Jelenlegi hely

Határtalanul Felvidéken

/ Dávid Zsuzsanna /
david.zsuzsanna képe
Találkozásaim a Határtalanul Program diákcsoportjaival Zoboralján, az Esterházy János Zarándokközpontban.
Határtalanul ZoboraljánHatártalanul ZoboraljánHatártalanul Zoboralján

Több mint nyolc hónapja támogathatom munkámmal az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesületet Alsóbodokon, Zoboralja szívében. Ez alatt az idő alatt több száz anyaországi diákkal találkozhattam, akik a Határtalanul Program támogatásával látogattak el hozzánk és személyesen fogadhattam őket az Esterházy János Zarándokközpontban.

Számomra valóban konkrét, megélt tapasztalattá vált ennek a programnak és célkitűzéseinek a fontossága. A kirándulásnak nem titkolt szándéka, hogy az élményszerzés mellett valami nagyon komoly, zsigerig ható tapasztalat legyen az, amivel ezek a fiatalok hazatérnek. A Határtalanul Program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése, ellátogatva a külhoni magyarlakta területekre.

„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj” (Radnóti Miklós), de aki busszal, hátizsákkal bebarangolja a Felvidéket, annak arcok, emlékek, nyitott kapuk és magyar emberek maradnak a szívében, akik büszkén osztják meg az idelátogató ifjú honfitársaikkal szűkebb hazájuk kincseit és nem utolsó sorban példát adnak hazájukhoz, szülőföldjükhöz való hűségükről. A történelem tanúinak, a váraknak, tájaknak a szépsége mellett a leghitelesebb tanúk azok az itt élő emberek, akik nemzedékek óta nap, mint nap a magyarság mellett döntenek, élik és továbbadják kultúrájukat, anyanyelvüket. Trianon után több, mint száz esztendővel is őrzik és örökségként adják át gyermekeiknek, unokáiknak legnagyobb kincsüket, hitüket és magyarságukat.

A Határtalanul Programban évről évre több ezer fiatal megélheti a mindenki által ismert dal igazságát, hogy "Egy vérből valók vagyunk". A program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein. A diákok általános iskolások, többnyire hetedik osztályos fiatalok. Pedagógusként korábban is örömmel foglalkoztam ezzel a korosztállyal. Ismerem szárnypróbálgatásaikat, vívódásaikat, időnként végletekig mókás kedvű, máskor meg nem értett keserű pillanataikat is. Szeretem őket és bízom bennük!

Az Esterházy János Zarándokközpontban az őszi és a tavaszi időszakban folyamatosan érkeznek a csoportok a Határtalanul Program keretében. A diákok a felvidéki  mártír gróf személyén keresztül megismerhetik a felvidéki magyarság huszadik századi történelmét és mindazokat az emberi, magyar és keresztény értékeket, melyekért vértanúként az életét adta. A szülőföld és a magyarság szeretetét, a Kárpát-medencében együtt élő népek kölcsönös tiszteletét, a hit minden körülmények felett megtartó erejét. Esterházy János személye egyedülálló módon foglalja magába mindazt az értéket, amit a Határtalanul program közvetíteni kíván. Néha úgy érzem nem könnyű, de annál szebb feladat az ő küzdelmes életén, mérhetetlen szenvedésein és örökségén keresztül felragyogtatni a legnemesebb emberi értékeket ennek a korosztálynak. A találkozások mégis visszaigazolják a bizalmamat és lelkesítenek. A gyermek és felnőtt kor határán lévő, nyiladozó értelmű ifjúságnak nagyon erős az igazságérzete és az igazság utáni vágya. Esterházy János őket sem hagyja közömbösen, hiszen az élet értelme után kutatva ők is keresik a válaszokat azokra a bizonyos nagy kérdésekre. Szabadságról, szeretetről, élethivatásról, megbocsátásról, békéről. Esterházy János utolsó üzenete a felvidéki magyarsághoz, szólhat a mai magyar fiatalsághoz is. „Egyet kérek tőletek, szívünk-lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatra sem, mert ez az, ami átsegít a legnehezebb időkben is.”

Az érkező diákcsoportokat Ifj. Csámpai Ottóval, a zarándokközpont igazgatójával egy-két órás program keretében vezetjük végig a zarándokhelyen. Bemutatjuk számukra az emlékmúzeumot, Esterházy János életét, szenvedéstörténetét és lelki örökségének gyöngyszemeit. Az Esterházy János Zarándokközpont 2017 óta mindig tárt kapukkal várja a látogatókat. Története nem különben példaértékű, hiszen Paulisz Boldizsár egykori iskolaalapító személyes kezdeményezésének és áldozatos munkájának gyümölcseként épülhetett fel a zarándokhely és a kápolna, mely befogadta Gróf Esterházy János hamvait.

A fiatalokkal való találkozásaink a dombtetőn, a csodálatos zoboraljai tájra, a Csitári hegyekre rátekintő Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában érnek végét. Az altemplomban Esterházy János sírjánál kegyeletadással, koszorúzással, imával fejezzük ki tiszteletünket, majd a kápolnában fejeződik be a vezetett látogatás, ahol a gyerekek megérthetik a hely küldetését. A kápolnában több alkalommal is megleptek a gyerekek, amikor gyönyörű közös énekkel, imával fordultak az oltárhoz és Magyarok Nagyasszonyához.

A Határtalanul Program tanulmányi kirándulás. Több más program elem mellett kötelező része, hogy egy magyar tannyelvű iskolát felkeressenek a csoportok és így találkozhassanak kortársaikkal. Egy ilyen iskolalátogatáson örömmel tapasztaltam, hogy a helyi és a vendég diákcsoportok ismeretterjesztő és kulturális műsor keretében mutatták be egymásnak szűkebb hazájukat, dalokkal és tánccal is megajándékozva egymást. De még jobban meghatott, hogy a látogatás kötetlen részében a gyerekek között közvetlen beszélgetések alakultak ki, elérhetőségeket cseréltek, emberi kapcsolatok születtek.

Nagyon sok értékes tapasztalattal, élménnyel lettem gazdagabb az itt eltöltött időszak alatt. De a legkedvesebbek és egyben legértékesebbek a találkozások voltak. Mindenekelőtt hálás vagyok az itt élő embereknek, és határtalanul örülök, hogy több ezer fiatal juthat el külhoni magyarlakta területekre a Határtalanul Program segítségével.