Jelenlegi hely

Húsvéti vásár Medgyesen

/ Papp Gyula Attila /
papp.gyula.attila képe
Jótékonysági céllal szervezett húsvéti bazárt április első vasárnapján a medgyesi Református Nőszövetség, amelyen az érdeklődők úgy járulhattak hozzá a karitatív akcióhoz, hogy a tagok áldozatos munkájával előállított süteményeket, lakás dekorációkat jelképes összegért megvásárolta. Az ilyen jellegű kezdeményezéseket mindig széleskörű érdeklődés övezi, hiszen jót tenni jó, vallják a Nőszövetség tagjai, akik megélik az Igét, jót cselekszenek, így szolgálják rászoruló embertársaikat.
Húsvéti bazárHúsvéti bazárHúsvéti bazárHúsvéti bazár

A jótékonysági vásár előtti istentiszteleten Székely Zoltán lelkipásztor hirdetett igét, hangsúlyosan a jó cselekedetekről, illetve a talentumokról beszélt. Kiemelte, hogy Istennek hála, mindig van 30-40 egyháztag, akik hajlandóak áldozni az idejükből a gyülekezet javára. Mégis elszomorító az, hogy sokan elfordulnak a közösségtől, ők azok, akik a saját életük kovácsai akarnak lenni. Fontos elgondolkodni azon, hogy mit mond Isten a sáfárkodásról? Valóban mi vagyunk életünk intézői? Vagy létezik egy olyan hatalom, amely irányítja sorsunkat? Valóban csak a szorgalmas munkának köszönhető-e mindaz, amit elértünk életünk folyamán? – tette fel a belső válaszadásra késztető kérdéseit a szószékről a medgyesi lelkész. Kapunk az Úrtól képességeket, egy szép életet, tehetséget, de ezzel a készséggel nem élünk, merthogy a félelem irányítja életünket. A félelemben való megmaradást választjuk. Az emberek világképe, jövőképe az én körül forog, nem azt kérdezzük, hogy mi lesz velünk, hanem, hogy mi lesz velem. Krisztus nem önmagáért halt meg a kereszten, hanem mindenkiért. A mi szolgálatunk egyfajta válasz Isten fiának értünk tett áldozatáért. Krisztus nem azért mondott le a mennyei jólétről, biztonságról, mert annak nem volt oka. A tanítványok előtt járt példaként, képes volt önmagát megtagadni, hogy a közösség mintájává legyen. Szeretet nélkül nem lehet közösségépítésről beszélni. Rá kell kérdeznünk önmagunknál, hogy mit kaptunk kegyelmi ajándékként, amivel Istent és a közösséget szolgálhatjuk? – zárta gondolatait Székely Zoltán, és köszönetét fejezte ki minden egyháztagnak, akik idejüket és munkájukat feláldozva hozzájárultak a húsvéti jótékonysági vásár létrejöttéhez.

Három és fél éves a Medgyesi Református Gyülekezeti Szeretetszolgálat, tájékoztatott Székely Anna-Eli, Székely Zoltán lelkész felesége a húsvéti bazáron. A gyülekezeti szeretetszolgálat alapja a hit, bizalom, empátia, diakóniai lelkület, szociális érzékenység, szakmai felkészültség és természetesen a szeretet. A diakóniai munkát végzik, illetve támogatják: a lelkipásztor, a presbitérium, a nőszövetség, a Lídia-kör (alkotóműhely a diakóniáért), az önkéntesek, valamint a gyülekezeti diakónus. A Medgyesi Református Gyülekezeti Szeretetszolgálat szerteágazó tevékenységet folytat, amelyben állandóan jelen van a hitépítés, gyülekezetépítés és kapcsolatépítés. Rendszeresen látogatják az idős egyháztagokat, fogyatékkal élőket, kisbabás édesanyákat, akikkel segítő beszélgetések útján építik hitüket Isten igéjén keresztül. Szeretetcsomagot osztanak több alkalommal egy évben, általában ünnepekhez kötődően, de nem csak akkor. Az idősgondozásra különös hangsúlyt fektetnek, mindenkit felköszöntenek születésnapjukon, évente négyszer tartanak „Idősek napját”, amikor istentisztelettel, ünnepi műsorral, közös vacsorával, ajándékokkal örvendeztetik meg egymást. Szentestén hasonló programmal tartják meg az Egyedül élők karácsonyát. A Lídia-kör tagjai kéthetente találkoznak, amikor is ajándéktárgyakat készítenek a különböző gyülekezeti alkalmakra, jótékonysági vásárok szervezésére, az „Idősek Napja” program anyagi támogatására. A helyi nőszövetség jelen van a gyülekezet minden területén, szeretettel, nyitottsággal végeznek el sokféle feladatot. Különböző programokat lehet még megemlíteni, mint például a 18-45 év közötti édesanyák találkozóit, a gyermekevangelizációt, a három napos „Szeretethidat”, élelmiszergyűjtési akciókat különböző református intézmények részére, egészségügyi segédeszközök kölcsönzése a gyülekezeti tagok részére. Legyen hála az Úrnak a sok jóért, amivel áldani fogja ezentúl is a gyülekezetet. „Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.”(Mt 7,12)