Jelenlegi hely

Lupényba is ellátogatott az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

/ Jeszenszky Melinda Teréz /
jeszenszky.melinda.terez képe
A Lupényi Unitárius Egyházközség összetartása, hitében való szilárdsága messze földön híres. Télen-nyáron, hóban-szélben, a hívek felballagnak a hegy tetején található templomba, ahol hosszú viszontagságokkal teli esztendő után végleges otthonra találtak. A márciusi imanapok megtartása napjainkra hagyománnyá vált.
Az ODFIE alternatív istentiszteletet tartott LupénybanA lupényi híveket örömmel töltötte el, hogy vendégeket fogadhattak imanapjaikon Lurtz Zsolt házigazda és a meghívott végzős teológiai hallgató: Liker HenriettaA záróünnepségen készült csoportkép

Idén a szervezés feladatát Lurtz Zsolt segédlelkész vállalta magára, aki petrozsényi bázisán kívül Vulkánban és Lupényban is ellátja az egyházi feladatokat.
Hívó szavára, el
dje, Benedek Csongor örömmel látogatott vissza korábbi szolgálati helyére. Ma is lelkén viseli néhai gyülekezete sorsát. Ezért is sztte prédikációját a megmaradás témája köré.

Szombat délután Liker Henrietta végzs teológiai hallgató szívhez szóló prédikációját hallhattuk. Beszédében arra sarkallt, hogy bízzunk Istenben és ne hagyjuk, hogy saját magunk által generált félelmeink uralják életünket. A hit egy olyan kapaszkodó, amely átsegít életünk nehézségein. Vasárnap az ODFIE (Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet) zenés gitáros alternatív istentiszteletét tekinthettük meg.

Ezek a lelkes fiatalok, akik az ökumenia jegyében különbözfelekezetek tagjai közül verbuválódtak a tiszteletes meghívására, dél-erdélyi turnéjuk egyik stációjaként iktatták be a Zsil-völgyét. Az unitárius ifjúsági egylet gyökerei a huszadik század elejéig nyúlnak vissza. Legfbb célkitzésük az: "unitárius ifjúság szervezett egységbe tömörítése, hogy segítse ket vallásosságuk megélésében, irányítsa értékteremtmunkájukat, képviselje ket a társadalomban. Tagjai lehetnek nem unitárius fiatalok is “.

A szervezet életét kettétörte a második világháború, és az azt követkommunista rezsim. Negyven évig szüneteltetniük kellett tevénységüket. 1991-ben újjáalakultak. Napjainkra már több mint 1000 tagot számlálnak. Célkitzéseik hek maradtak az eredeti eszméikhez.

Eladásukban azt is megemlítették, hogy a szórványban hatványozottan fontos az ers közösségi lét, az összetartozás érzése segít megmaradásukban.
Feledhetetlen napokat éltünk át a hívekkel együtt, jó érzés annak tudtában lenni, hogy nem az Isten háta mögött élünk itt a Zsil-völgyében, hanem Isten ezen a helyen is rajtunk tartja óvó tekintetét.