Jelenlegi hely

Különböző etnikumok együttélése

/ Gál Veronika /
gal.veronika képe
A Vajdaság Dél-bánsági körzetének Pancsovához tartozó Hertelendyfalva mai lakossága többnemzetiségű: szerb, magyar, szlovák és mások. A falu őslakosai Nagy György kormánybiztos emlékiratai szerint az árvízkárosult Marienfeld lakossága 500 német és 566 szlovák volt, akiket az 1869. és 1876. közötti években a dunai áradások miatt a Pancsova és Tárcsó (Starčevo) közötti hertelendyfalvi (vojlovicai) erdő melletti kincstári földekre telepítettek, ahová 1882-83. között bukovinai székelyek is telepedtek.

A különböző nemzetekhez tartozó népcsoportok alkotják Hertelendyfalva multikultúráját. A sajátos kulturális értékeket hordozó népcsoportok, a magyar, szlovák, szerb közösségek állandó, szoros kapcsolatban élnek. A  Bánság ezen körzetében működő művelődési egyesületek a különböző kultúrák elfogadása, tiszteletben tartása érdekében is szervez olyan rendezvényeket, kiállításokat, programokat, ahol  a magyar, szlovák, szerb közösségek képviseltetik magukat. 

  

Az 1961-től napjainkig működő, a  bukovinai székely magyar közösség hagyományait, szokásait ápoló Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület mellett  a szlovák ,,Djetvan,, nevet viselő művelődési egyesület 1975 márciusában szintén azzal a céllal jött létre, hogy megőrizze, továbbadja a szlovák etnikai közösség hagyományait, kulturális értékeit, anyanyelvét. A több évtizedes múlttal rendelkező nyári Hertelendyfalvi Arató Napok 1994 óta a két egyesület közös szervezésében folyik.  

Az Al-dunai művelődési egyesületek  vagy önálló szervezetek keretén belül működő kézimunkázó csoportok  október végén, illetve az első novemberi napokon több településen is megrendezik a guzsalyas estek ünnepi megnyitóját, ahol más települések meghívottjait is vendégül látják. A guzsalyas esték záró szakaszaként  április és május folyamán  táncmulatsággal egybekötött  teadélutánokat szerveznek. A hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesületben és a szlovák ,,Djetvan,, Művelődési Egyesületben tevékenykedő  kézimunka csoportok  is kölcsönösen meghívják egymást, és részt vesznek egymás kiállításain, teadélutánjain, amelyek teret biztosítanak a személyes kapcsolatok, más egyesületekkel való kapcsolattartások megerősítésére, építő jellegű és értékemelő szerepével pedig hozzájárulnak a népi alkotásaink megmentéséhez, megőrzéséhez. Az összejöveteleken rendszerint jelen vannak a Pancsovához tartozó települések, az almási, tárcsói, révújfalusi, sándoregyházi, beresztóci, valamint az antalfalvi és nagylajosfalvi  női szervezetek többnemzetiségű tagjai.

  

Mindkét egyesület kapcsolatot tart fenn a Sándoregyházán működő Bonnaz Sándor Magyar Művelődési Egyesülettel, amely 2000 februárjában alakult azzal a céllal, hogy az ott élő magyarságot segítse anyanyelvük és hagyományaik megőrzésében, ápolásában.

Az Al-dunai közösségekben  rendszeressé vált összejövetelek, közös rendezvények folyamatosan erősítik a multikulturális többnemzetiségű és a különböző etnikumú csoportok kapcsolatát, békés együttélését.