Jelenlegi hely

A Kallós Zoltán Alapítvány munkájáról

„Addig leszünk magyarok, míg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk”

/ Vargyas Ildikó /
vargyas.ildiko képe
Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató 27 éve, 1992-ben hozta létre az alapítványt. A szervezet azóta egy több lábon álló dinamikus intézménnyé nőtte ki magát. Határon innen és túl, minden kultúrával, értékmegőrzéssel és -átadással foglalkozó ember ismeri a Kallós nevet.

Zoli bácsi tudatában volt a megmaradás titkának: az anyanyelv gyakorlása, a magyar kultúra megélése, az ének, tánc, a tárgyi és szellemi kultúra továbbörökítése a kulcs a továbbéléshez.

Az álom megvalósult, az elgondolás sikerült. Az alapító már nincs köztünk, de egykori jelenléte és személyiségének most is ható vitalitása a mai napig inspirálja a szűkebb és tágabb környezetet egyaránt. Az általa megálmodott alapítványban egy lelkes fiatal csapat dolgozik a Mezőségért, egymásért, a megmaradásért. Számukra ez több, mint munka: hivatás.

Az alapítvány hűen névadója hagyatékához, sokrétű, színes, hiánypótló tevékenységet végez. Magához vonzza egész Mezőség falvait, de más megyék diákjait is szívesen fogadja Erdély minden szegletéből. Színvonalas felnőttképzéseivel pedig lehetőséget ad a tanulni és művelődni vágyó magyar ember számára. A Kallós gyűjtemény kapui pedig bárki számára nyitva állnak. Mivel a múzeum jó híre messzi földre eljutott, a gyűjteményt szépen látogatják a Kárpát-medence minden pontjáról.

A legtöbben azt gondolják, hogy az alapítványnál az élet a néptánc és a táborok körül forog. S hogy mennyire többről van itt szó, talán csak akkor érthetjük meg, ha mi magunk is beköltözünk egy időre, és a hétköznapi élet részévé válunk.

Az alapítvány munkája három fő részegységre tagozódik: oktatási tevékenység, közművelődési tevékenység és a névadó - Kallós Zoltán hagyatékának gondozása.

„Missziónk a magyar népi kultúra továbbörökítése, a szórványmagyarság összefogása, erősítése, Kallós Zoltán hagyatékának gondozása, és az erdélyi népi hagyományok megőrzése, ezek átadása a fiatal nemzedékeknek.”[1]

OKTATÁS

Az alapítvány munkájának legfontosabb része, a 25 évig szünetelő válaszúti magyar oktatás újraindítása volt.

Kolozs és Maros megye 38 településén élő magyar gyermeknek biztosítanak lehetőséget az anyanyelven való tanulásra, akik e nélkül örökre és végérvényesen kimaradnának a magyar oktatási rendszerből. A mezőségi szórvány falvakból összegyűjtött gyermekek számára az alapítvány által létrehozott családias szórványkollégium válik a második otthonná.

A Mezőségi Oktatási Program célja, hogy a jelenlegi és eljövendő generációk megőrizhessék magyarságukat és megerősödjenek ebben. A Kallós Zoltán Alapítvány az óvodától egészen a szakképzésig, vagy az érettségiig biztosít ingyenes magyar nyelvű oktatást, lakhatást és étkezést a rendszerbe kerülő gyermekek számára. Az elemi iskolások Kolozs megyéből érkeznek, a szakiskolások pedig Kolozs, Maros, Fehér, Szilágy és Beszterce megyékből.

 

A program tervszerűen, összehangoltan és hosszú távon biztosítja a mezőségi magyar oktatást. Az iskola, a kollégium programja és célja az anyanyelvi környezet biztosítása, a saját kultúra megélésének lehetősége, a minőségi és emberközpontú, de gyakorlatias oktatás és gondoskodó szerető figyelem által „igazi embereket” nevelni.

„Aki nem végez magyar iskolát, az a tapasztalataink és a statisztika alapján elvész a magyarság számára. Jelenleg 140 gyerekkel foglalkozunk, vegyes (román-magyar) házasságból származik gyereklétszámunk 25 %-a. 1999-től több mint 500 gyermeket vezettünk be a magyar oktatási rendszerbe, húsz év alatt 1500 gyerekkel foglalkoztunk.”[2]

Az alapítvány repertoárját a 2013-ban megnyílt Mezőgazdasági Szakiskola is bővíti. A nyolcadik osztály után induló hároméves képzés bentlakásos rendszerben működik.  Itt a diákok olyan elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek, melynek segítségével saját gazdaságot indíthatnak, vagy feléleszthetik a gazdálkodást, földművelést, állattenyésztést a családi birtokon. A Bethlen Gábor Alap támogatásával 2016-ban létrejött Felsőtöki Tangazdaság pedig a legfontosabb helyszíne a szakoktatásnak. Itt valamennyi elméletben tanult mezőgazdasági munkafolyamatot a gyakorlatban is kipróbálhatnak és elsajátíthatnak a diákok. Ezen kívül az oktatás részét képezik a tanulmányi kirándulások és előadásokon való részvétel is, hogy diákok láthassák hogyan működnek más gazdaságok a hétköznapokban.

A válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány, szoros együttműködésben dolgozik a szamosújvári Téka Alapítvánnyal,[3] valamint a nagysármási szórvány kollégiummal.[4]

 

NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNY

A mintegy 6000 darabot magában foglaló néprajzi gyűjtemény 2010-ben nyílt meg a nagyközönség előtt. A tárgyak a mezőségi, kalotaszegi, gyimesi, moldvai tájegységek népi kultúrájának hagyatékanyagából kerültek a múzeum kiállítási anyagába. A raktárakban helyet kap a textil-, viselet-, kerámia-, bútor-, fa- és fémgyűjtemény. Fotóarchívum, nagyszámú népzenei és audiovizuális felvétel, valamint néprajzi könyvtár is az érdeklődők rendelkezésére áll. Az alapítvány kiadványai, a hanglemezeken keresztül a könyvekig, igyekeznek korszerű formában elérhetővé tenni a mezőségi néprajzi anyagot a különböző korosztályok számára.

  

A múzeum anyaga a következő online felületen is elérhető: http://db.zti.hu/kallos/kallos.asp

Egy, a múzeum bővítése után Válaszúton tartott ünnepségen, az ott elhangzott köszöntőkhöz Kallós Zoltán ennyit fűzött hozzá: amilyen szeretettel gyűjtötte tárgyait, olyan szeretettel ajánlja mindenkinek a múzeumot.

  

TÁBOROK

Az alapítvány 1992 óta rendszeresen szervez gyermek-, ifjúsági, családos és szórványtáborokat. A táborok színhelye az alapítvány székhelye, így minden résztvevőnek lehetősége van megtekinteni a Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteményt is.

A 20 éve működő ifjúsági tábor célja a mezőségi és kalotaszegi néptánc- és zenekultúra megismertetése a fiatal nemzedékkel és az érdeklődőkkel.

 

A szórványtábor célja az aktív magyar szókincs, a kézügyesség és a személyiség fejlesztése, vers, zene, mese és kézműves foglalkozások által. Valamint honismereti tudásuk elmélyítése néptánc és a népi játékok tanulása révén.

A táborokat különböző előadások, esti koncertek, programok és múzeumpedagógiai foglalkozások teszik színessé.

Minden nagy tábor rendszeres résztvevői a környék magyar falvainak hagyományőrző adatközlői, az az idősebb korosztály, amelyik még tiszta forrásból, a közösség és a családi kötelékek által örökölte hagyományait.

  

A Kallós Zoltán Alapítvány minden tagja, kitartó, kemény és önfeláldozó munkájával a Mezőség magyarságának álmait szövi újra. A hétköznapok nem könnyűek, ezért is szükségük van minden támogatásra: szavakra, imákra, tettekre és anyagiakra egyaránt.