Jelenlegi hely

A Gaudeamus Alapítvány által adott ösztöndíjak

/ Ferencz Orsolya /
ferencz.orsolya képe
2016. február 20-án, a Segesvári Mircea Eliade Főgimnázium magyar tagozata szalagavató ünnepsége alkalmat adott arra, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak a Segesvári Gaudeamus Alapítvány ünnepélyes keretek között adja át az ösztöndíjakat. Az öszöndíjakat Tóth Tivadar, a Gaudeamus Alapítvány igazgatója adta át.

A segesvári Gaudeamus Alapítvány sokoldalú tevékenységet folytat a Segesvár és környékbeli magyar közösség művelődési életének megszervezésére és fejlesztésére. Erőfeszítéseket tesz a segesvári magyar nyelvű oktatás fenntartására és támogatására. Az alapítványt maga a magyar közösség hozta létre azzal a céllal, hogy az anyanyelven való tanulást és a szülőföldön való megmaradásunkat segítse.

Ami a segesvári magyar oktatást illeti az alapítvány ösztöndíjakkal támogatta az Aurel Mosora iskola és a Mircea Eliade Főgimnázium magyar tagozatán tanuló diákokat.

2015-ben 42 diák részesült ösztöndíjban, amiből, 23 segesvári, 9 bentlakó, 3 fehéregyházi, 1 szederjesi, 4 héjjasfalvi, 2 nagybúni. Az ösztöndíjak és támogatások jelentős mértékben járulnak hozzá a diákok oktatásához. Ezekhez az összegekhez adódik hozzá a bentlakó gyerekek ingázási és bentlakási költségeihez, az RMDSZ által működtetett Communitas Alapítvány által nyújtott támogatás.

A támogató szervezetek névsora:

  • Hilfsverein Nymphenburg Alapítvány, 
  • az amerikai Connecticut-i Magyar Kultúregyesület
  • gróf Bethen Miklós ösztöndíj
  • Lukács László, volt diák ösztöndíja 
  • Farkas Miklós - Gaudeamus ösztöndíj
  • Veress Zsombor gyógyszerész, az alapítvány igazgató-helyettese ösztöndíja 
  • Dr. Buzogány Dezső, a kolozsvári protestáns teológia és a Babes-Bolyai Tudományegyetem professzorának ösztöndíja 
  • Nagy jelentőségű támogatás a Gaudeamus Alapítvány Baráti Társaságának (GABT) támogatása
  • a budapesti Knorr-Bremse Vasúti Járműrendszerek Hungária KFT-t, (Hvozdovitz Tibor mérnök úr, az iskola volt diákja közvetítésével) jelentős támogatás
  • Gróf Bethlen Miklós családját.

Az igazgató külön megköszönte az év végén küldött igen jelentős adományokat az adományozóknak: Agis Computer KFT Kolozsvár (tulajdonos - igazgató Lőrincz István, az iskola volt diákja), Curtea Veche Publishing Bukarest (igazgató Máté Arsene Irén, az iskola volt diákja), TBS-Aviation KFT Segesvár (tulajdonos-igazgató Szőke Erőss János, ügyvezető igazgató Bethlendi Alice, az iskola volt diákjai), IKOS-Székelyudvarhely (Albert Júlia kereskedelmi igazgató, az iskola volt diákja)

Az ösztöndíjak nyertesei ebben az évben: Bocskay Boglárka a 12. reál osztály tanulója. A legjobb humán osztályos diák és a Rubin Gyógyszertár ösztöndíjának nyertese, Fülöp Emese, 12. humán osztályos diáklány. 

2003-ban, Dr. Buzogány Dezső a kolozsvári protestáns teológia és a Babes-Bolyai Tudományegyetem professzora, iskolánk volt diákja, ösztöndíjat alapított, amelyet minden évben a legjobb bentlakó tanuló kap meg. Az idei évben Nagy Júlia Klára, 11. humán osztályos diáklány nyerte el. 

Tóth Tivadar igazgató úr végül megköszönte mindazoknak, akik jövedelemadójuk 2%-át a Gaudeamus Alapítványnak adományozták, így járulva hozzá a segesvári oktatás és művelődés fenntartásához. Az igazgató kihangsúlyozta: "Tudatában kell lennünk annak, hogy aki az Alapítványt támogatja, az valójában közösséget, és mint láttuk a diákokat, az iskolát segíti. Az alapítvány csak eszköz a helyi magyar közösség megmaradási törekvéseiben. Az alapítvány vezető testülete és munkatársai azon dolgoznak, hogy a közösség céljait megvalósítsák, művelődési igényeit kielégítsék és az anyanyelvi oktatást támogassák. Ezt a munkát nem végezhetik sikeresen az önök támogatása nélkül. Köszönjük, hogy eddig is mellettünk voltak, segítettek, támogattak. A jövőben is szeretettel várjuk önöket az iskola és az alapítvány rendezvényeire."