Jelenlegi hely

Könyvritkaságok kiállítása Zoboralján

"A te igéd igazság" címmel bibliatörténeti kiállítás nyílt a nyitracsehi Jurta Látványtárban

/ Dávid Zsuzsanna /
david.zsuzsanna képe
A Biblia a könyvek könyve. Az Ó- és Újszövetség a kereszténység kánoni könyveinek gyűjteménye. A legtöbb nyelvre lefordított, a legtöbb példányszámban megjelent könyv.
Biblia kiállítás NyitracsehinKönyvritkaságok a Jurta LátványtárbanBiblia kiállítás

Isten szava

A keresztény közösségek számára azonban többet jelent bármely más könyvnél. A Szentírás könyveinek szerzője a keresztény hit és tanítás szerint maga Isten. A benne foglalt igazságokat a Szentlélek sugalmazására jegyezték le az írások szerzői, akiket Isten választott. A Szentírás olvasása a keresztény hívő számára napi lehetőség, hogy találkozzon Isten szavával. Olvasásának módja pedig ugyanazzal az élő hittel történik, mint amellyel íródott és megőrződött az évezredek során. A keresztény kinyilatkoztatás teljessége Jézus Krisztusban tárult fel.

A tárlatot 2024. március 16-án az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontban tartózkodó Sajgó Szabolcs jezsuita atya nyitotta meg. A kiállításon különböző korokból származó és különböző nyelvű ritkaságokat ismerhettek meg az érdeklődők. Lehetőség volt kézbe venni, lapozgatni és beleolvasni ezekbe a gyönyörű könyvekbe.

Könyvritkaságok

Ritkaságnak számít a Bécsi Arany Biblia, amely mindössze 600 példányban jelent meg. Rendkívül értékes, kézi kivitelezésű különlegesség a Káldi–Neovulgáta bibliafordítás szerint, ami közel 300 középkori illusztrációt tartalmaz. Az 1330 körül kézzel írt és festett Nekcsei-biblia hasonmás kiadása is a kiállítás része volt. Továbbá kiállították a Jordánszky Kódex hasonmás kiadását, ami a legteljesebb középkori, 1516-1519 között készült magyar bibliafordítást tartalmazó kódex.

Nyelvek sokszínűsége

A cseh, lengyel, szlovák, finn, szerb, ukrán, orosz, héber és görög nyelvű Szentírás mellett japán, mongol, kínai mandarin nyelven írt Biblia, valamint kecsua indián és roma (cigány) nyelvű könyv is megtekinthető volt. Különlegességnek számít a magyar nyelvű rovásírással írt Biblia és ugyancsak ritkaság a Miatyánk imádságot 121 európai nyelven tartalmazó kötet is.

Vatikáni dokumentumok

A kiállított Bibliákon kívül az Documenta Vaticana néhány kötetét is meg lehetett csodálni. Ezekben helyet kapott nemcsak Szent Péter apostol egyik levelének másolata, hanem Árpád-házi királyaink római pápákhoz írt leveleinek másolatai is, dogmatörténeti emlékek, továbbá számos egyháztörténeti és művészeti különlegesség. A kötet témáihoz kapcsolódó eredeti dokumentumok másolatait kibontva a Vatikáni Levéltárban érezhettük magunkat.

Magyar és egyetemes emlékek

Ezeken kívül láthattuk az 1938-as XXXIV. Eucharisztikus Kongresszus Emlékkönyvét számos korabeli fotóval illusztrálva, valamint Szent II. János Pál pápa "Incarnationis mysterium (A megtestesülés misztériuma)" címmel a 2000-es év jubileumára írt bulláját. Az érdeklődők ugyancsak fellapozhatták herceg Esterházy Pál nádor elmélkedéseit Szűz Máriáról és az általa a világ minden részéről összegyűjtött Szűz Mária ábrázolásokat bemutató kötetet. A tárlat bemutatta a nyitrai születésű tudós székesfehérvári püspök, Prohászka Ottokár saját kiadású elmélkedéseit a Szentírásról, akárcsak Mindszenty József hercegprímás napi jegyzeteit a budapesti amerikai követségen 1956-1971 között.

Köszönet a szervezőknek

A legtöbb kiállított anyag a kiállítást szervező id. Csámpai Ottó, a kiállítás szervezőjének és házigazdájának saját gyűjteményéből származik, míg a legszebb darabok egy további gyűjtő, a dunamocsi Husvéth Renáta gyűjteményéből valók.

A kiállításnak helyet adó JURTA Látványtár 2010 óta önkéntes alapon működik, célja többek között közelebb hozni a Kelet és a Nyugat kultúráit, a fiatalok számára átadni a magyar kultúra szeretetét. A rendszeres kulturális programok közösségteremtő erővel bírnak, egyaránt megszólítva a helyieket és a távolabbról érkező érdeklődőket. A jurta önmagában is egy különleges hely, amely közös értékek mentén gyűjt egy körbe fiatalokat és idősebbeket, a közepe pedig nyitott az ég, a fény és a csillagok felé. Köszönjük, hogy ott lehettünk!