Jelenlegi hely

Magyar mint idegen nyelv tanfolyam Rahón

/ Juhász Gergely /
juhasz.gergely képe
Régi egyetemi mesterem, dr. Szili Katalin tanárnő tiszteletére
Magyar mint idegen nyelv tanfolyam RahónMagyar mint idegen nyelv tanfolyam RahónMagyar mint idegen nyelv tanfolyam RahónMagyar mint idegen nyelv tanfolyam Rahón

A szórványban tanuló fiatalok nyelvi repertoárjáról és a nyelvoktatási megközelítésekről

Mennyire indokolt a magyar idegen nyelvként való oktatása a kárpátaljai magyar szórványban? Ha a tanulók nyelvtudását egy skálaként képzeljük el, amelynek egyik végén az anyanyelvi szintű tudás, másik végén a magyar nyelv idegen nyelvként való ismerete, a két pólus között pedig a magyar nyelv származásnyelvi ismeretének különböző árnyalatai találhatók, arra a megállapításra kell jutnunk, hogy többnyire a magyar nyelv idegen nyelvként való oktatására van szükség a szórványban működő oktatási intézmények magyar osztályaiban. A fiatalok domináns vagy kizárólagos ukrán nyelvtudása és nyelvhasználata mellett más forrása is van annak az igénynek, hogy a magyart idegen nyelvként oktassák. A felnőtt ukrán lakosság részéről ugyanis szintén nagy az érdeklődés a magyar nyelv elsajátítása iránt. De vajon miért?

Ukrán felnőttek nyelvtanulási motivációiról

Az elmúlt hat évben német ajkú tanítványaimat mindig megkérdeztem, hogy miért akarnak magyarul tanulni, és egy idő után az újabb csoportoknál már fél szavakból lehetett tudni, hogy a diákok a nyelvtanulási motiváció szerint melyik tipikus csoportba tartoznak. Általában bölcsészek – fordítók, nyelvészhallgatók, történészek –, magyar felmenőkkel vagy magyar barátnőkkel, illetve házastársakkal rendelkező németek és osztrákok folytatták nálam a tanulmányaikat, ukrán csoportom viszont még soha nem volt. Természetesen kíváncsi voltam, hogy ők mihez szeretnének kezdeni a magyarral.

2019. szeptember 23-án tájékoztató estet szerveztünk a Rahói Magyar Házban, ahol meghirdettük az ukránoknak szóló kezdő magyar nyelvtanfolyamot. A tanterem gyorsan megtelt, és Melnicsuk Veronika kolléganőm tolmácsolásával rá is kérdeztünk a nagy érdeklődés okára. Egyes érdeklődőknél szintén szerepet játszottak a magyar felmenők, a nagy többség viszont praktikus okokból szeretne magyarul tanulni. Sokan úgy tekintenek Kárpátalján Magyarországra, mint a Nyugat kapujára, és a bizonytalan gazdasági helyzet miatt elemi érdeküknek tekintik, hogy legyen egy mentőöv, amely segítheti őket az életben való boldogulásban.

A felfedezés öröme

Egy héttel később, szeptember 30-án el is indult a tanfolyam. Bár a tanulók tisztában voltak vele, hogy az általuk ismert idegen nyelvektől merőben eltérő, nem indoeurópai nyelvvel van dolguk, a sok évszázados szláv-magyar együttélés nyelvi lenyomatai gondoskodtak arról, hogy a nyelvrokonság hiánya ellenére tanulmányaik elkezdése örömteli felfedezésekkel induljon. Az első leckékben felbukkanó szláv eredetű jövevényszavainkkal ismerkedve (pl. m. posta / ukr. пошта; m. tiszta / ukr. чистий; m. drága / ukr. дорогий) megkönnyebbülve vették tudomásul: nem is olyan nehéz nyelv ez a magyar.

*

A nyelvórák a Rahói Magyar Házban, hétfőnként 17:30-tól 19:00-ig tartanak, a tanfolyam első turnusában egészen 2019. december 9-ig.