Jelenlegi hely

A magyar kultúra őrzői Muravidéken

Kiosztották a Zala György kulturális nívódíjakat Lendván

/ Hunyadi Péter /
hunyadi.peter2022 képe
A Muravidéki Magyar Művelődési Intézet (MNMI) idén is a magyar kultúra napja alkalmából rendezte meg a Zala György díjak átadásának ünnepi rendezvényét a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A kulturális nívódíjakat olyan személyek kapják, akik tevékenységükkel a muravidéki magyarság közösségeinek épülését szolgálják. Az idén azonban pécsi illetőségű személy is szerepelt a díjazottak között.
Zala György díjátadó LendvánZala György díjátadó LendvánCsibi Krisztina - Magyarság HázaMecsek Táncegyüttes, Tenkes Zenekar

A lendvai központtal működő szlovéniai magyar kulturális élet egyik kiemelt jelentőségű eseménye amikor a magyar kultúra napjához kapcsolódóan egy ünnepi rendezvény keretében átadják a Muravidék legrangosabb elismeréseit, a Zala György díjakat. Ha a díj névadójáról néhány szót ejtünk, talán jobban megérthető annak tartalma is.

Zala György 1858-ban született Lendván és a dualizmus korának egyik legjelentősebb műemlékszobrásza volt. Műtermében olyan jelentős alkotások készültek, mint Gróf Andrássy Gyula és Gróf Tisza István Parlament előtti szobra, valamint a Hősök terén található millenniumi szoborcsoport fő alakjának, Gábriel arkangyalnak szobra, továbbá a Háború és Béke szoborcsoportot, négy királyszobrot és minden domborművet is ő mintázott meg.

A Zala György díj tehát olyan üzenettel is bír, hogy "a muravidéki magyarság mindig rendelkezett olyan alkotó személyekkel, akik a kultúra terén kimagasló eredményeket értek el" – hangsúlyozta a rendezvény díszvendége, ​Csibi Krisztina, a Magyarság Házának igazgatója. Ünnepi köszöntőjében szólt arról is, hogy bármilyen irányba is megy a világ, a kultúra minden körülmények között a magyarság megmaradásának alapja lesz. 

Azt is elmondta, hogy hamarosan elindul egy nagyszabású munka a Magyarság Háza szervezésében, melynek azt az összefoglaló címet adták: "Látlelet a külhoni magyar kultúráról 1918-2023" és amelyben számítanak a muravidéki kultúra reprezentánsaira is.

A köszöntőt követően megkezdődött a 2023. évi díjak kiosztása, amelyeket Vida Törnar Judit, az MNMI Tanácsának elnöke, Orban Dušan, az MMÖNK Tanácsának elnöke és Horváth Ferenc, magyar nemzetiségi parlamenti képviselő osztottak ki a következő díjazottaknak: 

  • Bokor Béla (Pécs) – Zala György különdíj  – Határokon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke, aki a majd öt évtizedes tevékenységével elévülhetetlen érdemeket szerzett a külhoni és anyaországi magyar közösségek kulturális kapcsolatainak megerősítésében.

  • Anduska Jánosné és Orbán Lajosné (Őrihodos) – elismerő díszoklevél – A népművészet, a népdaléneklés eszközeivel megvalósított, több évtizedes közösségépítő munkájukért.

  • Šooš Peter (Lendva) – Zala  György kulturális díj – A magyarságismereti rendezvényeken végzett sokrétű munkájáért, aki jó példája annak, hogyan lehet olyan utat bejárni egy muravidéki fiatalnak, hogy magyar nyelven szerezzen mesteri oklevelet, ugyanakkor a szülőföldjén találja meg életpályájának kiteljesedését. Történészi szakdolgozatában a muravidéki leventemozgalmakkal foglalkozott, hozzájárulva ezzel a helyi történelmi kutatásokhoz. 

  • Bacsi László (Zsitkóc) – Zala György kulturális díj – Zsitkóc közösségépítéséért, aki az egyesületi kulturális élet szilárd pillére. A néphagyományok révén, számos közösségi esemény, rendezvény által hozza közelebb Hetés falvainak embereit egymáshoz, erősíti szülőföldjükhöz való kötődéseiket. 

  • Car Anna (Dobronak) – Zala György életműdíj – Dobronak közösségének több évtizedes szervezője, vezetője, megerősítője, számos rangos elismerés, többek között a Külhoni Magyarságért díj birtokosa. Köszönetmondó beszédében szerényen jegyezte meg, hogy "az életben egy falunyi embernek tartozom hálával és megbecsüléssel!" 

Az ünnepi műsorban muravidéki előadók mellett – a díjazottakhoz hasonlóan – Pécsről érkezett fellépők is színpadra léptek. A Mecsek Táncegyüttes a Kárpát-medence több tájegységének néptánchagyományait elevenítettem meg, melyhez a talp alá való muzsikát a szintén pécsi Tenkes Zenekar biztosította.

A rendezvény záróakkordjaként az idén 200 éves Himnusz Erkel Ferenc által megzenésített dallama hangzott fel a hegedűkön, mégpedig az eredeti kottának és az adott kor szellemének megfelelően, verbunkos stílusban. A táncosok énekléséhez a színház egész közönsége állva csatlakozott.