Jelenlegi hely

Hogyan kezdődött 2019 Morvaországban?

/ Harlov-Csortán Melinda /
harlov.csortán.melinda képe
Hagyományosan a tél a sötétebb, hidegebb hónapok sora, amikor azt gondolhatnánk, hogy az embereknek kedvük sincs igazán kimozdulni. Azonban ez korántsem mondható el a morvaországi magyar közösség tagjairól. Változatos rendezvények és dolgos mindennapok váltják egymást mind Brünnben, mind Ostravában, ahol ezen sorok írója lehetőséget kapott, hogy aktív résztvevője legyen a közösségi életnek.
CsMMSz Brünn Helyi EgyesületCsMMSz Ostravai Helyi EgyesületSzer+elem+ez?Farsang Ostrava 2019

Számos oka lehet annak, hogy az élet nem áll meg a hideg hónapokban. Talán az a tény, hogy az ünnepi kivilágítás és az esti tűzijátékok sora nem hagyott alább januárban sem, segített tovább örökíteni az ünnepi hangulatot és a boldog közösségi élményeket. Az sem elhanyagolható szempont, hogy az évelején nyílt meg számos központi pályázati lehetőség, mely nemcsak az együttdolgozást, a sűrű telefonegyeztetések vagy megbeszélések sorát hozta el Brünnben és Ostravában is, hanem lehetőséget adott arra, hogy az előttünk álló év programjait és feladatait áttekinthessük. Csak egy-két példát említve, a brünni nagy múltú magyar diákszövetség, a Kazinczy Ferenc Diákkör idén ünnepli félszázados fennállását, amiben a Cseh- és Morvaországi Magyar Szövetség Brünni Hegyi Egyesülete is több szálon és tevékenyen bekapcsolódik. Ennek az oka a közös célkitűzések mellett az a hagyományos, sőt személyekhez kötődő közvetlen kapcsolat, szinte folytonosság, mely a két szervezetet jellemzi/összeköti. Ostravában pedig a szintén hosszú múltra visszatekintő Magyar Klub megújítására készülnek kívül-belül.

A programok folyamatosan követik egymást sűrű sokaságban, az évbúcsúztató események szerves folytatásának tekinthető a két év eleji kiállítás. Ezeken két olyan kiemelkedő történeti személyiség került bemutatásra, akik egyaránt kötődnek a mai Magyarországhoz és a környező országok bizonyos városaihoz, lokális történeti kincseihez. Ornai Norbert és Széchenyi István személyes története mellett a tágabb kulturális, gazdasági és történelmi háttérről is gazdag képet kaphatott a közönség. Kiemelkedő mindkét kiállítás képi anyaga, és az a számos idézet és forrásrészlet, mely még emlékezetesebbé teszi az élményt. Fontos kiemelni, hogy mindkét kiállítás a prágai Magyar Intézet közreműködésével jutott el Morvaországba.  

A magyar kultúrát és történelmet ismertető rendezvények mellett számos közösségi programra is sor került. Hetente kerülnek megrendezésre a klubdélutánok keddenként Ostravában és szerdánként Brünnben, ahol felhőtlen beszélgetésre, közös emlékek felelevenítésére vagy születésnapok megünneplésére is van lehetőség. Emellett számtalan „egyedi” akció is megvalósul, közös báli élmény, színházazás vagy „csak” egy önfeledt koccintás, nem beszélve a csoportos film- vagy fotónézegetésről. A programok sorából nem hagyhatók ki az elsősorban a legfiatalabbak, illetve a fiatal felnőttek számára szervezett programok sem. Ostravában úti beszámolók és gyermek farsang lázas előkészülete zajlott, míg Brünnben rendszeres babafoglalkozásokkal és színházi előadással járulnak hozzá „az új nemzedék tagjai” Morvaország pezsgő közösségi életéhez.

Ez a rövid áttekintés is jól mutatja, mennyire vibráló volt az élet a morvaországi magyar közösségekben még télvíz idején is. A programok változatossága, az együttműködések és a tevékenységek sokasága mellett mégis talán az a legmegragadóbb, hogy ezt a sok-sok munkát (mert azért nem szabad elfelejteni, mennyi előkészítéssel, helyszíni szervezéssel jár bármelyike a felsorolt eseményeknek) mind kivétel nélkül egymásért, a közösségért végezték. Sőt, mi több, külön juttatás vagy ellenszolgáltatás nélkül valósítják meg ezt a dolgos kezek saját szabadidejükből, és energiájukból. Felmerülhet a kérdés, hogy az elkötelezettség és a hosszú évek hagyománya mellett, mi a záloga ezeknek a közösségeknek: a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének országos és helyi szervezetei. Mind Ostravában, mind Brünnben ezekben a hetekben rendezték meg az évzáró közgyűléseket és tisztújításokat. Itt találkoznak ezek a közösségért elkötelezett tagok, akik nemcsak gazdasági, programszervező, dokumentáló vagy egyéb feladatokról számoltak be, javaslatokat vitattak meg, hanem különös odafigyeléssel és szeretettel viseltetnek egymás iránt. Ez a záloga és ereje ezeknek a csoportoknak, akik saját városukban és az egész országban, valamint ezentúl (például a CSEMADOK vagy a magyarországi szervezetekkel együttműködve) gondoskodnak és tesznek egymásért.

Sok sikert, eredményes programokat kívánunk mindkét szervezetnek, és bátorítunk minden Ostravában vagy Brünnben és környékén élőt vagy akárcsak idelátogatót, hogy vegyen részt a Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetségének Ostravai, illetve Brünni Helyi Szervezetének eseményein, és élje át ezt a közösségi élményt vagy gazdagítsa ismereteit a rendezvényeken. Érdemes és értékes munkával fog találkozni: fb oldalak