Jelenlegi hely

Hatvani István emlékezetére

Csapatunk névadója előtt tisztelegtünk

/ Rákos Ágota /
rakos.agota képe
“S mi a természet zára, nyitja? Isten-dicsőségül tanítja.” /Arany János:Hatvani /
Érkeznek a megemlékezőkFáklyával a sötétbenCsúsz Balázs köszöntötte az egybegyűlteketEmlékezők

A tavalyi esztendőben számos rendezvény kapcsolódott Hatvani István nevéhez, születésének 300. évfordulója alkalmából. Az idei évben is tovább folyatódtak a megemlékezéshez kötődő programok, így kiállítás nyílt az ördöngős professzor ránk maradt tárgyaiból a rimaszombati múzeumban, mely tárlat 2020 január 30-ig megtekinthető. Végül a megemlékezés-sorozatot méltón zárja majd az a könyvbemutató, ahol egyszerre három kötetet fognak a nagyközönség előtt bemutatni a rimaszombati Csillagházban 2019.11.26-án, melyek a polihisztor emlékezetét kívánják megtartani, hírnevét öregbíteni.

Hatvani István, a magyar Faust, orvosdoktor, matematikus, bűvész, a Debreceni Kollégium tanára, Rimaszombatban látta meg a napvilágot 1718. november 21-én Hatvani Gergely könyvkötő és Mester Judit gyermekeként. Tizenöt éves koráig Rimaszombatban nevelkedett, ezután Losoncra került, ahol Kármán András volt a tanára, majd másfél év után Kecskeméten folytatta tanulmányait. Rév-Komáromban, már mint tanító foglalatoskodott, majd 1738-ban iratkozott be a Debreceni Református Kollégiumba. Középiskolai tanulmányait 1745-ben fejezte be, miután hazatért Rimaszombatba.

A Debreceni Várostanács pártfogásába vette az ifjú tehetséget, így lehetősége nyílt rá, hogy külföldi egyetemen folytasson tanulmányokat. Szülőhazájába visszatérve 1749-ben foglalta el a Debreceni Református Kollégiumban a mértan és bölcslet tanári székét. Még ugyanebben az évben feleségül vette Csatári István debreceni szenátor leányát, Máriát. Orvosként Debrecenen túlmutató hírnévre tett szert, külhonban is ismerték munkásságát. A Debreceni Gyógyszertárak főfelügyelőjeként lehetősége nyílt rá, hogy hivatalát, tudományos kísérletek színhelyéül használja. Mindemellett csillagászattal is foglalkozott, ő volt az, aki 1757-ben Debrecen városának földrajzi fekvését csillagászati szabályok szerint meghatározta. 1786. november 16-án hatvanhat évesen hunyt el epebajban.

A nevét viselő rimaszombati 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat,1991-ben állított emléket egykori szülőházának közelében, s minden évben a polihisztor születésének napján, november 21-én, megemlékezéssel tisztelegnek névadójuk emléke előtt. Az idei évben a múltidézés nyitásaként felhangzott a Cserkészinduló, majd Csúsz Balázs, ismertette a jelenlévőkkel Hatvani István életét, munkásságát, a róla szövődött legendák sorát. A beszédet követően az emlékezés koszorúját helyezték el a cserkészek. Az ördöngős professzor életére és munkásságára való visszatekintést népi imádságunk zárta.