Jelenlegi hely

Épül, szépül az óvoda-iskola!

/ Varga Orsolya /
varga.orsolya képe
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) komoly feladatot vállalt ez ügyben, hiszen közvetítője volt a magyar kormánynak a pályázat lebonyolításában. A támogatás nagy részét (900 millió forint), Erdély-szerte kétszáz játszótér kialakítására fordították, 300 millió forintot az óvodák eszközfejlesztésére, 227 millió forintot pedig módszertani fejlesztésekre.

A nagybányai Németh László Elméleti Líceum Híd utcai épületében működő óvodacsoportok a magyar kormány által meghirdetett Kárpát-medencei Óvodafejlesztési programnak lehettek részesei, amelynek során sikerült befejezni az iskolaudvart, berendezni egy korszerű játszóteret, alaposan felszerelni az óvodacsoportokat, és nem utolsó sorban számos felszerelést beszerezni az iskola konyhájába.

A Híd utcai épületen kívül, támogatásban részesült Máramaros megye szinte minden magyar óvodacsoportja. Játszótér épült Hosszúmezőn és Koltón. Nagybányán folyamatban van az Otilia Cazimir és a 30-as Óvodák udvarán épülő játszótérek kivitelezése. Szinte minden máramarosi óvoda komoly eszközbeszerzésben részesült.

A Máramarosnak szóló pályázatot a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Máramarosi Szervezete írta. Köszönet illeti a pályázat megírásában és a nagybányai fejlesztések lebonyolításában Lapsánszki Edithet, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) megyei elnökét, Vida Noémi alpolgármestert és Futó Edmund műépítészt. Külön köszönettel tartozunk az együttműködésért a magyar tanügyi intézmények, csoportok képviselőinek.