Jelenlegi hely

Amikor egy nemzet a szívét kéri vissza

Határokon átívelő március 15. Zsobokon

/ Molnár Judit /
molnar.judit képe
Hagyományaikhoz híven, az idén is méltó módon, a határokon átívelő magyar-magyar találkozás jegyében ünnepelték meg a március 15-ét a kalotaszegi Zsobokon. A megemlékezést egy anyaországi testvériskola, a gödöllői Török Ignác Gimnázium VII. osztályos diákjainak vendégszereplése, valamint a Zsoboki Gimnáziumi Iskola diákjainak műsora tette az ünnephez méltóvá.
A zsoboki diákok ünnepi műsoraA zsoboki diákok ünnepi műsoraA gödöllői diákok ünnepi műsoraA gödöllői diákok ünnepi műsora

Március 15-én, pénteken kora este vette kezdetét az 1848-as eseményekre való emlékezés a zsoboki kultúrotthonban. Ahogyan az elmúlt tíz évben mindig, most is a gödöllői Török Ignác Gimnázium tanáraival és diákjaival közösen ünnepelt ez az erdélyi kisfalu, amely hűen őrzi kalotaszegi hagyományait, nyelvét és hitét. A gödöllői testvériskola hetedik osztályos diákjai több mint tíz éve ünneplik ezzel a közösséggel a márciusi eseményeket. Az utóbbi hét évben a Határtalanul program tette lehetővé kiutazásukat, találkozásukat a velük egykorú zsoboki fiatalokkal.

Az ünnepi programot Varga-Imre István, a Zsoboki Gimnáziumi Iskola igazgatója nyitotta meg. Köszönetét fejezte ki a gödöllői vendégeknek, akik évről-évre eljönnek és jelenlétükkel gazdagabbá teszik a helyiek ünnepét. Tápai Dóra ének-zene tanár, a gödöllői Török Ignác Gimnázium karvezetője, a diákok felkészítő tanára így köszöntötte az egybegyűlteket: "Nekünk nagyon fontos az, hogy minden évben elhozhatjuk ide a VII. osztályunkat és nagyon sok kolléga is szívesen jön vissza Zsobokra. Örvendünk, hogy itt lehetünk, mert hogy nekünk odahaza is kell az az impresszió és az az élmény, hogy az elszakított magyarsággal tartani tudjuk a kapcsolatot. Itt megérezhetjük azt, hogy régen, egyszer ez az ország összetartozott, egységben éltünk és egyként élhettük meg a magyarságunkat. Nekünk nagyon sokat számít az, hogy látjuk ahogy önök itt így kitartanak, hogy megőrzik hagyományaikat, hogy ilyen sokan megtisztelik a nemzeti ünnepet is és eljönnek és együtt vagyunk. Ebből mi is tudunk meríteni és töltekezni a jövőre nézve."

A megemlékezés a zsoboki iskola V-VIII. osztályos diákjainak ünnepi műsorával folytatódott, amelyben megidézték a '48-as eseményeket, a forradalom kitörésének hírüladását az osztrák udvarban, majd megmutattak néhány képet a pesti utcákról, Táncsics kiszabadításáról. A Gál-Iankó Kata, magyartanárnő által összeállított műsorban fontos helyet foglalt el a tánc, a történések kifejezése mozgással, akárcsak a dal, a szó, ami száll és üzenetet visz a világba. Annak üzenetét, innen Erdélyből, hogy "Hiszem, hogy én is jó magyar vagyok!".

A gödöllői Török Ignác Gimnázium VII. osztályos diákjai is emlékezetes perceket szereztek az ünneplő közösségnek. Műsorukban a mai fiatalságot, mondhatni saját magukat állították színpadra, amint az 1848-as forradalom és szabadságharcról megosztják egymással olvasmányaikat és gondolataikat, de akár kérdéseiket is. Beszélgetésük kapcsán újra meg újra visszakalauzoltak a múltba, megszólaltatták a huszárdalokat, megjelenítették a Baradlay család vívódását és áldozatvállalását, végigvezettek bennünket a forradalmi eseményeken. Megmutatták, hogy milyen erő lakozik a Nemzeti dalban, és milyen volt valójában az, amikor "feltámadott a tenger". Végül pedig, felfedték előttünk a titkot, megmutatták mi rejtőzik "örökségünk", a "múlt", a "hazaszeretet", a "becsület", az "összefogás", a "szabadság" ... mögött: három szín, a piros, a fehér és a zöld, amely kokárda alakot ölt.

Végezetül, a zsoboki diákok kalotaszegi tánca következett, amellyel összekötötték a múltat és a jelent, amiként összekötötte ez az ünnep a határ itthoni és otthoni oldalát.

Köszönet illeti a gödöllői a diákokat, a felkészítő és kísérő tanárokat, hogy újra ellátogattak Erdélybe, hogy a zsoboki közösséggel ünnepelték meg e jeles napot, és ha csak egy rövid időre is, de újból részesei lettek a helyiek életének! Hisszük és valljuk, hogy együtt többek és gazdagabbak vagyunk! Jövőben is visszavárunk!

"Nemzetemnek szívét ők vigyék el oda,
Akik összetörték, azok hozzák vissza.
Nincs az a tűzkerék ami eltapossa,
Amikor egy nemzet a szívét kéri vissza."

(Kiss Kata: Szétszórt gyöngyszemekhez)