Jelenlegi hely

Az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskola Erasmus+ programja

/ Pathó Marianna /
patho.marianna képe
Az ipolynyéki Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2016-2017 folyamán nemzetközi Erasmus+ programban vesz részt, amelybe helyi szinten az intézmény vezetősége mellett több pedagógus is bekapcsolódik. Az Európai Unióhoz kötődő, Erasmus+ program általános célja, hogy előmozdítsa a készségek fejlesztését a nagyobb foglalkoztathatóság érdekében. Továbbá hogy elősegítse az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka korszerűsítését. A program támogatást biztosít ahhoz, hogy az oktatási képzési és ifjúsági intézmények, szervezetek között transznacionális partnerségek jöjjenek létre. Célja, hogy elősegítse a napjainkban az európai munkaerőpiacon tapasztalt készséghiányt a kapcsolatok elmélyítésével, és az iskolából a munka világába való átmenet megkönnyítésével.

Az ipolynyéki részvétellel megvalósuló projekt fő célja, a diákok készségeit fejlesztő, kiegészítő tananyag létrehozása – két egyre nagyobb jelentőséggel bíró témakörben –  a digitális és vállalkozói kompetenciákra vonatkozóan. A program kétéves időtartama alatt, Gyurász Szilvia, az intézmény igazgatóhelyettes asszonya vezeti a helyi csapat munkáját, a koordinációban Pathó Marianna, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa segíti. A tananyag kidolgozásában az intézmény több pedagógusa is részt vesz. A projektbe öt országból – Törökország, Magyarország, Olaszország, Románia, Szlovákia – hét intézmény, illetve szervezet kapcsolódott be, artvini, törökországi központtal rendelkező vezető partner irányítása mellett. A közös munka első fázisában valamennyi országban felmérték a diákok tudását adott témakörökben, majd a felmérés eredményeire alapozva kijelölték a leginkább fejlesztésre szoruló témákat, amelyek a készülő tananyagok vázát adják. Minderről az első nemzetközi találkozó keretében született döntés, amelyre január végén Artvinban került sor.

Áprilisig, a közös munka második fázisában azt dolgozzák ki, hogy az egyes témakörök hogyan építhetők be a tanórai keretekbe. Erről majd május közepén, a Felsőnyékre tervezett következő találkozón egyeztetnek a partnerek.