Jelenlegi hely

Emlékezés egy régi márciusra Lupényban

/ Szedlák Katalin /
szedlak.katalin képe
Idén is méltóképpen ünnepelt és emlékezett meg a lupényi magyarság március 12-én és 15-én. Már hagyomány, hogy minden évben más helyi egyházközösség a házigazdája az ökumenikus istentisztelettel egybekötött megemlékezésnek.
Ökumenikus IstentiszteletElőadásA népa nép szava

Idén a Lupényi Unitárius Egyházközség templomában gyűlt össze az ünnepelni és emlékezni kívánó közösség tagjai március 12-én vasárnap. Az istentiszteletet Kovács-Szabadi Tünde református lelkész nyitotta meg, majd Gyerő Attila unitárius lelkész hirdette az igét és tett történelmi kitekintést. Ezután a Szedlák Katalin által felkészített lupényi magyar iskola és óvoda növendékeinek a műsora következett. A verseket, énekeket, gyermekdalokat Wass Albert: Emlékezés egy régi márciusra verse vezette fel, Barna György tolmácsolásában. Az ünnepi megemlékezést és istentiszteletet a nemzeti imánk eléneklése után szeretetvendégség zárta.

Március 15-én is összegyűlt a lupényi magyar közösség, hogy méltóképpen emlékezzen meg a 1848-’49-es szabadságharcról. A helyi katolikus templom udvarában, a kopjafa előtt Marthy Attila plébános nyitotta meg az ünnepséget és osztotta meg a közönséggel gondolatait. Ezután a Szózatot hallhattuk, majd a „Föltámadott a tenger” című verset. Ezt követte Benedekfi Dávid, a helyi RMDSZ elnökének a köszöntője, majd invitálására az összegyűlt megemlékezők egy része átvonult az unitárius gyülekezet termeibe, ahol kiadós közös ebéddel várta az érkezőket Illyés Anna, Dézsi Irma és Szász Erika. Beszélgetések, pohárköszöntők valamint a Himnusz és a Székely himnusz eléneklése zárta a rendezvényt.