Jelenlegi hely

Bánáti egyházi kórustalálkozó

/ Gál Veronika /
gal.veronika képe
Az adventi időszak előestéjén, november 28-án tizenkettedik alkalommal találkoztak a Bánáti Református Egyházmegye kórusai a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület házában. Először Marton Károly esperes úr kezdeményezésére indult el a református egyházi kórustalálkozó.
torontalvasarhelynagybecskerekmagyarittabehertelendyfalva

A házigazdák, a hertelendyfalvi református egyházközség nevében az egybegyűlteket Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke köszöntötte, gondolataiban kiemelte, hogy a reformáció terjedésében fontos szerepe volt az éneknek, zenének. A nyitóáhítatot követően a torontálvásárhelyiek kórusának a négy éneke hangzott el. A nagybecskereki egyházi kórus a Hallelujah Énekeskönyv három éneke előtt Kiss Nándor tiszteletes úr képek kíséretében bemutatta az egyházi énekek szerzőit, azok életét, munkásságát. Rövid szünet után a tíz tagú magyarittabéi kórus az Örömmel énekelek, Szeretni nem puszta szó, Járom a Jézus lábnyomát, Jézus Te rád gondolok című dalok előadásával folytatta a meghitt hangulatú délelőttöt. A találkozót  a hertelendyfalvi kórus négy éneke zárta, műsorukban karácsony közeledtével a Csendes éj szerepelt utolsóként. 

Végezetül a püspök úr köszönetét, háláját fejezte ki a részvételért, hogy a rohanó mindennapokban is össze lehet jönni, ahol az énekkarok világítótoronyként vannak jelen és közölte a következő találkozó helyszínét, amely Torontálvásárhelyen lesz, 2016-ban.