Jelenlegi hely

Gyulafehérváron is becsengettek

/ Molnár Balázs /
molnar.balazs képe
Gyulafehérvárt sem kerülte el az iskolacsengő hívó szava. A Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceum Diákjai már szeptember 12-én megérkeztek a bentlakásba, mivel nekik vasárnap megkezdődött iskolai tevékenységük első momentuma, a tanévnyitó ünnepség.

A Szent Mihály érseki székesegyházban a „Veni Sancte”  szentmisével kezdődött az ünnepség. Ennek keretében dr. Horváth István főesperes-plébános prédikációjában Isten áldását kérte a diákokra, szülőkre, tanárokra, s az iskola működéséhez hozzájárulókra. Ezután a diákok-, tanárok- és szülőkből álló sokadalom átvonult az iskola udvarára, amely szintén a várban található, csupán párszáz méterre.

Dr. Gál László, az iskola igazgatója köszöntő beszédet mondott a jelenlevőknek. Nagy hangsúlyt fektetett az újonnan érkező gólyák köszöntésére, vagyis a kilencedik osztályosokra. Minden diákot név szerint köszöntött, s ellátta őket hasznos tanácsokkal. Emellett megköszönte a felsőbb éveseknek, hogy idén is visszatértek. Beszélt a tavalyi szép eredményekről, a sikeres érettségi vizsgákról, s hogy mennyire fontos a szerepük az erdélyi magyar keresztény értelmiség kinevelésében. A tavaly érettségizők jóval az országos átlag fölött teljesítettek, s az idei végzősök is ezt a példát tartják szem előtt. A líceumba túlnyomó részt Székelyföldről és Csángóföldről érkeznek a diákok, de vannak más vidékekről is. A szeptember 14. is ünnepséggel kezdődött, mivel a „kisiskola”, ahogy a tanárok egymás közt nevezik, szintén megnyitotta kapuit. A GMGK 2007-ben fogadta be az 1-8. osztályt oktatási rendszerébe, mivel addig a Vasile Goldiş Általános Iskola magyar tagozatán tanulhattak magyarul a környékbeli gyerekek.

Mivel nem volt meg a minimum létszám ahhoz, hogy minden évfolyam külön osztályt alkosson, összevont osztályokban tanultak, ami negatívan befolyásolta az oktatás minőségét. Ide főleg Gyulafehérvárról és a környék falvaiból, Vajasdról, Alvincról és Magyarigenről járnak be a diákok, illetve a Szent Ferenc Alapítvány gyulafehérvári gyermekházából, ami az iskola közvetlen szomszédságában van. Az ünnepi megnyitó végén Farkas László római katolikus lelki vezető, és dr. Gudor Kund Botond református esperes Isten áldását kérte az iskola tanulóira.