Jelenlegi hely

Bűnbánati, fogadalmi, de főként építőkövek a húsvétvárás oltára előtt – Lelkinapot és ifjúsági szentmisét tartottak Innsbruckban

/ Varga Gabriella /
varga.gabriella képe
Emlékezetes és tartalmas hétvégét töltöttek el március 12-én és 13-án az innsbrucki gyermekek és fiatalok – azok legalábbis, akik szombaton részt vettek a nagyböjti lelkinapon, vasárnap pedig a katolikus közösség első ifjúsági szentmiséjén. A lelkigyakorlatot, énekpróbát, március 15-i nemzeti ünnepünkre hangolódást, ifjúsági szentmisét és bábjátékot magában foglaló programsorozat lelkileg és szellemileg is feltöltötte, új ismeretekkel gazdagította és kikapcsolódást, szórakozást jelentő pillanatokkal is megajándékozta az ifjú és még ifjabb cserkészeket.
Nagy-György Attila dél-tiroli katolikus lelkész, az innsbrucki magyarok papja március 12-én nagyböjti lelkigyakorlatot tartott a 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat tagjainakSchenk Angyalka cserkészvezető a március 12-i lelkinap végén a Magyar Ház kertjében álló Gróf Széchenyi István-szobornál tartalmas beszéddel és Petőfi Sándor A Tisza című versével hangolta a csoportot a közelgő nemzeti ünnepreNagy-György Attila dél-tiroli katolikus lelkész, az innsbrucki magyarok papja a március 13-i ifjúsági magyar szentmisénA 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat tagjai Innsbruckban a március 13-i ifjúsági magyar szentmisén

Március 12-én az Innsbrucki Magyar Diákotthon és Kultúrcentrumban Nagy-György Attila dél-tiroli lelkész, az innsbrucki magyarok papja és Wachsmuth Tünde, az innsbrucki magyar egyházközség világi elnöke nagyböjti lelkinapot tartott a 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat tagjainak (ez volt sorban az ötödik ilyen, húsvéti lelkigyakorlat). A szentmise lényegének és szimbólumainak világába vezették be a tiroli, nagyon nyitott és érdeklődő fiatalokat – a lelkész a nagyobbak, az elnök asszony a kisebbek csoportját –, és természetesen a húsvét örömére is felkészítették őket. Közben Tünde sétára is elkísérte a kicsiket, melynek során az Inn folyó partján együtt köveket gyűjtöttek. A Magyar Házba visszatérve, a megtisztított kavicsokra minden kisgyerek ráírta vagy rárajzolta piros színnel azt a lemondást, amit nagyböjt idejére kijelölt önmagának – például hogy kevesebb csokit fog enni –, és zöld színnel azt a fogadalmat, aminek a teljesítését ugyanerre az időszakra vonatkozóan elhatározta, például hogy többet segít otthon az édesanyjának a mosogatásban, a takarításban vagy a főzésben. (Nemsokára azt is elmondom, mit csináltak a kicsik az így megrajzolt kövekkel!)

A sok szép új egyházi ének megtanulását is tartalmazó lelkigyakorlatot követően Schenk Angyalka cserkészvezető a Magyar Ház kertjében álló Gróf Széchenyi István-szobornál tartalmas beszéddel és Petőfi Sándor A Tisza című versével hangolta a csoportot a közelgő nemzeti ünnepre. Gyönyörű volt, ahogy „a legnagyobb magyar” szobra mellett két cserkészfiú végig kezében tartotta nemzeti zászlónkat, Angyalka szavai után pedig a résztvevők a magyar himnuszt is elénekelték (itt jegyezzük meg, hogy az innsbrucki magyar közösség március 18-án tartotta hivatalos nemzeti ünnepi megemlékezését, a március 12-i ünnepséget kifejezetten a cserkészeknek szervezték a lelkinap befejező momentumaként).

Búcsúzáskor Wachsmuth Tünde minden anyukának és háziasszonynak küldött egy süteményreceptet. Amikor kihajtogattam a magam régiesen, henger alakúra tekert példányát, alig, illetve nem is jutottam egyáltalán szóhoz, a papíron ugyanis „Húsvéti süti-ima” állt! Ilyen eredeti ötlettel rég találkoztam! Érdemes megnézni, beszámolónk végén közkinccsé tettük.

Másnap, március 13-án, havonta esedékes magyar szentmiséik helyszínén, a Magyar Ház dísztermében az innsbrucki közösség első alkalommal ünnepelt ifjúsági magyar szentmisét. A zsúfolásig megtelt díszteremben ez alkalommal a gyermekeké és fiataloké volt a főszerep, ami őket szemmel láthatóan örömmel és büszkeséggel töltötte el. Nagy-György Attila atya mindent elmesélt nekik, hogy mi miért történik és miért úgy történik a liturgiában, ahogyan látják és tapasztalják. A szentmise kezdetén a bűnbánati rész alatt megkérte őket, hogy helyezzék a lemondásokat és a vállalásokat jelképező köveket az oltár elé, ezzel is ígéretet téve a Jóistennek, hogy mindazt, amit a kavicsokra ráírtak vagy rárajzoltak, a nagyböjti időben valóban teljesíteni fogják. A felnőtteknek is volt alkalmuk szimbolikusan egy-két követ az oltárra helyezni. Különleges volt a szentmise olyan szempontból is, hogy a hívek könyörgését is a gyerekek fogalmazták meg és olvasták fel, a Miatyánk imádság helyett pedig két cserkész, Jakab Georgina és Hatos Márkó egy az ima szövege alapján íródott, Isten és egy cserkész között zajló párbeszédet adott elő. A szentmise gondosan összeválogatott énekeit – amelyeknek a szövegét és a kottáját a szentmise minden résztvevője kézhez kapta – az innsbrucki egyházközség hangszeres kíséretéért hivatalosan is felelős Tánczos Noémi kísérte orgonán, Schenk Júlia pedig hegedűn; mindketten tagjai a 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapatnak.

A szentmisét követően e sorok írója a Márton Áron-emlékév keretében Márton Áron hatása a fiatal nemzedékre címmel beszélt a fiataloknak arról, hogy ki is volt Márton Áron és hogyan viszonyultak hozzá a fiatalok.

Először azt próbáltuk megérteni, miért mondjuk Márton Áronról, hogy „Nagy Püspök”, vagyis miért nevezzük őt nagynak. Ahhoz, hogy valakit nagynak nevezzen az utókor, elegendő a vezetői szerepben eltöltött idő hosszúsága, terjedelmessége? – kérdeztem a fiataloktól, de már valakitől érkezett is a válasz, hogy nem, nem elegendő. Márton Áron sem azért nagy, mert közel 42 éven keresztül (1939-től 1980-ig) vezette a Gyulafehérvári Egyházmegyét – folytattam –, hanem azért, mert hősiesen helytállt és kiállt egyházának és népének ügye mellett, kitartott az elvei mellett a második világháború ideje alatt és a kommunista diktatúra nehéz évtizedeiben is. Pontosan emiatt vetették börtönbe: hat éven keresztül, 1949 és 1955 között raboskodott, majd 1957-től 1967-ig palotafogságban volt Gyulafehérváron, csak a székesegyházig hagyhatta el a lehallgató-készülékekkel is teleszerelt lakhelyét. Pedig ő semmilyen bűnt nem követett el! S hogy ezt a gyerekek is megértsék, elmeséltem nekik azt az esetet, amit a szintén erdélyi, néhai Székely Gergely plébánostól hallottam. Őt is börtönbe zárták, s egyik alkalommal a vallatáson egy román kihallgató tiszt azt mondta neki: „Tudjuk, hogy a vád, amivel vádoljuk önöket, nem igaz, de most ilyen a politikai helyzet, valamilyen címen magukat a nép közül ki kell vonjuk, be kell hozzuk. Mert ha kint vannak, a nép magukra hallgat, s mi azt szeretnénk, ha reánk hallgatna.” Márton Áront is azért vetették tehát börtönbe – sok más paptársával együtt –, hogy a nép ne hallgathassa őt.

Arról pedig, hogy milyen hatása volt a fiatalokra, két példát idéztem fel. Először a csíkkarcfalvi születésű, ma a felső-ausztriai Windernben élő Kiss Irénke történetét, aki az ötvenes években, hat-hét éves gyermekként többször kiment a társaival a mezőre virágot szedni s a virágot Márton Áron püspök csíkszentdomokosi szülői háza előtt elszórták. Nem azért, mert számítottak a püspök hazaérkezésére, hanem mert valamiképpen ki akarták fejezni az iránta való tiszteletüket.

A ma Linzben élő Vencser László tanár úr története is megéreztethetett valamit az innsbrucki fiatalokkal abból, hogy ki volt Márton Áron püspök. Vencser atya 14 éves volt, amikor a szüleivel Ditróból titokban elutazott Gyulafehérvárra bérmálkozni. 1961. május 21-én, Pünkösd vasárnapján közel százan bérmálkoztak a Szent Mihály-székesegyházban. „Amikor az orgona megszólalt és Márton Áron püspök bevonult, az egész testem lúdbőrös lett! Úgy éreztem, ilyen lehet az, amikor valaki a mennyországban jár!” – idéztem Vencser atya sok helyen olvasható visszaemlékezését. Ennek a katartikus élménynek a hatására döntötte el, hogy ő is a gyulafehérvári kántoriskolába megy tanulni. Dávid Erzsébet Láttam a püspököt című versét is felolvastam, mert annak sorai ugyancsak azt fejezik ki, milyen érzéseket váltott ki egy emberből pusztán az a tény, hogy láthatta Márton Áront.

Végül a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-haza Könyvek sorozatában, Sas Péter tollából nemrég megjelent, Márton Áron erdélyi püspök élete és munkássága című kötet átadásával megköszöntem Nagy-György Attila atyának, hogy a nagy erdélyi püspök születésének 120. évfordulója alkalmából a Magyar Kormány által meghirdetett Márton Áron-emlékévbe Innsbruck is bekapcsolódott, a híveket pedig arra kértem, jegyezzék meg ezt a nevet: Márton Áron, azt is, hogy Nagy Püspök volt, és próbálják megismerni, illetve megérteni, hogy miért volt nagy. Legyen ebben segítségükre „Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában” – Márton Áron püspök életéről című, az emlékévre megjelent színes könyvecske – tettem hozzá, és a budapesti Magyarság Háza jóvoltából megajándékoztam a kiadvánnyal minden megjelentet.

„Áldásoddal megyünk, megyünk innen el” – csendült fel a szentmise záróéneke, de a cserkészek, a szüleik és a hívek a szokásos agapéra még együtt maradtak, délután pedig a kisgyermekes családok közül sokan visszatértek a Magyar Házba, hiszen egy bábszínházi előadás várta őket: a budapesti Aranyszamár Bábszínház Az állatok nyelvén tudó juhász című vásári bábjátéka.

  

Kedves Schenk Angyalka, Wachsmuth Tünde és Nagy-György Attila: talán ti nem is tudjátok, hogy a legtöbb és legnagyobb követ ti hoztátok ezen a hétvégén: ismét építőköveket hoztatok, nemzeti és hitbéli megmaradásotok útjának újabb építőköveit. Jó volt látni, hogy ezeket éppen a húsvétvárás oltára elé helyeztétek.

Legyen megszámlálhatatlanul sok örömötök az ilyen erős kövekből épített és folyamatosan szélesített utatok járásában!

Kapcsolódó fényképgalériák itt és itt.