Jelenlegi hely

Az ősz első nagy ünnepe Gyimesbükkön

Búcsú Bálványos patakán

/ Tankó Előd /
tanko.elod képe
Gyimesbükkön szinte minden falurész rendelkezik egy kis kápolnával, melynek búcsúünnepét előszeretettel tartják meg a helyiek. A nagy egyházi ünnepek mellett ez az az esemény, amikor összegyül a rokonság. Lázas készülődések és nagy ünnepi asztal várja az odalátogatót. Senki sem marad az utcán. Mindenkinek helye van a készülődésnél, és az asztalnál is...
Nyírfaággal díszítő gyerekekA bálványosi versmondók és énekesekSzentmise a kápolnábanGyimrsi csángó népviselet bunda nékül

Királyi zászló jár elől, Keresztfa titka tündököl. Melyen az élet halni szállt s megtörte holta a halált.” (részlet egy középkori egyházi énekből)

Bálványos-pataka a Gyimesbükkhöz tartozó patakok (értsd: utcák) közül az egyik legtöbb lélekszámmal rendelkező patak. Magyar és román nyelvű családok egyaránt lakják. Ez úgy oszlik meg, hogy a patak alsó, főúthoz közelebbi részén főként román-magyar ortodox vallású családok élek, míg fent, a patak feje felé főként magyar katolikusok. A két népcsoport jól megfér egymás mellet, tiszteletben tartják egymás ünnepeit, hagyományait.

Egy ilyen ünnepi alkalomra gyűltek össze a katolikus hívek az elmúlt héten. A közösség kis kápolnája a ”Szent Kerszt Felmagasztalása” tiulust viseli, melynek búcsúünnepét minden évben megtartják.

Az idén is nagy volt a készülődés: a férfiak ágakat hoztak, a nők a kápolna körüli munkákat végezték, a gyerekek verseket és énekeket tanultak. Ilyenkor mindenki szeretne tenni valamit a kis közösségért, kápolnáért. Ez érthető is, mert a hívek nagy része jelen volt, mikor a nehéz történelmi időkben felépült az Isten háza. Egy kisgyerek megfogalmazása szerint: „most csak az marad otthon, aki beteg.”

Ez valóban így is lett. A szentmise idejére zsúfolásig megtelt az épület, sőt még az udvaron is nagyon sokan hallgatták az igét. Az idei évben Gyimesbükk minden búcsúünnepén Bátor Botond pálos atya mutatott be a szentmisét és tartott szentbeszédet. Kostelek plébánosa is koncelebrált a szentmisén.

Az ünnep fényét emelte, hogy a bálványosi kisiskolások versekkel és énekekkel nyitották meg a szentmisét. Sokat készültek erre és nagyon ügyesen ráhangolták a résztvevőket az ünnep lényegére. Íme egy versike, az ott elhangzottak közül:

 NEHÉZ A KERESZTEM...

Nehéz a keresztem, megváltó Krisztusom,

De amit rám mértél, szívesen hordozom.

Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz,

Elibéd térdelek, bármilyen csapást adsz.

 

Te Krisztus voltál, mégis összerogytál,

Én ezerszer kisebb porszem a pornál.

Viszem a keresztet, csak erőt adj hozzá,

Ha neked úgy tetszik-váljak áldozattá.

 

Minden bűnömet bocsásd meg a földön,

hogy a másvilágon engem ne gyötörjön.

Légy irgalmas hozzám: Mennynek, földnek Ura!

Imádkozzál értem, Istennek szent Anyja!

Ámen

Az ilyen események mindig összehozzák a rokonságot, a közösséget és új erőt adnak. Megtanítanak együtt élni, másokért tenni. Örülni a másik embernek, kezet fogni vele, és ha már a szentmise véget ért, meghívni egy jó ünnepi lakomára.