Jelenlegi hely

“Esterházyztak” és “esterházysok lettek”

Esterházy János és kora – Kárpát-medencei műveltségi vetélkedő

/ Szabó Bodó Renáta /
bodo.renata képe
Élménydúsan zárult pénteken a 2017. március-szeptember között zajló háromfordulós, írásbeli és szóbeli szakaszokból álló, „Sem gyűlölettel, sem erőszakkal” – Esterházy János és kora című, Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából 8-12. évfolyamos diákok részére meghirdetett Kárpát-medencei műveltségi vetélkedő az alsóbodoki Esterházy-emlékparkban (a Paulisz-birtokon).
 A verseny résztvevői  dr. Molnár Imre vezetésével elzarándokoltak az Esterházy-kápolnához is, ahol lerótták tiszteletüket a mártírpolitikus emléke előttA verseny résztvevői és szervezőiA győztesek: a lévai református gimnázium Végvári vitézek csapataA versenybizottság tagjai (balról jobbra): dr. Csámpai Ottó, Zsélyi Zoltán, Kiss Márton, Kukor Ferenc, Dr. Molnár Imre, dr. Hajtman Béla

Az első körben márciusban, a 49 háromfős csapatból 34 jutott tovább, majd a második internetes forduló után a 10 legjobb csapat mérhette össze erejét a döntőben, melyből csak 9 jelent meg. A vetélkedő főszervezője a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a feladatok összeállítását és a versenysorozat levezénylését az alsóbodoki Vállalkozói Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, valamint a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vállalták.

A harmadik, szóbeli forduló zsűrielnöke dr. Molnár Imre Esterházy-kutató, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója volt, további három tagja dr. Szakály Attila, a soproni Vendéglátóipari Középiskola tanára, valamint Zsélyi Zoltán, a nemrég lezajlott Esterházy-emlékfutás főszervezője, illetve Kiss Márton, a Martoson idén alakult Esterházy Akadémia hallgatója, a zsűri titkára pedig ifj. Csámpai Ottó volt.

A résztvevőket Gubík László, az Esterházy Akadémia igazgatója is köszöntötte, Pálinkás Barnabás pedig a Rákóczi Szövetség képviseletében volt jelen.

A tartalmas, interaktív, fordulatokkal teli verseny nem csupán a mártírgróf életének és munkásságának ismeretét kérte számon, hanem Felvidék történelmét, építészetét is teljesen „szétszedte” (pl. a Mozaik játék keretén belül), így volt, aki hazai terepen mozoghatott, de mások számára ez teljesen új világnak bizonyult.

A versenyen a Kárpát-medence négy régiója képviseltette magát: Erdély (a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum Kálmán Attila vezetésével), Kárpátalja (a Péterfalvai Református Líceum Kalanics Irén vezetésével), Magyarország (a Budapesti GSZC Katona József Szakgimnáziuma Csordás László vezetésével, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Radványi Krisztina vezetésével, a Sorkifaludi Gárdonyi Géza Általános Iskola Némethné Csarankó Krisztina vezetésével, a hatvani Bajza József Gimnázium Simon Tamás vezetésével, illetve a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Gimnázium Nagy Szilvia vezetésével) és Felvidék (az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium Dózsa Roland vezetésével, a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium Balla Csaba vezetésével).

A vetélkedő egy délelőtti és egy délutáni szakaszból állt, melyeket ebéd és azt követően a „terepszemle” kötött össze. Ez a séta volt az a pillanat, amikor mindenki átérezhette azon kijelentés igazságtartalmát, melyet a nap folyamán több zsűritag is kihangsúlyozott: „Ti mind győztesek vagytok!” Ezen a helyi „zarándoklaton” az Esterházy-kultusz legfontosabb elemeit nézték meg a résztvevők: az Esterházy-emlékszobában Kukor Ferenc tartott tárlatvezetést, a kálvária és a kápolna közötti útvonalon Dr. Molnár Imre „tartotta a lélekmelengető fáklyát”. Esterházy sírjánál a verseny résztvevői nevében a koszorút Ádám Balázs (a Hatvani Bajza József Gimnázium tanulója) adta át.

A délelőtti forduló mozgalmasan indult: a versenyzőknek dramatizálniuk kellett és két percben bemutatniuk egy Esterházy János életútjából kiválasztott élethelyzetet. A második feladatnál, az Esterházy János életére vonatkozó Villámkérdéseknél a marosvásárhelyiek fiúcsapata bizonyult a legjobb „pontrablónak”. A zsűri és két helyi diáklány sem maradt feladat nélkül: az igaz-hamis válaszadó feladatnál a zsűri három tagja olvasta fel a válaszopciókat, a zoboralji népdalokat, melyeket hallás után kellett felismerniük a versenyzőknek, a két diáklány dúdolta.

A „kalóriaégető séta” után a délutáni fordulóban a versenyzőknek képzeletben újra kellett járniuk az Esterházy-kálváriát, majd megismerkedhettek a tömegpszichózis hatásaival is az IGAZ/HAMIS játék során. Az utolsó két, főként Zoboraljára vonatkozó feladat a helyieknek (a győztes csapatnak) kedvezett.

A délutáni versenyszakasz után került sor a kiértékelésre, melyben Dr. Molnár Imre, a zsűri elnöke röviden, anekdotákkal tűzdelve így összegezte a rendezvényt: “Esterházyztak” és “esterházysok lettek”.

Ezt követően az eredményhirdetés keretén belül Hajtman Béla, az alsóbodoki Szakközépiskola igazgatója kiosztotta az első három helyezettnek a Rákóczi Szövetség által támogatott erdélyi jutalomutat, a 4-6. helyezetteknek a Csemadok Országos Elnöksége által szervezett kirándulást a szenci tavakhoz. A 7-9. helyezettek egy kellemes hétvégét tölthetnek majd családjukkal a megújult alsóbodoki Esterházy-emlékpark területén. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége is tett arról, hogy senki ne térjen haza üres kézzel támogatva a mentorokat és a versenyzőket 1-1 könyvcsomaggal.

A képzeletbeli dobogó legfelső fokára a lévai Végvári vitézek csapata állhatott, a második helyen a marosvásárhelyi Csöveskukoricák végeztek, a harmadik helyet pedig a péterfalvai Gimidiák csapata érdemelte ki.

A vetélkedővel kapcsolatosan mindenképp megemlítésre szorul a Hátártalanul Program, mely Alsóbodok és Szombathely között ténylegesen egy határtalanul önzetlen és mély barátság tanúbizonysága. Az elmúlt néhány hétnek szinte egyetlen aktusa sem zajlott le a szombathelyi Bolyai Gimnázium jelenléte nélkül. Egy héttel ezelőtt együtt építettük a gimnázium nyugalmazott igazgatójával, Károly Frigyessel az Esterházy-múzeumot/szobát, pár nappal később meg már egy nívós vetélkedő feladatainak összeállítására és levezénylésére vállalkozott a jelenlegi iskolaigazgató-helyettessel, Kukor Ferenccel. Ennek megkoronázásaként és a kölcsönös baráti szeretet jegyében szeptember 23-25-e között az alsóbodoki szakközépiskola látja vendégül a szombathelyi gimnázium diákjait számos mozgalmas programmal, kirándulással egybekötve.

A látogatás záróakkordjaként kerül sor szeptember 25-én a Nyitra-vidék egyetlen magyar tannyelvű intézményének, az alsóbodoki szakközépiskolának a bemutatására, nyílt napjára, melyre a négy környező falu diákjait is meghívták: Nagykért, Pogrányt, Nagycétényt, Gímest.

A néhány órás program keretén belül a diákok megnézik az Arany 200 buszt – a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum mozgókiállítását, valamint részt vesznek Krecsmer Raymond (helyi diák) pályaorientációs előadásán, illetve Kukor Ferenc történelmi sétáján az Esterházy-emlékparkban (a Paulisz-birtokon). Mindezzel párhuzamosan zajlik a „hídépítő” program, az alsóbodoki és a szombathelyi diákok műveltségi vetélkedője.

A nyílt napot Vedkerti Imre előadóművész, a Kormorán zenekar frontemberének műsora zárja.