Jelenlegi hely

Élménypedagógiai képzés Medgyesen

/ Varga Emese Anna /
varga.emese képe
A Szeben megyei történelmi egyházak képviselői élménypedagógiai továbbképzésen vettek részt 2015. november 16-án a Magyar Református Egyház Zsinati Iroda, a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely, valamint a Medgyesi MADISZ jóvoltából.
Egy-két-há' mond a nevem!Rajzold le az arcát, de nehogy nézd a kezed!Filmstúdió elégedett, kész a film! Gondolatok?A kánai menyegző vendégei vajon mind leültek?

A Zsinati Ifjúsági Iroda felhívására a Kárpát-medencében tevékenykedő református gyülekezet vezetői jelentkezhettek.  Szontágh Szabolcs, az iroda vezetője a következőképpen nyilatkozott a lehetőségről: „Programjainkkal, kezdeményezéseinkkel szeretnénk hozzájárulni a gyülekezeti ifjúsági közösségek és vezetőik megerősödéséhez. Nem egy helyre várjuk az összes ifivezetőt, hanem mi megyünk el egy-egy régióba, egyházmegyébe, ahová hívnak minket. Így a hasonló kihívásokkal küzdő gyülekezetekből érkező vezetők szükségleteinek megfelelően tudjuk összerakni a képzést.”

A képzés már eljutott Tolnára és Kárpátaljára, de a csillagpontos csoportvezetőket is így készítették fel, ők a Kárpát-medence legkülönbözőbb településeire vitték el a megszerzett tudást- olvashattuk a képzésre való felhívásban. Medgyesen a képzést Bányai Sándor és Demjén Izabella tartotta meg. Az egynapos intenzív továbbképzést a következő témák köré építették fel: a szórvány fiataljainak megszólítása, közösségi életbe való bekapcsolása magyar nyelven, közösségépítés. A képzésen a katolikus, református és unitárius egyház képviselői mellett, a Báthory István Általános Iskola tanulója s gyülekezeti tagok is jelen voltak. A résztvevők megismerkedhettek az élménypedagógia módszereivel, kiscsoportos bibliatanulmányozási módszerekkel. Az élménypedagógia segítségével, az ismertetett és gyakorlatban kipróbált játékokon keresztül nemcsak az egyén, a közösség kompetenciái is fejleszthetőek. Carl Rogers szakember szavaival élve: „Az élménypedagógia nem más, mint személyközpontú pedagógia, mely mind az egyén, mind a csoport fejlődésére és sikerességére fókuszál.”

A kezdeményezés minden szempontból sikeresnek mondható, hiszen az új ismeretek megszerzése mellett, a felekezetek képviselői számára lehetőséget teremtettünk arra, hogy megosszák egymással gondolataikat, megvitassák problémáikat, közös megoldást keresve rájuk.