁNYT 1993-ban egyetemi oktatók, középiskolai tanárok, kutatók és új­ságírók abból a célból hozták létre, hogy erkölcsi, szakmai és társadalmi téren szolgálják:

 •  a Bánságban elő magyarság önismeretét és önbecsülését, és annak a fontos szerepnek a bemutatását, amelyet az itt élő magyarság a helyi modernizációs folyamatokban az utóbbi évszázadokban betöltött és napjainkig betölt;
 •   az együtt élő, különböző nemzeti közösségek kölcsönös megismerését, az etnikumok közötti harmónia és együttműködés jegyében;
 •   a térség – Bánság történelmi régió – általános értékeinek a feltárását és megjelenítését;
 •   a közös hagyományoknak az európai regionalizációs folyamatok szerinti megjelenítését, az európai folyamatokhoz való kapcsolódást;
 •   a régió hagyományaira építve és az egységesülő Európa jegyében a regionális, határokon átnyúló helyi kapcsolatok építését és a térségi kapcsolatok átalakítását;

 

Programjaink három fő irányt követnek:

 •  kisebbségi közösségek helyzete és státusza,
 •  etnikumok közötti kapcsolatok,
 •  regionális folyamatok.

 

Szervezeti egységeink:

 •  Programiroda: feladata az Alapítvány által vállalt és futtatott különböző programok előkészítése és levezénylése, pályázatok előkészítése, pályázati tanácsadás;
 • Képzési Központ: feladata, hogy segítse a helyi közösségek demokratizálódási folyamatba való bekapcsolódását, illetve globalizálódó világunk jelenségeinek helyes értelmezését;
 • Etnoregionális Kutatóközpont: feladata az Alapítvány által vállalt célokat szolgáló kutatások előkészítése és levezénylése;
 • Értelmiségi klub: feladata és szerepe, hogy a közélet fontos kérdései és folyamatai iránt érdeklődő helyi közösségek számára találkozókat szervezzen, a helyi (magyar) nyilvánossági formákat megteremtse, és a vitakultúrát erősítse;
 • Diaszpóra Média Központ: feladata, hogy a vállalt szerepe és a vele járó felelősség jegyében könyveket, folyóiratokat, dokumentumokat publikáljon, helyi adásokat indítson és működtessen;
 • Programra, illetve projektre épülő egységek: a futó programok /projektek jellegének megfelelően hosszabb-rövidebb ideig működő szervezeti egységek például a helyi kulturális értékek bemutatását szolgáló ProCult Központ.

 

Elveink és alapértékeink:

 •   egyetemes, átfogó, elmélyült és szintézisre képes tudományos szemlélet;
 •   az emberi személyiség, a keresztény és európai műveltségeszmény és a család tisztelete;
 •   együttműködési készség, mások értékeinek elismerése;
 •   a nyíltságra, a nemzetköziségre, az autonómiára építve az egyén és a közösség jogainak, az igazságnak és a közjónak elsődlegessége;
 •   a régió és a magyarság szellemi és etikai felemelkedésének szolgálata;
 •   hűség a magyarság és a régió hagyományos értékeihez, a kereszténység általános értékeihez.

 

Korábbi programjaink voltak:

Gyermekek határok nélkül (2011-2012)

Etnoregionális tehetségközpontok (Temes és Csongrád megyék, 2012-2013)

Falugondnokok interetnikus közösségekben (2014-2015)

Kiadványaink:

Bánsági Magyar Panteon – I. kötet: 2009, II. kötet: 2011, III. kötet: 2014

Régi(j)óvilág (regionális honismereti szemle), sorozat indult 2006, 18 lapszám. 2015-től digitális változatban.