Jelenlegi hely

Karszalagos évnyitó a Bartók Béla Elméleti Líceumban

Tanévkezdés Temesváron

/ Mecser Szilvia /
mecser.szilvia képe
2018. szeptember 10-én megkezdődött a 2018/2019-es iskolai tanév a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban is. Kicsik és nagyok gyűltek össze, hogy az újabb kihívások, élmények sorának elébe álljanak. Gyerekeken, szülőkön, tanárokon fehér karszalagot lehetett látni az új oktatási törvényt módosító kormányrendelet elleni tiltakozás jeléül.
Bartók Béla Elméleti LíceumA tanév első órájára menő diákokÖkomenikus tanévnyitó istentiszteletAz iskola igazgatónőjének évnyitó beszéde

2018. szeptember 10-én megkezdődött a 2018/2019-es iskolai tanév a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban is. Kicsik és nagyok gyűltek össze, hogy az újabb kihívások, élmények sorának elébe álljanak. Gyerekeken, szülőkön, tanárokon fehér karszalagot lehetett látni az új oktatási törvényt módosító kormányrendelet elleni tiltakozás jeléül. A kormányrendelet szerint „a kisebbségek nyelvén történő elemi oktatásban a román nyelv és irodalomórát felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szaktanárok tartják”. 

A tanévnyitó a különböző külső nehézségek dacára derűsen zajlott a diákok nyüzsgésével, valamint az összetartás jelentőségének kiemelésével. Erdei Ildikó, az iskola igazgatónője Széchenyi István szavait idézte: "Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen."  Az iskolában számos fejlesztés, felújítás zajlik, de a mindenkori oktatási hétköznapok nem tudnak működni anélkül, hogy tanárok, szülők és diákok ne támogatnák egymást, különösen a szülők és pedagógusok viszonyát hangsúlyozta az igazgatónő. Beszédét egy másik gondolattal zárta Széchenyi Istvántól: "Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk."  A közös akarat tehát a kulcsa annak, hogy minden külső kihívás ellenére az iskola a diákoknak egyre többet adhasson, sohasem kevesebbet.

A beszédek, szavalások, éneklések, áldások sora után a római katolikus templomban a tanévnyitó istentiszteletet Szilvágyi Zsolt és Demeter Sándor tartotta. Zengett a templom a diákok énekétől, áldást és útravaló igét kaptak a talentumaik őrzéséhez és gyarapításához.

A nap végére Valentin Popa oktatási miniszter úgy nyilatkozott a kormányrendeletről, hogy a kisebbségi tanítók is taníthatják a román nyelvet, de a törvénymódosítás után már nem az ő kizárólagos feladatuk lesz. A rendelkezések bizonytalan helyzeteket teremtenek, de az iskola határozott véleményt képvisel, minden elébeguruló kőből épül a lépcső a diákok jövőjének biztosításához.