Jelenlegi hely

Felvidéki Ringató foglalkozásvezetők találkozója Galántán

/ Dancsa Anita /
dancsa.anita képe
„Az ének a legszebben kimondott, belülről fakadó szó, a legemelkedettebben formált lelki szépség. Ha énekelsz, nemcsak a hangodat formálod, hanem a lelkedet is, s azét is, aki hallgatja." (Marosi Julianna népdalénekes, népdalgyűjtő)

2016. március 19-én, Galántán került megrendezésre a felvidéki Ringató foglalkozásvezetők első találkozója, melyre Pozsonytól Kassáig bezárólag érkeztek a foglakozásokat vezető pedagógus kollégák.

A találkozót Berky Angéla, az SZMPSZ Óvodapedagógiai Társaságának elnöke nyitotta meg, aki köszöntötte a meghívott vendégeket, előadókat, a foglalkozásvezetőket, a szülőket és a sajtó képviselőit. Megnyitójában felelevenítette a Cseperedő program elindulásának kezdeti lépéseit, az eddig elért eredményeket és az elkövetkező időszak céljait.

2012-ben, a magyar kormány által elindított „2012 a külhoni magyar óvodák éve” program keretében Szlovákiában elindultak a Ringató foglalkozások.  A Cseperedő program támogatója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a projekt felvidéki szervezését, koordinációját Berky Angéla, valamint Horváth Judit és Horváth Adrián által vezetett Galánta és Vidéke Társulás végzi.

A Ringató foglakozások célja a közös játék, éneklés élményének megteremtése szülő és gyermeke között. Valamint az is, hogy a „kisgyermekes szülők az óvodai beiratkozások előtt olyan közösségi hálót építsenek ki egymással, mely az anyanyelvre épülve megalapozza a családok kapcsolatát, s egyben megerősíti bennük a magyar óvoda és utána a magyar iskola választását.”

A Cseperedő program alapját a Ringató foglakozások adják, jelenleg felvidéken 18 foglalkozásvezető, 20 településen, helyszínen tart foglakozásokat.

A rendszeres heti foglalkozásokon túl fontos a szakemberekkel (szülésznő, baba és gyerekpszichológus, logopédus stb.) való alkalmi előadások szervezése is, melyek segíthetik a nevelés eredményességét a családban. A Cseperedő program másik alkotóeleme, a Szülők iskolája előadássorozat lehetőséget és alkalmat biztosít a szülők számára, hogy a gyermek fejlődésével, egészségével, nevelésével kapcsolatos kérdéseikre válaszokat, tanácsokat és megoldásokat kapjanak a szakemberektől, észrevegyék, hogy minden családban vannak apróbb-nagyobb nehézségek, nincsenek egyedül.  Csörgő Andrea, pedagógus, perinatális szaktanácsadó, Eliaš Bošák Tünde, gyermekpszichológus és Vida Ágnes, baba-mama pszichológus segítenek abban, hogy a szülők harmonikus életet élhessenek, amibe beletartozik a gyermekükkel való jó kapcsolat, az önismeret és a szakmai kiteljesedés lehetősége egyaránt.

A Ringató megálmodója, a Forrai Katalin-díjas énektanár, karvezető, Dr. Gállné Gróh Ilona és leánya, Gáll Viktória Emese is aktív részese volt a galántai találkozónak. Az általuk vezetett Ringató foglakozáson vettek részt a találkozóra érkezett édesanyák és édesapák gyermekükkel.

Az ölbeli játékok (lovagoltatók, hintáztatók, sétáltatók, altatók, kéz-kar-láb-játékok) közben gyerekdalokat, magyar népdalokat énekeltek közösen. Fontos tudni, hogy a tanítás nem a kicsinyeknek szól, hanem a felnőtteknek. A gyerekeknek nincs semmi feladatuk, nem kell semmit produkálniuk, csak ott vannak velük, ha kedvük van, bekapcsolódnak egy-egy játékba. A szülők közösségben élik át az éneklés örömét, a gyerekek pedig  ízlésformáló, "tiszta forrásból" merített zenei élménnyel találkozhatnak. A kisgyermek számára ezek a mozgásos-énekes vagy mondókás játékok jelentik a művészeti nevelés csíráit. A játékok érzelmi hatása hozza számukra azt a katarzist, amit a felnőttnek egy színdarab, vers, regény, egy festmény, zenemű vagy bármely más művészeti alkotás jelenthet. A kisgyermeknek fontos, hogy a hozzá érzelmileg legközelebb álló felnőttel, szülővel, nagyszülővel élje át ezt az örömet.

A rendezvényen, Pék László prezentációjában rámutatott arra, hogy „a beiratkozási programok tapasztalatai azt jelzik, hogy nem elég a szülőt akkor megszólítani, amikor gyermeke iskolába készül, sőt már az is késő, amikor gyermeküknek óvodát választanak. Korábban kell őket megszólítani, akkor, amikor szülővé válnak. Ezt a célt szolgálják a baba-mama klubok, melyek találkozási lehetőséget biztosítanak a társadalmi élettől időszakosan elszigetelt kismamáknak. Fontosnak tartja „a baba-mama klubok, játszóházak létrehozását a Ringató programra és a gyermeknevelést szolgáló egyéb foglalkozásokra építve, melyek a nevelés eredményességét segítik a családban. A Cseperedő program elindítása az óvodáskor előtti programok koordinálását biztosítja. A foglalkozások célja, hogy a kisgyermekes szülők az óvodai beiratkozások előtt olyan közösségi hálót építsenek ki egymással, mely az anyanyelvre épülve megalapozza a családok kapcsolatát, s egyben megerősíti bennük a magyar óvoda és utána a magyar iskola választását.”

Csenger Ferenc, a Szülők iskolája előadás sorozathoz új lehetőségként mutatta be a TSMT – Tervezett Szenzomotoros Tréninget, ami egy mozgásterápia, melynek neurofiziológiai háttere megegyezik más szenzomotoros terápiák hátterével. Az Állapot- és Mozgásvizsgáló tesztet követően a szülők maguk is láthatják gyermekük aktuális fejlettségét a mozgáskoordináció, a kognitív folyamatok elsajátítása és az idegrendszer működésének érettsége terén. A terápia segítségével fejlődés várható az érzékelés és az észlelés, a lateralitás és dominancia, valamint a testvázlat, a figyelem, koncentráció, a szerialitás, a ritmusérzék, a kommunikáció és az anyanyelvi képességek terén.

A Ringató foglalkozásvezetők kerekasztal beszélgetés keretében folytattak tapasztalatcserét a Cseperedő program beindításáról, megvalósulásáról, a személyes élményekről. Célként definiálták egy olyan országos lefedettségű szakértői adatbázis létrehozását, melynek segítségével a szülők probléma esetén bármikor szakemberekhez fordulhatnak segítségért.

Módszertani, szakmai kérdéseikre Dr. Gállné Gróh Ilona adott válaszokat, megoldásokat, tanácsaival segítette őket.

A rendezvény zárásaként Dr. Gállné Gróh Ilona és Gáll Viktória közös játékra, éneklésre hívta a jelenlévőket.