Jelenlegi hely

Isten áldd meg a magyart. Jókedvvel, bőséggel…

MAGYAR KULTÚRA NAPI KIÁLLÍTÁS A PESTI VIGADÓBAN

/ Vargyas Ildikó /
vargyas.ildiko képe
A Magyar Művészeti Akadémia pályázatára készített műalkotással vehettünk részt a Pesti Vigadóban megrendezett kiállításon.

A magyar kultúra napja alkalmából olyan alkotásokat vártak, amelyeket nemzeti imádságaink, egyházi himnuszaink és népénekeink inspiráltak.

A Petőfi Sándor Program keretében működő - művészeti ismeretek szakkör - néhány vállalkozó kedvű tagjával, négy héten keresztül dolgoztunk a 142 x 202 cm méretű vászonképen. Egy, már sok esetben kipróbált módszert és technikát alkalmaztam, az élményfestést. Kellő lelki ráhangolódás, beszélgetés és gondolkodás után vázlatok születtek. A végső rajz felnagyítva a hatalmas textilre került és elkezdődött a festés.

  

A magyar himnusz első két sorát választottuk címnek, és megpróbáltuk rajzban kifejezni mindazt a sok érzést és élményt, amelyet ez belőlünk kiváltott. Magát a nemzetet a kezét áldásra emelő női alak jeleníti meg. A körülötte látható apró házak, pedig a családokat, az egyes embereket, a nemzet legkisebb alkotó elemeit szimbolizálják. A halak és madarak a természet szakrális rendjét és a bőséget jelentik. Az égitestek, a Nap és a Hold a mikrokozmoszban megnyilvánuló makrokozmoszt mutatják. A teremtés egészére utalnak, amelyben ugyanúgy megvan az egyén helye, mint a közösségé, az országé és a nemzeté. A kompozíciót, nemzeti lobogónk öleli körül, megvédve mindazt a sok szépséget, értéket és jót, amelyet a magyar kultúra jelent, legyen az bárhol a világban, az anyaországban, a diaszpórában vagy itt, a mezőségi kicsi szórványban.

  

A témaválasztás, a közösség ereje, és a kitartó munka végül meghozta gyümölcsét. Filep Mari, Szőcs Ibolya, Bartha Tünde, Moldován Andrea, Pany Rudi Emmanuel, Ambrus Ana Maria és Lacatus Marcela - végül csodálatos alkotást hozott létre. A közös munka legnagyobb eredménye pedig a gyerekek részéről megfogalmazott igény a folytatásra. Így az elkövetkező időben, még két nagyméretű kép elkészítését vettük tervbe, amelyeket a Kallós Zoltán Alapítvány épületeiben helyezünk majd el.

 

 „Napjaink társadalmának legnagyobb hiányossága az emberi kapcsolatok gyengesége egymással, a természeti környezettel és Istennel. E kapcsolatok hiánya vagy elégtelen volta miatt az egyén elmagányosodik. Az embert éltető, erősítő kapcsolata a másik emberrel nem más, mint a szeretet, a szeretet működése. Az érzelmet nem lehet ugyan megparancsolni, de a szeretet kinyilvánítását, a másik emberrel szembeni jóindulat kifejezését, »gyakorlatát« igen. […] Így lett a szeretet a legfőbb parancs nemcsak a keresztények számára, hanem a tételes és erkölcsi elvárásait tételekben, írásban meg nem fogalmazó természeti vallások híveinek is.”

Andrásfalvy Bertalan

 

A kiállítás 2020. január 23. és április 5. között látható a Pesti Vigadó V. emeleti kiállítóterében.

Szervező: Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozat