Jelenlegi hely

Időhidak

Maderspach Kinga könyvbemutatója a Zsil-völgyében

/ Jeszenszky Melinda Teréz /
jeszenszky.melinda.terez képe
“Honnan jövünk? Kik vagyunk? Hová megyünk? - a bölcsek azt tartják, ezek az emberi lét végső, tehát igazi kérdései “ (részlet a könyv előszavából)

A zsil-völgyi magyar közösség hétvégén rendhagyó könyvbemutatónak volt részese. A Maderspach család Budapesten élő leszármazottja, Maderspach Kinga szeptember 6-án Petrozsényben, majd szeptember 8-án Lupényben mutatta be - Időhidak - című könyvét a családról, elsősorban Maderspach Károlyról, aki Magyarország első vashídját építette, és aki az 1848-as szabadságharcban is részt vállalt. Könyvéből megismerhetjük Károly izgalmas és tragikus
sorsát.

A szerző rendkívül fontosnak tartotta a Zsil-völgyi közönségtalálkozóit, mert Maderspach Károly volt az, aki itt elindította a család, a vidék szén tartalékainak feltárását, a zsil-völgyi bányászatot. Hajdanán a fekete arany kitermelése sok száz embernek adott munkát. A monarchia minden szegletéből érkeztek ide munkások, és telepedtek le egy jobb élet reményében. Maderspach Kinga több mint húsz éve kutatja családja történetét, hogy hiteles forrásokat találjon.
A most bemutatásra került könyvén öt évig dolgozott. Az ide települt család későbbi ismertebb tagja, a sokoldalú Maderspach Viktor is beírta a történelembe nevét. 1916-ban, az első világháború derekán az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó éveiben, az általa szervezett önkénteseivel kiűzte a vidékre betörő ellenséges katonákat. A történelmi szerepvállalás nem volt idegen a Rajna-völgyéből származó lovagi címet viselő család számára. A harmincéves háború után választott hazájukat, Magyarországot, hűségesen szolgálták, nem csak tudományos tevékenységükkel, hanem hazafias cselekedeteikkel is. A mű központi figurája Maderspach Károly, hatalmas árat fizetett a 1848-49 -es  szabadságharcban vállalt szerepéért. Ruszkabányai vasgyára munícióval látta el a szabadságharcosokat, Bem József tábornokkal személyes jó barátságot ápolt. Büntetésképpen feleségét Haynau pribékjei félmeztelenre vetkőztetve megkorbácsolták és ezzel nyilvánosan megszégyenítették. Egy korabeli úriasszony számára ennél megalázóbb büntetés nem létezett. Ezekről a történésekről, maga az érintett Buchwald Franciska emlékezik naplójában. Férje ezt a
szégyent nem tudta elviselni, ezért önkezével vetett véget életének. Ezzel a cselekedetével önként vállalt mártír-halálával a családját kívánta megóvni a további atrocitásoktól.

A Időhidak című alkotással a szerző méltó emléket állít a családjának és a 170 évvel ezelőtt elhunyt Maderspach Károlynak. “Olyan hídépítésre vállalkozott, amely a múltat a jelennel kapcsolja össze.” Hiszen múlt nélkül
nincs jelen, jövő pedig még kevésbé.

Befejezésképpen a szerző köszönetét fejezte ki Martonossy Imolának áldozatos segítő munkájáért, a zsil-völgyi magyarságnak, akik életben tartják a család emlékét. Lupényben Antal Amália és Benedekfi Dávid kezdeményezésére 10 éve elindították a Maderspach Viktor emléktúrát. Ez az útvonal idén bekerült a Hazajárók Honismereti és Turista Egylet hivatalos túrái közé.