Jelenlegi hely

„A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.”

Adventi szavalóverseny Déván

/ Orosz Erzsébet /
orosz.erzsebet képe
A dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum XVII. alkalommal szervezte meg az Adventi koszorú vallásos versek versmondó versenyét, amelyet 2019. december 7-én, szombaton, délelőtt 10 órai kezdettel tartottak
a_teglas_gabor_liceum_elsos_diakjainak_eloadasa.jpgadventi_szavaloverseny.jpgdijazottak.jpgkovaszna_megyei_hangshowrock.jpg

Minden évben egy téma köré szervezik a versenyt. Az idén az ablak volt a szimbólum, mely a belső és külső világ, valamint a földi lét és a túlvilág közötti kapcsolat kifejezője. Az ablak válaszfalat alkot a valóságos és a szellemi világ között, a fény, az isteni üdvösség közvetítője. Az emberi lélek az ablakon keresztül tud kapcsolatot teremteni a fénnyel és Istennel.

Erdély több szórványtelepüléséről érkeztek versenyzők: Medgyes, Gyulafehérvár, Szeben, Arad, Zsobok, Nagyenyed, Szilágycseh, Petrozsény, Lupény, Vajdahunyad, Csernakeresztúr. Magyarországról, a testvérvárosi településről, Szarvasról jöttek szavalók. A  diákoknak egy magyar szerző istenes versével kellett készülniük. A 140 résztvevő a következő korcsoportokban versenyezett:

•          előkészítő-I-II. osztály

•          III-IV. osztály

•          V-VI. osztály

•          VII-VIII. osztály

•          IX-XII. osztály

Az első osztályosok kis előadása teremtette meg az ünnepélyes hangulatot, amelyet tovább fokozott az iskola balett táncosainak műsora. A köszöntők után a résztvevő gyerekek korosztályonként elvonultak egy-egy osztályba, ahol a zsűritagok figyelmesen hallgatták szavalataikat. Nem volt könnyű dolog eldönteni, hogy ki szavalt jobban, hisz nagyon sok tehetséges diák érkezett a versenyre. Ezt tapasztaltam a gyulafehérvári Petőfi Sándor Program ösztöndíjas társammal is, hisz mindkettőnket felkértek a szavalatok rangsorolására a pedagógusok mellé.

A verseny után, az eredményhirdetésig a Kovászna megyei Hangshowrock együttes lépett fel, és a jelenlévők megtekinthették az iskola folyosóin az „Ablakok”  fotókiállítást.

A díjazáson sokan izgultak, hogy vajon hallani fogják-e nevüket. Mindenki nem lehet győztes, de a támogatóknak köszönhetően sok diákot megjutalmaztak. A versenyre külön díjat biztosított a  Szent Ferenc Alapítvány, a Dévai Páduai Szent Antal Plébánia, a Dévai Unitárius Egyházközség, az RMDSZ Dévai Nőszervezete, valamint Hunyad megyei szervezete, a Nyugati Jelen regionális napilap, a Dél-Erdélyért Kulturális Társaság és a Corvin Kiadó.

A szombati szavalóverseny jó alkalmat kínált arra, hogy mind ráhangolódjunk az adventi időszakra. Ha nem is került minden utazótáskába egy oklevél és jutalomkönyv, úgy gondolom, ennél sokkal nagyobb értékkel térhetett haza minden résztevő: lélek-ablakként befogadták a versbe foglalt fényt, az Isten-élményt. Hamvasi Béla gondolata alapján, „A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle”. Elmondhatjuk, hogy áldássá vált bennünk a fény.