Jelenlegi hely

Ha nincs is annyi rendezvény…

Évkezdés Morvaországban

/ Harlov-Csortán Melinda /
harlov.csortán.melinda képe
Sokszor mondják, hogy lassan indul az év, és ez igaznak tűnhet Morvaország 2020-s évére is, azonban a valóság mást mutat.
Brünn, Csehország 2020Ostrava, Magyar Klubadminisztratív hírek, feladatokvárosi kisebbségi rendezvény a kisebbségek szervezésében

A naptári év kezdetén sok az adminisztratív feladat, például a tagsági díjak begyűjtése, a taglista frissítése, elszámolások és összesítések készítése az elért eredményekről és megvalósított tervekről. Így bizton elmondható, hogy a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének helyi egyesületeiben funkciót betöltő személyek mind igen elfoglaltak ezekben a hetekben.

A jelenlegi feladatok és az elmúlt időszakok elszámolása mellett még egy nagy feladat hárul ilyenkor minden szervezetre, különösen a diaszpóra magyar civil és egyházi intézményeire, akiknek feladatai közé tartozik a magyar identitás és a közösség megtartása, valamint annak reprezentációja helyi, regionális, országos vagy akár nemzetközi szervezetekben és eseményeken is egész évben. Az elkövetkezendő időszakra vonatkozó programszervezés és az ezekhez szükséges anyagi feltételek biztosítása a következő feladatcsoport. Ilyen esetekben a hagyományos, minden évben megvalósuló programok mellett (mint például nemzeti ünnepeink méltó megünneplése vagy a helyi civil szervezet szerepvállalása éves városi programokon - ilyen például a brünni magyarok esetében a kerületi (megyei) és városi kisebbségi rendezvények, ahol szervező feladatokat is ellát az egyesület-) a közösség tagjai által megfogalmazott új igények (mint például Ostraván a fiatal felnőttek igénye találkozóik helyszínével kapcsolatban) megvalósítására is törekszünk. Az év folyamán sok ötlet, felajánlás érkezik, melyekről szintén ilyenkor döntenek a helyi egyesület vezetői. Ezek után megfelelő időpontot és helyszínt kell találni, amire szintén az év eleji „lassú” időszakban van lehetőség. Brünn esetében nemcsak új programok (adatbiztonsági előadás) ötlete fogalmazódott meg idén, de új helyszínek és így új együttműködések lehetősége is (nemzeti ünnepeinkről tartott megemlékezések vagy a Katalin-bál megszervezése kapcsán).

A programszervezés során fontos hangsúlyt fektetünk még mind a magyar, mind a helyi évfordulókra, és törekszünk kapcsolódni az adott év tematikájához is. Így növeltük a 2019-es évben a külhoni magyar gyermekek évében a gyermekprogramok számát, illetve a gyermekfoglalkozásokat hagyományos ünnepeinkkor is Ostraván. Brünnben a kisgyermekes családok önálló csoportot alkottak a helyi egyesületen belül, hogy még jobban saját igényeiknek megfelelően tudják alakítani az eseményeiket és a kommunikációt is. A 2020-as évben a trianoni centenáriumról Ostraván központi rendezvénnyel, míg Brünnben rendezvénysorozattal emlékezünk meg. A helyi egyesületek közösségteremtő szerepéből kifolyólag is nagy jelentőségű a tagtársak kerek születésnapjainak közös megünneplése. Továbbá kulturális küldetésük megvalósítása érdekében kiemelt hangsúly fordítódik a programok változatosságára, hogy a képzőművészet, az irodalom, a zene vagy a történelem egyenlő hangsúllyal szerepeljen a gyakorlati ismeretek átadásának sokfélesége mellett is. Mindemellett törekszünk a közelmúlt sikeres rendezvényeit hagyománnyá formálni, ennek megfelelően folytatni kívánjuk a közös filmnézéseket a Prágai Magyar Intézet elengedhetetlen és nagyvonalú segítségével a magyar film napja megrendezésével április végén idén második alkalommal Morvaországban is.

Az ilyen jellegű programszervezés nemcsak a programok kiválasztásával történik, de komoly egyeztetésekkel is jár a társszervezetekkel, hogy a legmegfelelőbb időpontot találjuk meg, és így a lehető legszélesebb közönség számára tegyük elérhetővé az adott eseményt. Ezek után a meghívandó előadókkal a kapcsolatfelvétel és időpont egyeztetés egy időben történik a helyszín és a szükséges anyagi és tárgyi igények megteremtésével és az esemény kommunikációjának megszervezésével és megvalósításával is. Az anyagi háttér biztosítása nonprofit diaszpóra szervezetekként elsősorban pályázati úton történik, melyek leadási határideje (mind az előző év elszámolásával kapcsolatban, ami az idei év pályázati részvételének előfeltétele, mind a 2020-as célok megvalósításáért januárban történik). Itt a célok, azok anyagi igénye mellett, számtalan hivatalos dokumentum beszerzése és lefordítása is a helyi szervezetek tagjainak feladatai közt szerepel. Az év eleji adminisztratív feladatok tehát, melyek mind az előző évre, mind a közeljövőre vonatkoznak, ebben a januári időszakban esedékesek, és találkozások, megbeszélések egész sorát igénylik. 

Mindezek ellenére, illetve mellett programokat is rendezünk mind Brünnben, mind Ostravában. Brünnbe a Prágai Magyar Református Missziói Gyülekezet lelkésze, Éles György, látogatott el év eleji istentiszteletet és a trianoni eseménysorozathoz kapcsolódó sorozatunk első előadását megtartani, ez utóbbi a magyarországi tanácsköztársaság emlékezetéről szólt. Ostravában a magyar kultúra napjához kapcsolódóan különleges klubnapot szerveztünk, ahol a Himnusz születésének, későbbi történetének megismerése mellett érdekes információkat hallhattunk a nemzeti lobogó szimbolikájáról is. Az előadást közösségünk fiatal és elkötelezett tagja, Brünn Máté tartotta, ami után könnyed beszélgetés és a magyar kultúra egyik alapkövét részét képező magyar muzsika is szerepet kapott közös éneklés és tánc formájában. Mindezek alapján elmondható, hogy a morvaországi magyarság számára a semmi esetre sem lassú január feladatokkal és közös munkával volt teli a programok mellett, ami biztosítékot jelent, hogy terveink szerint a 2020-as év további hónapjai még mozgalmasabbak lesznek kirándulások, előadások és más közös élmények segítségével.