Jelenlegi hely

Március idusa Lupényban

„Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság”

/ Fülöp Ágnes /
fulop.agnes képe
1848. március 15-e eseményei ma is élénken jelen vannak a magyar nép életében. A lupényi forradalmi rendezvény résztvevői a lupényi római katolikus templomban gyűltek össze, ahol méltón megemlékeztek a 170 évvel ezelőtti forradalmárok hősi tetteire és a forradalmi eszmékre.
Lupény 2018. március 15.Lupény 2018. március 15.Lupény 2018. március 15.Lupény 2018. március 15.

A 170 évvel ezelőtti forradalom történései ma is aktuálisak a magyar nép életében. Évről évre minden magyar szívvel élő ember összegyűlik, némán tisztelettel adózik a forradalom résztvevőinek. A lupényi magyarok, a magyarság legdélebbi bástyái Erdélyben, egyedi módon emlékeznek a forradalomra. Elkészült a helyi magyarság nagykönyve és a kincses ládája, melyek időkapszulaként működnek. A város magyar felekezetei az őrzői, ezt a tisztséget évről évre átadják egymásnak. A 2017-es évben a lupényi Unitárius Egyházközségé volt a megtisztelő lehetőség, hogy őrizze a tárgyakat. 2018. március 15-én a lupényi római katolikus templomban egy ökumenikus istentiszteleten adták át a következő "őrző"-nek az időkapszulát, elhelyezve benne az 1568-as tordai országgyűlés vallásszabadságról szóló törvényét. Az ökumenikus istentiszteletet a római katolikus plébános Marti Attila kezdte meg, majd Ari László református lelkész vette át a szót, amit Benedek Csongor unitárius gyakorló segédlelkésznek adott tovább, végül Pap Ferenc a baptista egyház részéről zárta le a megemlékezést. A helyi magyarság nagykönyvét és a kincses ládát hivatalosan átadta az unitárius egyház a katolikus egyháznak. A rendezvényen a Lupényi I. számú Általános Iskola növendékei adták elő megemlékező műsorukat. A megjelenteknek Szombatfalvi József nyugalmazott unitárius esperes-lelkész tartott előadást Bözödújfalu múltjáról és jelenéről, végül a kertben található kopjafát megkoszorúzták a jelenlévők a Szózat és a Nemzeti dal szavalása után.