Jelenlegi hely

Forradalmi emlékműsor Vukováron

/ Bódi Viktória /
bodi.viktoria2023 képe
A Vukovári Magyarok Egyesületének tagjaival történelmi, és irodalmi műsorral emlékeztünk meg az 1848-as forradalom, és szabadságharc eseményeiről, fontosságáról a Magyar Házban.
Március 15. VukováronMárcius 15. VukováronMárcius 15. VukováronMárcius 15. Vukováron

A legnemzetibb magyar napunkat hazafias versekkel, énekszóval, és katonadalokkal ünnepeltük meg a magyar házban. A történelmi részben a 1848-49-es események ismertetése, és azok fontos szereplőinek bemutatása után szóba került a harcba vonuló katonák toborzása, így a tagok tolmácsolásában verbunkot, és toborzókat hallhattunk. Az irodalmi műsorban többek között meghallgattuk Arany János: "Nemzetőrdal", Gyulai Pál: "Hazám"; Vajda János: "Se földem, se házam", Reményik Sándor: "Erdély márciusa" című verseit. Ezek után az Őszirózsa Asszonykórus felelevenítette az ismerős toborzókat, katonadalokat. 

Március 15-e az az ünnep, amelyről minden magát magyarnak vallónak a magyar szabadság, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jut eszébe. Ahogy világszerte megemlékeznek róla, úgy a horvátországi magyarok is számos helyen mintegy negyven ünnepi műsort tartottak, úgy Baranyában, Szlavóniában, Zágrábban és környékén, mint a tengermelléken. A helyi magyarság számára büszkeségre ad okot, hogy több drávaszögi és szlavóniai 48-as hősről tudunk. Ács Gedeon, Tóth Ambrus, Béni Izsák, Apostol János, Antal Mihály, Damjanich János, Knezić Károly, ők mind a magyar szabadságért éltek-haltak, nevüket emlékhelyek őrzik Horvátország-szerte. 

A 48-as eszmékről, célokról, az akkori események következményeiről szóltak az ünnepi műsorok szónokainak beszédei. Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, és országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy: március 15-e egyik üzenete az, hogy hazánk, és a nemzetünk érdekében összefogva, együttes erővel, egymást segítve kell előre haladnunk.”