Jelenlegi hely

Böjte Csaba és a Nem Adom Fel Medgyesen

/ Papp Gyula Attila /
papp.gyula.attila képe
Jótékonysági koncerttel köszönte meg Böjte Csaba ferences rendi szerzetes a Medgyesi és vidékén élő magyarságnak a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett Adolf Kolping Gyermekotthonnak nyújtott segítséget április végén. A Szent István templom a misére megtelt érdeklődőkkel, ahol Csaba testvér a bátorságról beszélt, miszerint merjünk szembeszállni a sárkányokkal, mint ahogy tette azt Szent György is. A prédikációt követően a budapesti Nem Adom Fel Együttes adott vidám koncertet.
nemadomfelnemadomfelnemadomfelnemadomfel

<< Volt a farizeusok között egy  Nikodémus nevű  férfi, aki  a zsidók  egyik főembere volt.  Éjnek idején fölkereste Jézust, és ezt mondta neki: „Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Senki sem tud ugyanis ilyen csodajeleket tenni, amilyeneket te művelsz, ha az Isten nincs vele.” Jézus így felelt neki: „Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem láthatja meg az Isten országát.” Erre Nikodémus megkérdezte: „Hogyan születhetik valaki újra, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe, hogy újra szülessék?” Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom neked: aki újjá nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be az Isten országába. Ami testből születik, az test, – ami viszont Lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy ezt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar; hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született.” >>

Böjte Csaba a szentmise elején köszönetét fejezte ki a jóakaratú, segítőkész medgyesi és a közelben élő embereknek, nevelőknek, adományozóknak, pedagógusoknak, valamint közösség minden egyes tagjának, hogy áldozatos munkájukkal és hozzáállásukkal segítik a gyerekek életét. Külön megköszönte Nagy Mariann otthonvezető és Babota Tibor medgyesi plébános helytállását.

Huszka Zoltán a Te vagy a reményem című saját szerzeményét adta elő, amit közös éneklés által a jelenlévők is megtanulhattak

A bibliai igemagyarázat közben Csaba testvér rákérdezett a jelenlévőkre: mernek-e járni a háborgó tengeren? Van-e bátorságuk képezni magukat 40, vagy akár 50 évesen is, mert nem csak a jó papnak kell holtig tanulni… A budapesti Nem Adom Fel Együttes 17 tagja látogatott el Medgyesre, mindegyikőjük valamilyen fogyatékossággal él, de volt erejük kiteljesíteni az életüket. Csaba testvér megfogalmazása szerint vannak sebeink, úgynevezett fogyatékosságaink, amelyek sokszor erősebbé tehetnek bennünket. Az együttes koncertje meggyőzte a jelenlévőket, hogy hittel a szívünkben bármi leküzdhető: fel lehet állni a kerekes székből és táncolni, a néma is tud énekelni, nincs leküzdhetetlen akadály. Az előadás alatt nem csak a szemek teltek meg könnyekkel, hanem a szívek is bizakodással, reménnyel és szeretettel.

Böjte Csaba atya neve minden magyar ember számára ismert, több ezer gyereket fogadott be az általa alapított házakba, közülük kéttucatnyian élnek a medgyesi Adolf Kolping Gyermekotthonban.

Sárkányölő Szent György példáját említve, Csaba testvér egy olyan erényre mutatott rá, amelyre mindenkinek szüksége van a hit és szeretet mellett. Jézus Krisztusnak is bátorsága volt eljönni közénk karácsony estéjén, nem voltak mellette testőr angyalok, és volt bátorsága bevonulni Jeruzsálembe, tudván tudva, hogy mi vár rá. Csaba testvér azt kívánta a jelenlévőknek, hogy a krisztusi bátorsággal álljunk a kihívások elé, ne meneküljünk el, és hiányosságainkból előnyt kovácsolva merjük kivetni a halászhálót, merjünk szembe nézni a bennünk harcoló kisebb-nagyobb sárkányokkal. Hálával gondolt vissza arra az időszakra, amikor két és fél esztendeje volt bátorsága a medgyesi emberek segítségével elindítani az Adolf Kolping Gyermekotthont.

A Nem Adom Fel Együttes, Böjte Csaba és a medgyesiek közös fotója

A szentmisét követően a budapesti Nem Adom Fel Együttes lépett fel, amelyet vezetője, Papp Szabolcs mutatott be a gyülekezetnek. Alapítványuk elsődleges célja, hogy segítsenek a hátrányos helyzetű személyeknek: fedezzék fel és érleljék ki magukban azt a lelki erőt és azokat a képességeket, amelyek által teljes életet élhetnek. Szabolcs története is példaértékű: fogyatékkal született, 12 éves korában elhatározta, hogy önálló életet szeretne élni, már akkor megfogalmazódott benne, hogy a mindennapi kenyerét maga akarja magának megkeresni. Három gyermek büszke édesapjaként már nem csak magáról, hanem családjáról is gondoskodik.

A Nem Adom Fel Együttes által olyan dalok csendültek fel, amely mindenkit megerősített hitében, lelkiekben. A koncerten összegyűlt adományokat, valamint a könyvek és naptárak eladásából befolyt összeget a szervezők az Adolf Kolping Gyerekotthon javára fordítják.